Arvioinnit aiheesta Helsingin Psykoterapiainstituutti

Keskiarvo: 4,9

Perustuu 30 arviointiin
Kirjoita arviointi
5/5
HR-edustaja
23 helmi 2023
Työnohjaajakoulutus

Työnohjausta käsiteltiin koulutuksen aikana hyvin monipuolisesti ja monesta eri näkökulmasta, aina pohtien, harjoitellen ja reflektoiden. Työnohjauksen monipuoliset soveltamisal...

Näytä kokonaan
5/5
Osallistuja
03 maalis 2022

Sain sitä, mitä lähdin hakemaan. Huomaan käyttäväni koulutuksen antia päivittäisessä työssäni ja havaitsen positiivisia muutoksia vuorovaikutustiilanteissa.

5/5
Osallistuja
03 maalis 2022

Koulutus oli kaiken kaikkiaan hyvin käytännönläheinen ja koottu käytännön työkalujen ympärille.

5/5
Osallistuja
03 maalis 2022

Uusia työkaluja on todella paljon, ja uudelleen esimerkiksi kirjoihin ja materiaaleihin perehtymällä työkalujen mahdollisuuksia voi hyödyntää omassa työssä.

5/5
Osallistuja
03 maalis 2022

Koulutuksen anti oli hyvin voimaannuttavaa ja sain uutta innostusta ja uusia välineitä omaan työhöni. Tämä toteutuu tietoisuuden, teorian ja käytännön toimien tasolla.

5/5
Osallistuja
03 maalis 2022

Olen ottanut käyttööni monia käytäntöjä esimerkiksi työyhteisön kohtaamistilanteissa. Myös asiakasperheiden kanssa olen soveltanut koulutuksessa läpi käytyjä menetelmiä. Ratkais...

Näytä kokonaan
5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Koulutus on ollut erinomainen ja asioita on tarkasteltu monipuolisesti eri näkökulmista. Vierailijaluennoitsijat ovat myös rikastuttanaat koulutusta hyvin, koska jokaisella on o...

Näytä kokonaan
5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Sain uusia työkaluja omaa henkilökohtaiseeen elämäni, omaan nykyiseen tyhöni ja erinomaiset työkalut tehdä työnohjausta!

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Positiivinen elämänkatsomus vahvistunut entisestään, vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyminen. Itsetunto kasvanut tietämyksen ja osaamisen myötä.

4/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin, oppinut paljon uusia asioita sekä voimaantunut vahvasti tapaamisistamme.

4/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Olen oppinut uutta, hyötynyt arjessa oppimastani, ymmärtänyt monia tärkeitä asioita

4/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Pienryhmän avoin ja vilpitön suhtautuminen uusiin ihmisiin, kouluttajien laadukas ja innostava opetus.

4/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Opettajien ja opintotovereiden kannustava, toinen toistaan arvostava ja samanhenkinen puhe ja asioiden jakaminen. Innostavat tehtävät ja luennoitsijat.

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Erittäin hyvä paketti työkaluista.

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Harrin ja Ingan ammattitaito ja vahva osaaminen näkyi ja saimme mallin harjoitusten kautta sovitteluprosessista

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Olen oppinut paremmin ymmärtämään muita ja olemaan läsnä kiireestä huolimatta

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Tämä vuosi on ollut erittäin tärkeä minun henkilökohtaisen kasvun vuosi ja tämä koulutus on saanut muutoksen aikaan

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Osaan toimia työyhteisössäni restoratiivisesti ja ratkaisukeskeisesti ja ristiriidat ovat nykyään melkein jopa mahdollisuuksia

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Koulutus on tuonut minulle rohkeutta ja luottamusta osaamiseeni ja uusia työtilaisuuksia.

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Koulutus on vahvistanut omaa osaamistani ja ammatillista kehittymistäni. Koen aiempaa enemmän varmuutta ja minulla on selkeästi aiempaa enemmän keinoja toimia haastavissa asiaka...

Näytä kokonaan
5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Yksi päätavoitteistani opiskelun alkaessa oli saada lisää työkalujani nykyiseen työhöni aikuissosiaalityössä. Koen saaneeni runsaasti monipuolisia ja käyttökelpoisia työkaluja, ...

Näytä kokonaan
5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Koen saaneeni runsaasti uutta osaamista ja työkaluja, sekä itsevarmuutta lyhytterapeuttisen työskentelyn toteuttamiseen.

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Olen päässyt kokeilemaan opittuja taitoja harjoitteissa sekä läheisten kanssa arjessa. Ja ne ovat tuoneet itselle paljon apuja niin itsensä tutkiskeluun kuin myös toisen auttami...

Näytä kokonaan
5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Sain uuden ammatin ja vaihdan alaa

5/5
Osallistuja
08 joulu 2021

Olen voinut hyödyntää oppimaani työpaikalla tukemalla työtovereita, näkökulman vaihtamisella ja oman asenteen muuttamisella. Työkalut tulleet tärkeiksi myös itselle, että ei kuo...

Näytä kokonaan