Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Vain hyvin­voiva henki­löstö voi tuottaa laadu­kasta palvelua asiak­kailleen

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa. 

Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä.

Impact ei usko monis­tet­tuihin ”parhaisiin käytän­teisiin”, koska jokainen työyh­teisö on oman­lai­sensa. Menes­tykseen ei ole oiko­teitä. Kehit­ty­minen tapahtuu vaiheittain, uusien oival­lusten siivit­tämänä.

Nimemme Impact kuvaa pyrki­mys­tä vaikuttaa suoma­laisen työelämän laatuun ihminen ja työyh­teisö kerrallaan. Rethinking Services kuvaa Impactin tapaa tuottaa arvoa asiak­kail­le. Impact auttaa yksi­löitä ja työyh­teisöjä pysäh­tymään ja ajat­te­lemaan toimin­taansa järjes­tel­mäl­li­sesti eri näkö­kul­mista.

Haluatko saada lisätietoa Impactin koulutuksista?

Löydät lisätietoa Impactin koulutuksista ja tapahtumista alta löytyvästä koulutuslistauksesta. Voit myös kysyä lisätietoa suoraan Impactilta täyttämällä alta löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Näytä kaikki koulutukset

Koulutukset

Henkilökohtainen kehitys
Ajanhallinta Kesto Hinta Paikka Alkaa
Kiire ja ajankäytön hallinta 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Henkilöstöhallinto / HR
Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Perehdytysprosessin kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Tiimityö
Tiiminvetäjien tehovalmennus 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Johtaminen
Esimiestaidot / Esimiestyö
Esimiehen taloustaidot käytännössä 2 päivää 1 490 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Esimieskoulutusohjelma 4 päivää Useita paikkakuntia Sopimuksen mukaan
Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Uuden esimiehen tehovalmennus 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (4)
Johtoryhmätyöskentely
Tehokas johtoryhmätyö 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Kehityskeskustelut
Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki
Muutosjohtaminen
Muutoksen johtamisen tehovalmennus 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Muutoskoulutusohjelma 4 päivää Useita paikkakuntia Sopimuksen mukaan
Juridiikka / Laki
Työoikeus
Työlainsäädäntöä esimiehelle 1 päivä 890 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Myynti
Asiantuntijan myyntivalmennus 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki 2.4.2019
Uuden myyntipäällikön tehovalmennus (2 pv) 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelukoulutus (1pv) 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki 26.3.2019
Asiakaspalvelupäällikön valmennus 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki 28.5.2019
Onnistu vaikeissa asiakastilanteissa 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki 18.4.2019
Myynnin johtaminen
Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv) 2 päivää 1 490 EUR + alv 24 % Helsinki 28.3.2019
Projektinhallinta
Projektien hallinta ja johtaminen 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Talous / Rahoitus
Taloushallinto
Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1pv) 1 päivä 890 EUR + alv 24 % Helsinki 11.4.2019

Näytä kaikki

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää kouluttajasta Impact? Täytä yhteystietosi, niin kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot

Impact

Särkiniementie 3
Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit

Niina
(5)
Erittäin tärkeästä, ja toisinaan työelämässä liian nopeasti ohitetusta, aiheesta mielenkiintoista koulutusta! Herätti paljon ajatuksia ja korjausideoita perehdytysprosessin parantamiseksi. Hyvin suunniteltu perehdytyskokonaisuus palvelee niin uutta työntekijää, työyhteisöä kuin yritystä.
Anne Kihlman
(5)
Mikäli haluat lisätä ymmärrystä tilinpäätöksen lukemiseen tai taseen eri riveihin kirjapidossa, niin tämä on koulutuksesi!
Arvioinnit
Impact
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 2 arviointiin