Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Vain hyvin­voiva henki­löstö voi tuottaa laadu­kasta palvelua asiak­kailleen

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa. 

Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä.

Impact ei usko monis­tet­tuihin ”parhaisiin käytän­teisiin”, koska jokainen työyh­teisö on oman­lai­sensa. Menes­tykseen ei ole oiko­teitä. Kehit­ty­minen tapahtuu vaiheittain, uusien oival­lusten siivit­tämänä.

Nimemme Impact kuvaa pyrki­mys­tä vaikuttaa suoma­laisen työelämän laatuun ihminen ja työyh­teisö kerrallaan. Rethinking Services kuvaa Impactin tapaa tuottaa arvoa asiak­kail­le. Impact auttaa yksi­löitä ja työyh­teisöjä pysäh­tymään ja ajat­te­lemaan toimin­taansa järjes­tel­mäl­li­sesti eri näkö­kul­mista.

Haluatko saada lisätietoa Impactin koulutuksista?

Löydät lisätietoa Impactin koulutuksista ja tapahtumista alta löytyvästä koulutuslistauksesta. Voit myös kysyä lisätietoa suoraan Impactilta täyttämällä alta löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Näytä kaikki koulutukset

Koulutukset

Henkilökohtainen kehitys
Ajanhallinta Kesto Hinta Paikka Alkaa
Kiire ja ajankäytön hallinta 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Henkilöstöhallinto / HR
Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Perehdytysprosessin kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Rekrytoi ammattilaisen tavoin (1 pv) 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki 14.8.2019
Tiimityö
Tiimiflow-starttivalmennus 1 päivä Useita paikkakuntia Kysy lisätietoja
Tiiminvetäjien tehovalmennus 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Johtaminen
Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi 1 päivä Useita paikkakuntia Kysy lisätietoja
Esimiestaidot / Esimiestyö
Esimiehen taloustaidot käytännössä 2 päivää 1 490 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Esimieskoulutusohjelma 4 päivää Useita paikkakuntia Sopimuksen mukaan
Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Uuden esimiehen tehovalmennus 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Johtoryhmätyöskentely
Tehokas johtoryhmätyö 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Kehityskeskustelut
Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Muutosjohtaminen
Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta 1 päivä Useita paikkakuntia Kysy lisätietoja
Muutoskoulutusohjelma 4 päivää Useita paikkakuntia Sopimuksen mukaan
Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi 1 päivä Useita paikkakuntia Kysy lisätietoja
Taitava muutosjohtaja 1 päivä Useita paikkakuntia Kysy lisätietoja
Tehokas muutosviestintä 1 päivä Useita paikkakuntia Kysy lisätietoja
Juridiikka / Laki
Työoikeus
Työlainsäädäntöä esimiehelle 1 päivä 890 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Myynti
Asiantuntijan myyntivalmennus 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Uuden myyntipäällikön tehovalmennus (2 pv) 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelukoulutus (1pv) 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Asiakaspalvelupäällikön valmennus 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Onnistu vaikeissa asiakastilanteissa 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Myynnin johtaminen
Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv) 2 päivää 1 490 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Projektinhallinta
Projektien hallinta ja johtaminen 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki
Talous / Rahoitus
Taloushallinto
Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki 13.8.2019
Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1pv) 1 päivä 890 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
  • = Kesäkurssi

Näytä kaikki

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää kouluttajasta Impact? Täytä yhteystietosi, niin kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit

Sami K.
(5)
Materiaali erinomaista, luennoitsija erittäin hyvä ja ammattitaitoinen. Hinnoittelu harhaanjohtavaa.
Miika S.
(5)
Hyvin hyödyllinen ja hyvä kurssi, kiitokset Maisalle.
Aleksi K.
(5)
Hienosti rakennettu kokonaisuus. Kurssin avainasiat löytyvät varmasti myös googlettamalla, mutta koulutustilaisuus toi ryhmän mielipiteiden ja kouluttajien käytännön esimerkkien avulla lisäarvoa itsenäiseen opiskeluun.
Arvioinnit
Impact
Arvioinnit
(4,7)
Perustuu 7 arviointiin