Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa

Impact
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
31.10.2019 9:00 
790 EUR
5.12.2019 9:00 
790 EUR

Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa

Esimiehen oletetaan useimmissa organisaatioissa käyvän syvälliset kehityskeskustelut työntekijöidensä kanssa. Miten kehityskeskustelut järjestetään siten, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä sekä työntekijälle että esimiehelle itselleen? Millaista osaamista toimivat keskustelut edellyttävät esimieheltä? Entä mikä on työntekijän vastuu keskusteluiden onnistumisesta? Tässä koulutuksessa keskitytään siihen, miten esimies voi aidosti tukea työntekijöiden osaamisen kehittymistä kehityskeskustelujen avulla.

Hyödyt osallistujalle:

 • Osaat toteuttaa kehityskeskusteluja ammattimaisesti
 • Ymmärrät ja osaat viestiä kehityskeskustelujen merkityksen
 • Syvennät palaute- ja vuorovaikutustaitojasi
 • Osaat innostaa ja sitouttaa työntekijöitä

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja johtajille joiden vastuulle kuuluu kehityskeskusteluiden suunnittelu ja toteutus

Aikataulu

8.30 Aamupala

9:00 Toimivan kehityskeskustelumallin perusta

 • Kehityskeskusteluiden tavoitteet
 • Mitä kehityskeskusteluissa tulisi käsitellä?
 • Miten saada kehityskeskusteluista enemmän irti?
 • Mitä hyötyä kehityskeskusteluista on esimiehelle?
 • Mitä hyötyä kehityskeskusteluista on työntekijälle?

10.30 Tauko

10.45 Työntekijän kehittymisen tukeminen

 • Psykologisen sopimuksen vahvistaminen
 • Työntekijän motivaatio ja sitoutuminen
 • Työntekijän potentiaalin hyödyntäminen
 • Työntekijän vahvuuksien tunnistaminen

12.00 Lounas

13:00 Esimiehen palaute- ja vuorovaikutustaidot

 • Miten annan korjaavaa palautetta?
 • Positiivisen palautteen voima
 • Kehittyminen ja palaute
 • Oman vuorovaikutuksen kehittäminen

14.15 Tauko

14.30 Kehityskeskustelun käytännön toteutus

 • Miten tuoda esille kehityskeskustelujen merkitys?
 • Vinkit keskusteluiden rakenteeseen
 • Valmistautumisen merkitys
 • Keskustelujen käytännönjärjestelyt
 • Keskustelujen kesto ja ajankäyttö

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.

Kouluttaja

DI, kouluttaja Annina Eklund on valmistunut Aalto-yliopistosta, jossa hänen opintonsa painottuivat tekniikan lisäksi työpsykologiaan ja johtamiseen.

Annina on ennen kouluttajan uraansa toiminut teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävissä ja hänellä on kokemusta projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä.

Lisäksi hän on kiinnostunut erityisesti itsensä johtamisen taitojen ja työhyvinvoinnin yhteydestä työelämässä menestymiseen.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Keskustele ja kehity 2.0 -kirjan, aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)j-impact.fi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa täytä seuraavat tiedot: