Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen

Impact
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
1.10.2019 9:00 
790 EUR
21.11.2019 9:00 
790 EUR

Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen

Toimivan kehityskeskustelumallin laatiminen

Tästä koulu­tuk­sesta saat uusia ajatuksia ja työkaluja kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin suun­nit­te­le­misen ja kehit­tä­misen tueksi. Koulu­tuk­sessa käydään läpi kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­misen eri näkö­kulmat teoriasta käytäntöön.

Koulu­tuksen aikana kuulet uusimpia tutki­mus­tu­loksia ja saat käytännön vinkkejä kehi­tys­kes­kus­te­luiden toteut­ta­mi­sesta. Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessien kehit­tä­minen aloi­tetaan jo itse tilai­suu­dessa harjoi­tusten ja keskus­te­lujen avulla.

Hyöty osallistujalle

  • Koulutuksen käytyäsi saat kattavan koko­nais­kuvan kehi­tys­kes­kus­te­luiden eri osa-alueista
  • Osaat viestiä orga­ni­saa­tiollesi kehi­tys­kes­kus­te­luiden merki­tyk­sestä
  • Ymmärrät, miten kehi­tys­kes­kus­te­luita voi kehittää yhdessä orga­ni­saa­tiosi kanssa
  • Opit laatimaan ohjeis­tukset kehi­tys­kes­kus­te­luiden käymiseen
  • Näet kehi­tys­kes­kus­te­lu­käy­tän­teitä muista orga­ni­saa­tioista
  • Tilai­suuden aikana pystyt kiteyt­tämään yrityk­sellesi kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin rungon

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoi­tettu johta­jille, esimie­hille ja HR-asian­tun­ti­joille jotka työs­ken­te­levät kehi­tys­kes­kus­te­luiden kanssa tai vastaavat prosessin kehit­tä­mi­sestä.

Aiheesta järjestetään myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää!

Aikataulu

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Kehi­tys­kes­kus­telut johta­mis­jär­jes­telmän osana

10:30 Tauko

10:45 Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteu­tuksia

12:00 Lounas

13:00 Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­minen

14:15 Tauko

14:30 Kehi­tys­kes­kus­telut esimiesten johta­mis­pal­veluna

15:30 Päivän yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Annina Eklund, ImpactDI, kouluttaja Annina Eklund on valmistunut Aalto-yliopistosta, jossa hänen opintonsa painottuivat tekniikan lisäksi työpsykologiaan ja johtamiseen.

Annina on ennen kouluttajan uraansa toiminut teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävissä ja hänellä on kokemusta projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä.

Lisäksi hän on kiinnostunut erityisesti itsensä johtamisen taitojen ja työhyvinvoinnin yhteydestä työelämässä menestymiseen.


Tommi LindholmKTM, kouluttaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa.

Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia Oyj, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, Keskustele ja kehity 2.0 -kirjan, lounaan sekä kahvitarjoilut. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta »

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit

Koulutukseen osallistunut
(5)
Koulutus oli hyvä ja kouluttajien asiantuntemus hyvää. Hyvää keskustelua.
Arvioinnit
Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen täytä seuraavat tiedot: