Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Taitava muutosjohtaja

Impact
Yhteenveto
Kesto: 1 päivä
   
Paikkakunta: Helsinki
Koulutustyyppi: Avoin koulutus
Kouluttaja: Impact plus

Taitava muutosjohtaja

Mikä on esimiehen rooli muutoshankkeissa?

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tehokkaan muutos­joh­ta­misen perusteet ja muutos­joh­tajan tehtävät. Lisäksi paneudutaan syväl­li­sesti siihen, millaista osaa­mista muutos­joh­ta­minen vaatii. Koulutus tarjoaa runsaasti apuvä­li­neitä käytännön johta­mistyön tueksi.

Hyöty osallistujalle

 • Koulutuksen käytyäsi tunnistat muutos­joh­tajan roolin ja tehtävät erilai­sissa muutos­ti­lan­teissa
 • Ymmärrät millaisia taitoja tehokas muutos­joh­ta­minen edel­lyttää
 • Saat runsaasti työkaluja muutos­joh­tajan työsi tueksi
 • Löydät omat vahvuutesi ja kehi­tys­koh­teesi muutos­joh­tajana
 • Opit johtamaan vaativia muutos­hank­keita entistä taita­vammin

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Taitava muutosjohtaja, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­hank­keiden johta­minen.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Muutos­joh­tajan rooli muutos­hank­keissa

9.45 Muutos­joh­tajan tehtävät

10.30 Tauko

10.45 Muutos­joh­tajan johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

12.00 Lounas

13.00 Muutos­vision voima

14.15 Kahvi

14.30 Itsensä johta­minen vaati­vissa muutos­ti­lan­teissa

15.30 Yhteenveto: Mitä vien koulu­tuk­sesta käytäntöön?

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Jari SalminenKouluttajana toimii Jari Salminen.

Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto:”Muutu ennen kuin on pakko”

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta.

Koulutus kuuluu neliosaiseen koulutuskokonaisuuteen, jonka muut osat ovat: 

 • Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta (1pv)
 • Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi (1pv)
 • Tehokas muutosviestintä (1pv)

Jos haluat osallistua useampaan muutoskoulutukseen, myönnetään seuraavista koulutuksista alennus:

 • Kahden muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 290 € / hlö
 • Kolmen muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 790 € / hlö
 • Neljän muutoskoulutuksen yhteishinta on 2 190 € / hlö

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Taitava muutosjohtaja? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact

Särkiniementie 3
Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
          (5,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Taitava muutosjohtaja täytä seuraavat tiedot: