Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tiimiflow-starttivalmennus

Impact
Yhteenveto
1 päivä
Kysy lisätietoja
   
Useita paikkakuntia
Avoin koulutus

Tiimiflow-starttivalmennus

Tiimityö-starttivalmennus

Tiimiflow-starttivalmennus

Tiimiflow-start­ti­val­men­nuksen aikana hyödyn­netään Tiimiflow-oppaas­tamme löytyviä tiimi­har­joi­tuksia ja käydään niiden avulla läpi tehokkaan tiimi­toi­minnan edel­ly­tyksiä. Valmen­nuksen tavoit­teena on tuoda koko tiimi yhteen pohtimaan sen menes­tys­te­ki­jöitä. Päivän aikana selviää, miksi tiimityön kehit­tä­miseen kannattaa käyttää aikaa, ja mistä juuri teidän kannattaa lähteä liik­keelle.

Hyödyt osallistujille

  • Tiimi­toi­minnan merkitys ja tavoitteet selkey­tyvät
  • Jokainen ymmärtää oman roolinsa tiimissä
  • Koko tiimi saadaan osal­lis­tettua sen toiminnan kehit­tä­miseen
  • Tiimin jäsenet tutus­tuvat toisiinsa paremmin
  • Valit­sette tärkeimmän kehit­tä­mis­koh­teenne ja luotte askeleet sen saavut­ta­mi­seksi
  • Ammat­ti­tai­toinen fasi­li­taattori pitää homman kasassa

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Tiimiflow-starttivalmennus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu asian­tun­ti­ja­tii­meille, projek­ti­tii­meille ja kaikille niille tiimeille, joiden yhteisenä päämääränä on kehittyä entistä tehok­kaam­maksi tiimiksi.

Kouluttaja

Annina Eklund

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tiimiflow-starttivalmennus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,7)
Perustuu 7 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tiimiflow-starttivalmennus täytä seuraavat tiedot: