Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

Impact
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
19.9.2019 9:00 
790 EUR
7.11.2019 9:00 
790 EUR

Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

Tunne esimiehen oikeudet ja työntekijän velvollisuudet

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa koulu­tuk­sessa käydään syste­maat­ti­sesti läpi esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun eri näkö­kul­mista. Lisäksi paneudutaan niihin työelä­mä­tai­toihin, joita työn­te­kijän vastuun kanta­minen edel­lyttää.

Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­sa pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Koulutuksen käytyäsi

 • Tunnet esimiehen oikeudet ja työn­te­kijän velvol­li­suudet
 • Ymmärrät työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
 • Tunnet erilaiset työelä­mä­taidot, joita jokainen työn­tekijä tarvitsee työssä menes­ty­miseen
 • Osaat haastaa työn­te­kijät ottamaan enemmän vastuuta työstään ja kehi­tyk­sestään
 • Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden voit­ta­miseen

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Aikataulu

8:30 Aamupala

9:00 Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

 • Mihin työntekijän vastuu kohdistuu?
 • Työntekijän vastuun eri ulottuvuudet
 • Esimiehen työnjohto-oikeus

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johtamisote ja ratkaisukeskeinen johtamistyyli

 • Mihin esimies voi puuttua?
 • Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?
 • Haastavien esimiestilanteiden ratkaiseminen

12:00 Lounas

13:00 Mitä työntekijältä odotetaan nyt ja tulevaisuudessa?

 • Työntekijän vastuu itseään kohtaan
 • Työelämätaidot ja niiden merkitys
 • Miten työntekijä voi huolehtia omasta työkyvystään?

14:15 Tauko

14:30 Työntekijän vastuu työyhteisöä kohtaan

 • Tiimityötaidot ja niiden kehittäminen
 • Vastuu työilmapiiristä
 • Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Jari SalminenVastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa.

Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä),tiedustele ryhmäalennusta »

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,7)
Perustuu 7 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus täytä seuraavat tiedot: