Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma osa I (6 op)

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus
Yhteenveto
6 opintopistettä
   
Verkossa
Koulutus

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma osa I (6 op)

Pidetty Työoikeuden täydennyskoulutus toteutetaan toisen kerran vuonna 2023. Osallistu kokonaisuuteen ja valitse, kuunteletko vain luennot tai suoritatko lisäksi opintopisteet, tai poimi sinua kiinnostavvat yksittäiset koulutukset. Useampi osallistuja samasta organisaatiosta - kysy ryhmähintaa!

KOULUTUS ANTAA TYÖOIKEUDEN OSAAJILLE JA TYÖOIKEUDEN PARISSA TYÖTÄ TEKEVILLE

 • Ohjausta ja vastauksia käytännön pulmiin.
 • Apua argumentointiin, kun vastausta ei löydy oppikirjoista.
 • Syventävää tietoa esim. työtuomioistuimen käytännöistä ja prosesseista.
 • Neuvoja tapauksiin, joita koskeva oikeuskäytäntö on vähäistä, ristiriitaista tai epäselvää.
 • Puolesta ja vastaan -näkökulmia
 • Kykyä analysoida oikeustapauksia
 • Aitoa syventymistä asioihin, kuten oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot, perusoikeuksiin vetoaminen työoikeudellisissa asioissa, ja mitä voi oppia eduskuntakäsittelystä.

Koulutuksessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Voiko työsuhteinen työ jäädä sille kuuluvan suojan ulkopuolelle?
 • Mitä kaikkea kuuluu muun työn piiriin irtisanomistapauksissa?
 • Voiko diagnoosi suojata irtisanomiselta, ja mitä tehdä, jos sairauspoissaolon syy ei vaikuta aidolta?
 • Liittyykö hybridityöhön uusia työturvallisuusvelvoitteita?
 • Miten käräjäoikeuden ja työtuomioistuimen välinen toimivallan jako määräytyy?
 • Luottamusmies vai luottamusvaltuutettu?
 • Vanhentumis- vai kanneaika?
 • Voiko työehtosopimus johtaa työsuhteen ehtojen heikentymiseen?
 • Työajan enimmäismäärän käytännön vaikutukset?
 • Mitä tarkoittaa yhteistoiminnan laadullinen vaatimus?

Tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista, eri näkökulmista pureskeltua tietoa, sekä johdattaa osallistujia syvempään analyyttiseen ajatteluun. Koulutuksessa nostetaan esille myös työoikeudellisia ongelmia, joihin ei ole otettu aiemmin kantaa, ja opastetaan, miten vastaavissa tilanteissa tulisi toimia, tai entä jos esimerkiksi jos korkeimman oikeuden ratkaisut tuntuvat virheellisiltä tai edessäsi on erisuuntaisia asiantuntijanäkemyksiä?

Tavoitteena on, että ne, jotka haluavat syventää oppimistaan, voivat luentojen lisäksi suorittaa opintopisteet. Oppimistehtävien avulla pysähdyt jäsentämään asiaa, ja saat henkilökohtaisen palautteen. Koulutukseen sisältyy kaksi oppimistehtävää: 1) Case-tapauksen analyysi 2) Essee-tehtävä, jossa harjoitetaan oikeudellista argumentaatiota ja kirjoittamista. Aiheet annetaan myöhemmin. Lisäksi opintopisteiden suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla tai tallenteen kuuntelemista. Merkiksi suoritetuista opintopisteistä saa todistuksen lisäksi sähköisen osaamismerkin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma osa I (6 op) , klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Kohderyhmä

Työelämässä eri tehtävissä toimivat lakimiehet ja muut oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, oikeustieteellisten opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat sekä työoikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä työskentelevät tai niihin suuntaavat. Ohjelma on suunnattu myös niille, jotka ovat muiden kuin oikeustieteellisten korkeakouluopintojen yhteydessä opiskelleet työoikeutta tai tarvitsevat työoikeudellista osaamista. Sopii hyvin erityisesti tuomioistuinlaitosten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajille.

Aikataulu

KOULUTUSPÄIVÄT

1.    Työsopimusoikeuden ajankohtaiset ja haastavat kysymykset
to-pe 30.-31.3.2023 klo 9.00–15.15
Kouluttajat: OTT Jaana Paanetoja ja AA Maria Penttilä  

 • 2020-luvun työn tekemisen tavat ja niiden haasteet tulkinnalle ja käytännölle
  • työntekijä, kevytyrittäjä ja itsenäinen yrittäjyys
  • voiko yritys teettää talkoita? Miten vapaaehtoistyötä arvioidaan?
  • alustatyö ja alustavälitteinen työ työoikeudellisesti
 • Määräaikaisen ja osa-aikaisen työn erityiskysymyksiä
  • perusteen täyttymisen ajankohta; mitä tulee tehdä, jos peruste ei enää täyty
  • uudet työsopimuslain suojasäännökset ja niiden vaikutus käytännössä
  • lisätyöoikeus, osa-aikaisen lojaliteettivelvoite
  • puitesopimusjärjestelyt
 • Työnantajan laaja muun työn tarjoamisvelvollisuus
  • velvoitteen merkitys erityisesti erilaisissa työnteon häiriöissä sekä individuaaliperusteisessa että kollektiiviperusteisessa irtisanomisessa
  • työn sopeuttaminen ja mukauttaminen vs. muu työ
  • koulutus vai pelkkä perehdyttäminen
 • Työnantajan lojaliteettivelvoite ja muut sopimusoikeudelliset velvoitteet
  • mitä, milloin ja miksi
  • vastuullisuuden ilmentyminen työelämässä
 •  Joustava työ ja työympäristö sekä monikulttuurisuus: työoikeudelliset haasteet
  • millaisia rajoituksia laista ja työehtosopimuksesta
  • työajan järjestelyt ja seuranta (ml. joustotyöaika ja vaihteleva työaika)
  • hybridityö; työturvallisuuslain mukainen tarkkailuvelvoite
 • Työsuhteen ehtojen muutokset ja sopimuksin sovittavat asiat
  • työsuhteen ehdon vakiintuminen
  • työehtojen harmonisointi
  • muutokset työnjohtovallalla
 • Asianajajan kommentti (AA Maria Penttilä)
 • Työsopimuksin sovittavista asioista (AA Maria Penttilä)
  • kilpailukieltosopimus, salassapitosopimus ja mm. houkuttelukielto, sopimiseen liittyviä käytännön asioita

2. Työsuhteen aikaiset häiriöt ja niiden ratkaiseminen ti 18.4.2023 klo 8.30–11.30
Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

 • Sairauspoissaolot
  • oikeus palkkaan vai pelkästään poissaoloon
  • yleinen vai ammatillinen työkyvyttömyys
  • mistä todistus, minkä sisältöinen ja mistä
  • liian pitkä työkyvyttömyysjakso, epäselvä diagnoosi, paluu työhön kesken työkyvyttömyysjakson- työterveysneuvottelu, työkyvyn arviointi
 • Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö
  • mitä palkallisella sairauslomalla saa tehdä ja virheellisen toiminnan seuraukset
  • työnantajan mahdollisuudet selvittää / ohjeistaa jne.
 • Työajan väärinkäyttö, yksityiselämän vaikutukset työhön ja erilainen häiriökäyttäytyminen työpaikalla
  • työntekijän lojaliteettivelvoitteen vaikutus
  • työnantajan puuttumisoikeus vai velvollisuus
  • väkivalta ja muu häiriköinti
 • Työntekijän maalittaminen ja vihapuhe
  • työlakien vastaukset?
 • Työntekijän vapaa-aikakäyttäytymisen vaikutus työsuhteessa
  • erityisesti sosiaalisen median ja sananvapauden näkökulmasta

3. Työehtosopimusoikeuden erityiskysymyksiä
ti 23.5.2023 9.00–15.15
Kouluttajat: OTT Jaana Paanetoja ja VT Harri Hietala

 • Työehtosopimusmääräysten sisältö informatiivisuudesta pakottavuuteen
  • piilevät määräykset
  • tulkintaperiaatteet käytännössä
 • Työnantajan velvoitteiden laajennus
  • työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentti ja sen vaikutus käytännössä; vastaako käytäntö teoriaa
 • Lain muutosten vaikutus työehtosopimusmääräykseen ja työehtosopimuksen ajallinen soveltaminen
 • Työehtosopimusmääräysten pakottavuus
  • työehtosopimuslain 6 §:n merkitys ja vaikutus käytännössä
 • Voiko työehtosopimuksella vaikuttaa työsopimuksen ehtoihin?
 • Liikkeen luovutus ja työehtosopimus / Hietala
 • Työehtosopimuksen vaihtaminen (”tesshoppailu”) / Hietala
 • Yleinen jälkivaikutus normaali- ja yleissitovassa kentässä / Paanetoja
 • Työrauhavelvollisuus käytännössä ja siitä huolehtiminen / Hietala
  • liittojen ja sen edustajien vastuut ja velvoitteet
  • mitä työnantajalta edellytetään
  • hyvityssakko: suuruus, kenelle voi tuomita ja viivästyskorko

4.    Työaikalain uusia tulkintakysymyksiä ja niiden ratkaisuja
 ti 5.9.2023 klo 8.30–11.30
Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

 • Työajan määräytymiseen liittyviä kysymyksiä
  • työajan vakiintuminen, laki vai työehtosopimus?
 • Kuka saa / ei saa työaikalain mukaista suojaa?
  • erityisesti työaika-autonomian vaatimuksesta    
 • Työajan ja muun ajan välinen rajanveto
 • Säännöllisen työajan järjestelyistä
  • enimmäistyöaika ja säännöllisen työajan ylittyminen
 • Yötyö ja hätätyö
 • Poikkeusluvan varainen työaika; mitä olisi hyvä tietää?
 • Työajan suunnittelusta ja kirjaamisesta    
 • Työaikasaatavia koskevat riidat; missä ajassa ja missä?

5.    Työturvallisuus hybridityössä ja muu muuttuvan työelämän työturvallisuus to 5.10.2023 klo 9.00–15.15
Kouluttajat: OTT Jaana Paanetoja ja lakimies Aki Eriksson

Osa I / Paanetoja

 • Työturvallisuuslain laaja soveltamisala ja sen merkitys
 • Työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen laajuus ja toteuttaminen käytännössä, vastuiden kohdentuminen työnantajaorganisaatiossa
 • Erilaiset työn riskitekijät, mm. työaika ja matkustaminen
 • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennalta ehkäiseminen sekä esille tulleiden ongelmien selvittäminen

Osa II / Eriksson

 • Työturvallisuus, työsuojelun yhteistoiminta ja työsuojeluvalvonta
  • työturvallisuuslain TOP 10 -kohdat viranomaisen näkökulmasta
  • työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö sekä muu työsuojeluorganisaatio
  • työpaikan ja työsuojeluviranomaisen yhteistyö

6.    Tuoreet tuomioistuinratkaisut ja niiden vaikutus käytäntöön
to 9.11.2023 klo 8.30–11.30
Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

Koulutuksessa tarkastellaan analyyttisesti tuoreita korkeimman oikeuden ja työtuomioistuimen ratkaisuja. Tavoitteena on syventää ajattelua. Tarkasteltavat ratkaisut ilmoitetaan noin kuukautta ennen koulutuskertaa. Osallistujat pohtivat myös yhdessä erilaisia puolesta ja vastaan -näkökulmia.

Kouluttaja

Oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja on työ- ja sosiaalioikeuden dosentti ja varatuomari. Paanetojaa kuvataan innovatiiviseksi ja kantaa ottavaksi asiantuntijaksi, joka havainnollistaa lain soveltamista esimerkeillä, ja nostaa esiin asioita, joita ei löydy kirjoista. Paanetoja on työssään osallistunut työlakien valmisteluun ja omaa pitkän kokemuksen mm. työneuvoston toiminnasta. Hänellä on laajaa opettaja- ja kouluttajakokemusta sekä opettajan pätevyys ja johtamisen erikoisammattitutkinto.

Vierailevia asiantuntijoita:
asianajaja Maria Penttilä
varatuomari Harri Hietala
lakimies Aki Eriksson (Aluehallintovirasto)

Kustannukset

Koko ohjelma I osa 2200,00 € + alv 24 % 528,00 €, yhteensä 2728,00 €.

Puolen päivän koulutus (3 t) 250,00 € + alv 24 % 60,00 €, yhteensä 310,00 €.

Koko päivän koulutus (6 t) 450,00 € + alv 24 % yhteensä 558,00 €.

Kahden koulutuspäivän jakso 30.-31.3.2023 (12 t) 850,00 € + alv. 24 % 204,00 €, yhteensä 1054,00 €.

Useampi osallistuja samasta organisaatiosta –10 % hinnasta toisesta osallistujasta alkaen. Tiedustele ryhmähintaa isommalle ryhmälle koulutuksen suunnittelijalta.

Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Pyydettäessä koulutus voidaan laskuttaa useammassa erässä.

Koko ohjelmaan osallistuville hinta sisältää koulutuksen ja materiaalien lisäksi verkko-oppimisympäristön, jossa on kuunneltavissa luentotallenteet sekä mahdollisuuden suorittaa opintopisteet ja siihen liittyvän ohjauksen, sekä hyväksytysti suoritetun opintojakson päätteeksi todistuksen lisäksi sähköisen osaamismerkin, jonka voi lisätä sähköisiin kanaviin, mm. LinkedIniin.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma osa I (6 op) ? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

UEF Jatkuva oppiminen sosiaalisessa mediassa

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus

Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen koulutustarjonta on helppo väylä itsensä kehittämiseen, ammattiosaamisen täydentämiseen ja yrityksen osaamispääoman laajentamiseen. Toimimme kahdella kampuksella, Kuopiossa ja Joensuussa sekä sujuvasti myös verkossa ja valtakunnallisesti. Tarjoamme selkeitä kokonaisratkaisuja sinun tai yrityksesi tarpeisiin, olemme tukena kasvussa, suorituskyvyn parantamisessa...


Lue lisää kouluttajasta Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus

Neulaniementie 2, 2 krs. |PL 1627
70211 Kuopio

 Näytä puhelinnumero
www.uef.fi


Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma osa I (6 op) täytä seuraavat tiedot: