Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Lean-muutosohjaaja

Jaatinen B.V.
Yhteenveto
5 päivää
1 750 EUR + alv 24 %
suomi
Koulutus
Useita paikkakuntia, Verkossa
Alkavat koulutukset
Suomi
1 750 EUR
Sopimuksen mukaan

Verkossa
1 750 EUR
10.11.2021

Verkossa
1 750 EUR
Sopimuksen mukaan
Lean-muutosohjaaja

Lean-muutosohjaaja

Koe Lean-projekti jo koulutuksen aikana! Koulutuksen päätteeksi saat yhdessä muiden osallistujien kanssa tehdyn, dokumentoidun projektiesimerkin malliksi jatkoon.

Opi viiden päivän koulutuksessa, mitä Lean tarkoittaa, miten voit sen avulla tehostaa prosesseja, miten fasilitoit muutosprojekteja (myös etänä) ja miten voit tehdä parantamisesta osan jokapäiväistä toimintaa.

Koulutus on innostava ja interaktiivinen paketti Lean-muutosjohtajuutta ja se antaa sinulle valmiudet prosessin parannuksen lisäksi myös ohjata tiimejä jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuriin. 

Suosittu koulutus on uudistunut hyödyntäen uusimpia oppimismenetelmiä. Yhteenveto uudistuksista:

 • Uniikki koulutustapa: Lean-koulutuksille tyypilliset lyhyet manuaaliset (tuotantoon keskittyvät) simulaatiot on korvattu todellisuutta paremmin vastaavalla virtuaalisella simulaatiolla. Laaja Lean-simulaatio mahdollistaa täysin uuden oppimiskokemuksen ja sopii oppimisympäristöksi erilaisiin työympäristöihin, toimialasta riippumatta. Simulaation prosessinparannus on myös osallistujien yhteinen Lean-projekti koulutuksen aikana.
 • Koulutusmateriaali: Kontaktiopetuspäivien tueksi saat laajan koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä.
 • Lean-parannuksia myös etänä: Koulutukseen on lisätty menetelmiä, miten vetää tehokkaasti Lean-parannuksia myös etätyöskentelynä. Koronan takia etätyöskentely oli ensin pakko, mutta monet etätyömenetelmät tulevat olemaan myös jatkossa hyödyllisiä.
 • Koulutusmuoto: Koulutus järjestään etäkoulutuksena. Voit osallistua koulutukseen joustavasti etäyhteydellä.

Alla tarkempi kuvaus koulutuksesta.

Koulutuksen sisältö

5 päivän koulutus kattaa seuraavat aiheet: 

 1. Lean-ajattelu: Koulutuksessa käydään läpi Leanin 5 perusperiaatetta (arvo, arvoketju, virtaus, imuohjaus ja täydellisyyteen pyrkiminen) sekä harjoitellaan niiden soveltamista käytäntöön erilaisien Lean-tekniikoiden avulla (esim. arvovirta-analyysi, prosessin balansointi, prosessisyklin tehostaminen ja visuaalinen prosessiohjaus). Osallistujat oppivat, miten Lean-ajattelua voi toteuttaa erilaisissa tilanteissa. Koulutus on rakennettu monivaiheisen, virtuaalisen Lean-simulaation ympärille. Simulaation edetessä koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisää työkaluja ja voivat harjoitella niitä simulaatiossa. 
 2. Lean-fasilitointi: Koulutuksessa harjoitellaan erilaisia fasilitointitekniikoita, perehdytään fasilitaattorin rooliin eri tilanteissa, miten kommunikoida eri tasoilla, miten motivoidaan tiimiä, miten toimia ongelmatilanteissa sekä mitkä ovat yleisimmät ratkaisumallit tulosten saavuttamiseksi. Harjoittelemme myös, miten vetää työpajoja virtuaalisessa ympäristössä.
 3. Jatkuvan parantamisen -kulttuurin luominen: Koulutuksen päätteeksi opitaan, miten onnistua muutoksessa, miten toimintoja ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten parantamisesta voi tehdä osan jokapäiväistä toimintaa. Koulutus sisältää konkreettisia menetelmiä ja työkaluja visuaaliseen, päivittäiseen johtamiseen ja työntekijöiden ohjaamiseen (Stand Ups, parannustaulut).
 4. Projektivalmennus: Koulutuksen aikana käymme läpi osallistujien omia projekteja ja suunnitelmia, joihin kouluttaja antaa neuvoja ja ideoita. (Oma projekti ei ole kuitenkaan välttämätöntä koulutukseen osallistumiseen.)

Tutustu koulutuksen yksityiskohtaisempaan ohjelmaan alla kohdassa "Koulutuksen aikataulu".

Uniikki koulutustapa Suomessa

Koulutuksessa hyödynnetään moderneja opetusmenetelmiä, uusimpia digitaalisia tekniikoita ja uniikkia pelisimulaatiota, jotta oppimiskokemus olisi erilaiset oppimistavat huomioiva, tehokas ja miellyttävä. Lean-teoria on yhdistetty käytännön esimerkkeihin, ryhmätöihin, keskusteluihin, kertausharjoituksiin ja laajaan simulaatioharjoitukseen. Oppimista tukee kattava digitaalinen oppimisympäristö. Koulutuksessa on runsaasti aikaa myös käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa ympäristössä.

Tee Lean-projekti jo koulutuksen aikana

Kouluttaja on kehittänyt uudenlaisen oppimistavan yhdessä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa. Lean-koulutuksissa yleisesti käytetyt, suhteellisen lyhyet manuaaliset simulaatiot on korvattu todellisuutta paremmin vastaavalla laajalla digitaalisella simulaatiolla.

Simulaatiossa osallistujilla on yritys. Jokaiselle osallistujalla on oma roolinsa yrityksessä, jonka prosessia parannetaan yhdessä. Pelisimulaation prosessinparannus on osallistujien yhteinen projekti. Simulaatio on jaettu useaan kierrokseen. Kierrosten aikana kertyy paljon dataa, jota hyödynnetään prosessin parannuksessa. Jokaisen kierroksen jälkeen tilanne analysoidaan. Tiimin päättämät parannukset  implementoida heti.

Pelisimulaatiota pelataan jokaisena koulutuspäivänä. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin voit harjoitella uusia oppeja heti konkreettisessa prosessissa.

Koulutuksen päätteeksi pelisimulaation projekti on valmis ja saat siitä jatkoon selkeän, itse koetun esimerkin, joka on dokumentoitu valmiiseen projektipohjaan. Voit käyttää pohjaa myös omissa projekteissa.

Simulaatio on myös hauska tiimiharjoitus, joka mukavasti keventää koulutusta.

Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Koulutus sisältää kontaktipäivien lisäksi suomenkielisen, laajan koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä. Materiaali on jäsennetty koulutuksessa Lean-projektiaskeleiden mukaan. Teoria, mallit, videot, tehtävät, valmiit pohjat, keskustelut jne. on oppimisympäristössä integroitu näihin Lean-askeleihin. 

Oppimisalustan sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen sekä vapauttaa aikaa harjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Koulutusmateriaali helpossa muodossa auttaa myös koulutukseen valmistautumista sekä materiaalin käyttöä koulutuksen jälkeen omissa projekteissa.

Sertifioitu kouluttaja ja Leanattu koulutus

Kouluttajana Suomessa on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt DI Marja Jaatinen. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Leanin soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin palvelualalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla.

Koulutus toteutetaan "Leanisti". Keskittyminen oleelliseen, modernit opetusmenetelmät, laajaa tukimateriaalia sekä kokenut, sertifioitu kouluttaja mahdollistaa tehokkaan, innostavan ja kompaktin oppimiskokemuksen!

Kiinnostuitko koulutuksesta tai haluaisit tutustua muihin vaihtoehtoihin?

Jos haluat lisätietoa koulutuksesta ja sen sisällöstä, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat oppia parantamaan yritysprosesseja Lean-ajattelun avulla ja oppia, miten saada aikaan jatkuvan parantamisen ajattelua myös laajemmin organisaatiossa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmius vetää ja fasilitoida Lean-projekteja omassa organisaatiossaan koulutuksen aikana opitun suunnitelman mukaan sekä ohjata organisaatioitaan jatkuvassa parantamisessa. Koulutus sopii kaikille toimialoille.

Aikataulu

Koulutuspäivät

Koulutus kestää 5 päivää ja järjestetään kahdessa osassa. Seuraava avoin koulutus järjestetään:

Syksy III 2021, etäkoulutus:

 • Osa 1: 10. - 12. marraskuuta 2021
 • Osa 2: 09. - 10. joulukuuta 2021

Koulutuspäivien ohjelma

Osa 1 (päivät 1-3)

Päivä 1: 

Avaus ja tilannekatsaus

 • Lean-ajattelu I: Lean-ajattelun perusperiaatteet, Lean-toimintamalli, projektin valinta
  • Leanin perusteet: Mitä, miksi, milloin?
  • Viisivaiheinen Lean-toimintamalli, miten parantaa prosesseja. Malli toimii koko koulutuksen runkona. Koulutuksen aikana opitut menetelmät ja työkalut linkittyvät mallin vaiheisiin.
  • Lean-parannusprojektin määrittäminen, projektin rajaaminen ja Lean-projektisuunnitelma
  • Videoesimerkki prosessin parantamisesta
 • Simulaatio, osa 1
  • Osallistujat harjoittelevat Lean-oppeja käytännössä virtuaalisessa pelissä: Prosessin nykytila, parannusstrategian valinta, parannusprojektin määrittäminen ja mahdolliset ensimmäiset parannukset.
 • Projektiesimerkki: Toimitusaikojen lyhentäminen
  • Käytännön esimerkki, miten kahdessa viikossa toimitusaikoja parannettiin 90 %, kun samalla asiakas- ja työtyytyväisyys kasvoivat.

Päivä 2:

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu II: Prosessin parantaminen
  • Arvovirta-analyysi: Prosessin arvovirran kuvaus ja hukka-analyysi
  • Jatkuva virta: Käsite ja tekniikat prosessin parantamisessa
  • Miten parantaa prosesseja imuohjauksen avulla 
  • Erilaisia fasilitointitekniikoita 
 • Simulaatio, osa 2
  • Osallistujat jatkavat simulaatiota soveltamalla käytäntöön aamupäivän oppeja: Fasilitointi, prosessianalyysi, syiden määrittäminen ja eliminointi, parannukset ja niiden implementointi, tulosten mittaus ja analysointi.

Päivä 3: 

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu III: Kaizen ja fasilitointi
  • Kaizen: Mitä se tarkoittaa ja miten saavuttaa nopeasti tuloksia 
  • Miten fasilitoida erilaisissa haastavissa tilanteissa (mm. vastarinnan hallinta, vaikuttamistavat, päätöksen teko, etätyöskentely)
 • Simulaatio, osa 3
  • Ensimmäiset parannuskierrokset on tehty. Tässä osassa osallistujat jatkavat simulaation prosessin parantamista vaativimmilla tekniikoilla.
 • Lean omassa työssä
  • Osallistujilla on mahdollisuus saada valmennusta heidän omiin projekteihinsa

Osa 2 (päivät 4-5)

Päivä 4: 

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu IV: Jatkuva parantaminen 
  • Jatkuvan parantamisen sykli 
  • Virhemahdollisuuksien eliminointi
  • Prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja seuraaminen
  • Visuaalinen päivittäisjohtaminen, parannustaulut ja "pystypalaverit"
 • Simulaatio, osa 4
  • Simulaation viimeisessä osassa harjoitellaan jatkuvan parantamisen päivittäisjohtamista. 

Päivä 5: 

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu V: Miten luoda pysyvä jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri
  • Alustuksen jälkeen teoria käsitellään esimerkkien, osallistujien kokemuksien ja harjoituksen avulla:
   • Muutokseen tarvittavat voimat
   • Muutosprosessin vaiheet ja miten eri vaiheissa voi toimia
   • Organisaation muutosvalmiuden mittaaminen ja riittävän muutosvalmiuden määrittäminen
 • Projektien esittely ja valmennus
  • Osallistujien projektien / suunnitelmien esittely. Osallistujilla on mahdollisuus saada palautetta omaan tilanteeseen sekä oppia muiden projekteista.
  • Koulutuksen aikana käydään läpi osallistujien projekteja ja suunnitelmia. Oma projekti ei kuitenkaan ole välttämätöntä koulutukseen osallistumiseen.
 • Evaluaatio & Sertifikaattien jako

Kouluttaja

Marja JaatinenKouluttajana toimii DI Marja Jaatinen.

Marja on kokenut Lean 6 Sigma Master Black Belt, joka on Jack Welchin General Electricilla sertifioima MBB. Hän on soveltanut GE:llä saamaansa kokemusta menestyksekkäästi kansainvälisellä tasolla jo vuosia teollisuudessa, eri palvelualoilla ja valtion hallinnossa. Marja kouluttaa nyt myös Suomessa suomen kielellä.

Kustannukset

Järjestämme kaikille avointa koulutusta etäkoulutusmuodossa. 

Koulutuksen hinta:

 • 1.750,- € + alv. / osallistuja.
 • Hintaan sisältyy koulutuksen lisäksi digitaalinen koulutusmateriaalin ja käyttäjälisenssin simulaatioon.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Lean-muutosohjaaja? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Jaatinen B.V.

Ota käyttöösi Lean ja Lean Six Sigma -toimintamallit ja tähtää pysyvään parannukseen!

Jaatinen B.V. on hollantilainen Lean Six Sigma -konsulttipalveluja kansainvälisellä tasolla tarjoava yhtiö, joka tarjoaa koulutuksia ja konsultointipalveluja myös Suomessa. Jaatinen B.V.:n johdolla yrityksesi pääsee pysyvään parannukseen Lean Six Sigman, Lean-johtamisen ja erilaisten käyttäytymistekniikoiden avulla. Erilaisia koulutuksia on tarjolla kaikille organisaatiotasoille....


Lue lisää kouluttajasta Jaatinen B.V. ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jaatinen B.V.

Arnhemsebovenweg 92
3971 Driebergen-Rijsenburg, Alankomaat

 Näytä puhelinnumero
www.leansixsigmakoulutus.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 31 arviointiin

Ulla Olsbo
Koulutus oli käytännönläheinen, vuorovaikutuksellinen, antoi omaan prosessiin tukea. Etäkoulutus toimi todella hyvin. Kouluttaja oli ammattitaitoinen ja reagoi osallistujien mukaan koulutuksen etenemiseen.
Jaana Puhakka
Paljon asiaa purtavaksi ja käytäntöön otettavaksi, mutta rohkeasti vaan tulta päin. Koin etäkoulutuksen omien teknisten ongelmien ratkettua oikein hyväksi. Mukava ja inspiroiva kouluttaja.
Marja Suomela
Koulutuksen ohjelma sopivan vaihteleva, sopivasti kertausta, sisältö käytännönläheinen ja sitä pystyy helposti soveltamaan omassa työssä käytännössä. Olen tottunut etäkoulutuksiin. Hyvä koulutus kokonaisuudessaan, kiitos!
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,7)
Perustuu 31 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 338 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Lean-muutosohjaaja täytä seuraavat tiedot: