Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi, NYT MYÖS ETÄOPETUKSENA

Jaatinen B.V.
Yhteenveto
8 päivää
2 400 - 2 950 EUR + alv 24 %
suomi
Koulutus
Espoo, Verkossa
Alkavat koulutukset
Espoo
2 950 EUR
12.4.2021

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi, NYT MYÖS ETÄOPETUKSENA

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

Haluatko oppia, miten Lean Six Sigman avulla tehostaa toimintaa ja hankkia samalla Green Belt -sertifikaatin?

Jatkamme suosittua etäkoulutusmuotoamme. Voit valita haluatko osallistua Green Belt - koulutukseen etä- vai lähipäivämuotoisena. Mikäli koronatilanne vaatii, myös suunnitellut lähipäiväkoulutukset voidaan muuttaa nopeasti etäkoulutukseksi, jotta osallistumisesi voi joka tapauksessa toteutua turvallisesti. Lue eri vaihtoehdoista lisää alla.

------------------------

Opi tehokkaimmat Lean Six Sigman ja muutoksen hallinnan menetelmät, joita projektien vetämisessä tarvitaan. Koulutuksemme valmentaa sinut Lean Six Sigma Green Belt -sertifiointiin ISO 18404 standardin mukaisesti. Kouluttajana on kansainvälisesti kokenut, sertifioitu Master Black Belt, joka kouluttaa nyt myös Suomessa suomeksi. Koulutuksen ohessa kouluttaja ohjaa osallistujia myös sertifioinnin saavuttamisessa.

Uniikki koulutustapa Suomessa

Koulutuksemme ovat vaihtelevia ja interaktiivisia. Lean Six Sigma -teoria on yhdistetty käytännön esimerkkeihin, keskusteluihin, simulaatioihin, ryhmätöihin ja kertausharjoituksiin. Panostamme myös käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa ja vastaavanlaisessa ympäristössä.

Lisäksi olemme, yhdessä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa, kehittäneet täysin uudenlaisen oppimistavan Lean Six Sigma -koulutuksissa korvaamalla manuaaliset simulaatiot todellisuutta enemmän vastaavalla suomenkielisellä, digitaalisella simulaatiolla. Simulaatio tukee erinomaisesti myös etäkoulutuksia. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samaan tahtiin ja uusia menetelmiä sovelletaan heti käytäntöön. Simulaatio kattaa kaikki Lean ja Six Sigma -pelien näkökohdat digitaalisessa muodossa tuottaen myös dataa reaaliajassa. Simulaatiossa osallistujat kokevat mm. miten tehdä "Value Stream Mapping" (VSM) sekä miten dataa hyödynnetään tehokkaasti prosessin parannuksen eri vaiheissa. Osallistujat oppivat analysoimaan dataa, mutta myös miettimään, miten parantaa prosessia vähälläkin datalla ja toisaalta miten toimia, kun dataa on liikaa.

Saamamme palautteen perusteella osallistujamme arvostavat juuri innostavaa ja osallistavaa lähestymistapaamme, jossa opetustekniikoita vaihtelemalla helpotetaan oppimista sekä opitun soveltamista omassa työympäristössä.  

Mitä koulutus tarjoaa osanottajille?

Green Belt -koulutuksen jälkeen

 • hallitset Lean Six Sigman peruskäsitteet ja -välineet Green Belt -tasolla ja voit toimia parannusprojektien vetäjänä omalla asiantuntija-alueellasi tai tiimin jäsenenä laajoissa Lean Six Sigma -projekteissa
 • olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektisi ennakoitavissa olevassa aikataulussa
 • sinun on mahdollista (mikäli olet suorittanut projektityön) hyväksyttää projektityösi ja saada Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti

Koulutuksen sisältö

Lean Six Sigma Green Belt -koulutukseemme on valittu menetelmiä, jotka vuosien kokemuksemme ja kansainvälisen Lean Six Sigma -koulutusvertailun perusteella, ISO 18404 standardin mukaisesti, ovat tarpeellisia Lean Six Sigma projektien läpiviemiseen.

Koulutus kattaa mm. seuraavat aiheet:

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa: Johdanto Leanin ja Six Sigman tehokkaaseen hyödyntämiseen erilaisissa organisaatioissa ja erityyppisissä projekteissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen Lean Six Sigma DMAIC projektirunko, (DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
 • Define-vaihe: Parannusprojektin valinta ja rajaus asiakkaan äänen kartoittamisen, projektisopimuksen ja riskimatriisin avulla.
 • Measure-vaihe: Projektin tavoitteen operatiivinen määrittäminen ja mittausten luotettavuuden testaus mm. prosessin kuvauksen, operationaalinen mittausyksikön määrittämisen ja mittausjärjestelmän analysoinnin avulla.
 • Analyze-vaihe: Prosessin suorituskyvyn mittaaminen prosessin ohjauskorteilla ja kyvykkyysanalyyseillä. Juurisyiden määrittäminen prosessin arvovirtakuvauksen ja hypoteesitestauksen avulla.
 • Improve-vaihe: Ratkaisun määrittäminen ja validointi statistisilla analyysimenetelmillä ja Lean-menetelmillä.
 • Control-vaihe: Ratkaisun jalkauttaminen niin, että tulokset implementoidaan pysyvästi ja samalla luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuri.
 • Muutoksen hallinta: Erilaiset muutoksen hallinnan tekniikat kuuluvat oleellisena osana kaikkiin DMAIC-vaiheisiin Green Belt -koulutuksessamme. Katamme erilaisia menetelmiä projektiryhmän sekä kaikkien sidosryhmien mobilisointiin projektin tulosten saavuttamiseksi. 
 • Opitun soveltaminen käytäntöön: Oppimisen tehostamiseksi käytämme koulutuksessa erilaisia opetusmenetelmiä ja käsittelemme aiheet usealla eri tasolla: teoreettinen tarkastelu, sovellukset käytäntöön, osallistuminen ja reflektointi. Interaktiivinen koulutuksemme sisältää myös paljon konkreettisia malleja, esimerkkejä ja simulaatioita.

Koulutus kestää 9 päivää ja jakautuu 1-3 päivän koulutusjaksoihin n. 3 kuukauden aikana. Jotta Green Belt -koulutuksesta saisi mahdollisimman paljon irti, on suositeltavaa, että osanottajilla on oma parannusprojekti koulutuksen aikana (oma tai yhdessä muiden Belttien kanssa). Saat ennen koulutuksen alkua yksityiskohtaiset ohjeet projektin valitsemisesta.

Koulutusjaksojen välillä voit soveltaa opittua heti käytäntöön projektissasi. Voit halutessasi käyttää omaa projektiasi myös koulutuksessa osana harjoituksia ja interventioita.

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus hyväksyttää projektityösi. Vaatimukset läpäisseet saavat Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.

Kiinnostuitko Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksesta?

Avoimeen koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa, joten ilmoittaudu pikaisesti. Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena, ota yhteyttä

Kohderyhmä

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus sopii projektien vetäjille, jotka parantavat yritysprosesseja ja haluavat oppia tehokkaita menetelmiä huomattavien parannusten (50-90 %) aikaansaamiseksi muutamassa kuukaudessa. Koulutuksemme on hyvä valinta, jos etsit Green Belt-sertifiointiin johtavaa koulutuspakettia, jossa Six Sigma, Lean ja Muutoksen hallinta on integroitu yhdeksi, tuloksia tuottavaksi lähestymistavaksi.

Jos sinulla on paljon dataa käsiteltävänä ja vedät vaativia prosessinparannusprojekteja, voi sinua kiinnostaa myös Black Belt -koulutuksemme. Lue lisää tästä vaihtoehdosta klikkaamalla: Lean Six Sigma Black Belt -koulutus.  

Koulutusmateriaali

Osallistujana saat suomenkielisen, digitaalisen koulutusmateriaalin, joka on jäsennetty 12 Lean Six Sigma -projektiaskeleen (DMAIC) mukaan: Tarvittavat aktiviteetit, menetelmät ja työkalut on kytketty askeleisiin, jotta materiaalin käyttö koulutuksen jälkeenkin on helppoa. 

Koulutuksessa käytetään Minitab 19 -tietokoneohjelmaa. Ohjelma on myös koulutuksen jälkeen hyvä apuväline datan analysoinnissa. Osallistujalla tulee olla koulutuksessa mukana kannettava tietokone, jolle on asennettu Minitab-ohjelma.

Voit ostaa Minitab-lisenssin tai aloittaa 30 päivän ilmaisella koelisenssillä hankkimalla lisenssin Minitabiltä (Minitab.com). Jos tarvitset apua sopivan lisenssimuodon valinnassa tai  sen hankkimisessa, ota meihin yhteyttä.

Koulutusaika ja -paikka

Avoimena järjestettävä koulutus kestää yhteensä 9 päivää ja on jaettu 3-4 koulutusjaksoon. Lisäksi koulutukseen sisältyy neljä tuntia kouluttajan etätukea osallistujan oman projektin ohjaamiseen.

Syksyn 2020 avoimet Green Belt -koulutukset ovat jo alkaneet. Alla kevään 2021 aikataulu. Koulutukset järjestetään Espoossa, Oulussa sekä etäkoulutuksena:

Kevät 2021 I (etäkoulutus):

 • Osa 1: 14. - 15. tammikuuta 2021
 • Osa 2: 21. - 22. tammikuuta 2021
 • Osa 3: 02. - 03. helmikuuta 2021 
 • Osa 4: 15. - 16. helmikuuta 2021
 • Osa 5: 15. maaliskuuta 2021

Kevät 2021 II (etäkoulutus):

 • Osa 1: 18. - 19. maaliskuuta 2021
 • Osa 2: 25. - 26. maaliskuuta 2021
 • Osa 3: 21. - 23. huhtikuuta 2021 
 • Osa 4: 10. - 11. toukokuuta 2021

Kevät 2021 III (lähipäiväkoulutus, Espoo, Leppävaara):

 • Osa 1: 12. - 14. huhtikuuta 2021
 • Osa 2: 19. - 21. toukokuuta 2021
 • Osa 3: 02. - 04. kesäkuuta 2021 

Green Belt -koulutus Oulussa: 

 • Seuraava koulutus Oulussa järjestetään syksyllä 2021. Koulutuspäivät julkaistaan keväällä 2021. Ota yhteyttä, jos haluat, että sinulle lähetetään päivät heti, kun ne julkaistaan.  

Mikäli haluat koulutuksen yrityksesi sisäisenä koulutuksena, ota yhteyttä.

Kouluttaja

Marja JaatinenGreen Belt -koulutuksen kouluttajana on DI Marja Jaatinen.

Marja on kokenut Lean 6 Sigma Master Black Belt, joka on Jack Welchin General Electricilla sertifioima MBB. Hän on soveltanut GE:llä saamaansa kokemusta menestyksekkäästi jo vuosia kansainvälisellä tasolla teollisuudessa, eri palvelualoilla ja valtion hallinnossa eri maissa. Marja kouluttaa nyt myös Suomessa.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on

 • Etäkoulutus:
  • 14.1.2021 alkava koulutus 2.400,- € + alv. / osanottaja
  • 18.3.2021 alkava koulutus 2.650,- € + alv. / osanottaja
 • Lähipäiväkoulutus: 2.950,- € + alv. / osanottaja

Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen ja tarjoilut (lähipäivät).

Lisäksi hintaan sisältyy neljä tuntia etätukea ja projektin tarkastuksen Green Belt -sertifiointia varten. Hintaan sisältyy myös Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti kaikki vaatimukset läpäisseille.

Koulutusta järjestetään myös yrityksen sisäisenä koulutuksena. Kysy lisää »

Jaatinen B.V.

Jaatinen B.V.

Ota käyttöösi Lean Six Sigma -toimintamallit ja tähtää pysyvään parannukseen!

Jaatinen B.V. on hollantilainen Lean Six Sigma -konsulttipalveluja kansainvälisellä tasolla tarjoava yhtiö, joka tarjoaa koulutuksia ja konsultointipalveluja nyt myös Suomessa. Jaatinen B.V.:n johdolla yrityksesi pääsee pysyvään parannukseen Lean Six Sigman, Lean-johtamisen ja erilaisten käyttäytymistekniikoiden avulla. Erilaisia koulutuksia on tarjolla kaikille...


Lue lisää kouluttajasta Jaatinen B.V. ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Lean Six Sigma Green Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi, NYT MYÖS ETÄOPETUKSENA? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot : Jaatinen B.V.

Jaatinen B.V.

Arnhemsebovenweg 92
3971 Driebergen-Rijsenburg, Alankomaat

 Näytä puhelinnumero
www.leansixsigmakoulutus.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 60 arviointiin

Terhi
(5)
Materiaalia on ollut riittävästi, selkeässä järjestyksessä. Koulutuspäivät olleet todella antoisia ja täynnä asiaa, esimerkkejä ja keskusteluja. Tunnelma ollut rento, mutta asiaan keskittynyt. Aikataulutus ollut selkeää. "Mitään tietämätön" sairaanhoitajakin on näiden päivien aikana päässyt omasta mielestä hyvin kärryille Lean 6 Sigmasta. Koulut...
Näytä kokonaan
Osallistuja
(5)
Innostava kouluttaja. "Todellisesta elämästä" esimerkit auttoi ymmärtämään. Selkeä sisältö.
Ville Mertanen
(5)
Hienosti toteutettu, opettaja erittäin innostava. Mukaansa vetävät oppitunnit. Muutamat aiheet hieman turhan nopeasti käyty läpi.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,7)
Perustuu 60 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 272 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Lean Six Sigma Green Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi, NYT MYÖS ETÄOPETUKSENA täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: