Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Arvioinnit aiheesta Laatukeskus Excellence Finland

Keskiarvo: 4,3

Perustuu 18 arviointiin          

Sanna   |   23.2.2016
Sain tietoa, mitä tarvitsin eli ihan perusjuttuja. Päivä oli rakennettu hyvin eli ns. ryhmätyöt rytmittivät päivää eikä tullut "puutumista".
          (4)
Jari Turunen   |   3.6.2015
Tilaisuus vastasi korkeisiin odotuksiini erittäin hyvin.
          (5)
Mikko Ahvenainen   |   16.3.2015
Osallistuin koulutukseen työnantajan aloitteesta. Koulutus oli todella hyödylinen, tulen varmasti RADAR-mallia soveltamaan omassa toiminnassani jatkossa. Koulutusryhmämme oli hyvin suunniteltu ja täydensimme toinen toistemme osaamista, ja näkemyksiämme koska olimme eri aloilta. Laatukeskus onnistui kokonaisuudessaan kiitettävästi.
          (5)
Hanna   |   10.3.2015
          (4)
JJ13   |   6.3.2015
Johtamisen jalanjälki valmentajavalmennus antoi minulle hyvät eväät vetää valmennuksia itsenäisesti. Koulutuspäivä sisälsi sekä taustatietoa aiheesta, mutta myös paljon käytännönharjoituksia, jotka konkretisoivat oppimaani.
          (5)
JS   |   5.3.2015
Työantaja vaati koulutusta, mutta se antoi hyvin paljon enemmän kuin pelkän standardilähtöisen lähestymistavan tarkastamiseen. Suosittelen koulutusta kaikille laatu- ja kehittämistyöstä kiinnostuneille.
          (4)
Prosessiguru?   |   5.3.2015
Prosessikurssin Kai Laamanen on niin vetävä kouluttaja. Valitettavasti kurssille osallistui aika vähän ihmisiä ja varsinainen vuorovaikutus jäi vähäiseksi tai toimialamme ei kohdanneet.
          (4)
Mirva   |   4.3.2015
Organisaatiomme on sitoutunut arvioimaan toimintaansa EFQM-mallin mukaisesti ja toimintamme laatuvastaavana tarvitsin oppia itsearvioinnin vetämiseen. Koulutus ja käytännön järjestelyt oli järjestetty hyvin. Laatukeskuksessa on miellyttävä ilmapiiri, joka edesauttoi oppimista.
          (4)
H   |   4.3.2015
Halusin tietää erityisesti riskienhallinnasta, mikä tulee osana ISO 9001 standardiin. Olen tyytyväinen kurssin antiin.
          (4)
          (3)
Jaana Ilomäki   |   4.3.2015
Miksi osallistuin? Halusin päivittää EFQM-arvioijaosaamiseni. Olin järjestelyihin ja kouluttajiin tyytyväinen. Mitä hyötyä minulle tästä oli? Sain jälleen uusia näkökulmia ja käytännön vinkkejä arviointiprosessin toteutukseen. Opin uudistetun EFQM-mallin. Olen soveltanut osaamistani omassa kumppaniorganisaatiossani, mutta toivoisin myö...
Näytä kokonaan
          (4)
          (5)
Heli   |   4.3.2015
Osallistuin koulutukseen syventääkseni tietoa Lean-menetelmän soveltuvuudesta julkiselle sektorille ja saadakseni käytännön esimerkkejä työkaluista ja toteutustavoista. Parasta kurssilla oli mukava ilmapiiri, vilkas ajatusten vaihto ja käytännön esimerkkien jakaminen sekä kokreettiset harjoitukset. Kurssin aikana saimme myös monia työkaluesimerk...
Näytä kokonaan
          (4)
Hyvää laatua voi vaatia kaikilta   |   4.3.2015
Osallistuin koulutukseen päivittääkseni EFQM Excellence Finland tietoni. Sain hyvän kuvan muutoksista ja uusista painotusalueista. Koulutus oli järjestetty hyvin. Sopiva määrä kurssilaisia mahdollisti hyvän vuoropuhelun ja kokemusten jakamisen. Kouluttaja puhui "laadusta kiinnostuneen koulutettavan kansankielellä", eikä liian teoreettisesti. Ko...
Näytä kokonaan
          (5)
Kirsi Immonen   |   4.3.2015
Kouluttaja oli erittäin hyvin perehtynyt koulutettavaan asiaan ja osasi tuoda sisällön esille mielenkiintoisesti ja havainnollisesti. Huomioi myös osallistujat ja otti mukaan.
          (4)
Raimo   |   4.3.2015
Halusin työkaluja ja systematiikkaa laadun hallintaan ja johtamiseen. Lean asiana kiinnostaa. Harjoitustyön kautta uudenlaista lähestymistä kehittämiseen.
          (4)
Peruspalvelukeskuksen sairaalapalvelujen päällikkö   |   20.2.2015
Osallistuin koulutukseen Päijät-Hämeen liiton kautta, oli osa alueellista hanketta. Oma työnantaja mahdollisti asian, olen ollut koulutuksesta tyytyväinen!
          (5)
Esa Helteenvuori   |   9.12.2010
Sain kurssilta hyviä ja konkreettisia työkaluja projektin hallintaan.
          (4)