Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Arvioinnit aiheesta Laatukeskus Excellence Finland

Keskiarvo: 4,3

Perustuu 21 arviointiin

Perusteet tutuksi
(4)
Koulutus jäsensi hyvin järjestelmän osa-alueita ja periaatteita. Esimerkit olivat hyviä. Joidenkin yksityiskohtien osalta järjestelmän sisältö jäi sisäistymättä, koska aiempi kokemus järjestelmästä oli pintapuolinen. Perusajatusmalli järjestelmän luonteesta kuitenkin välittyi, mikä oli tärkeintä. Ehkä koulutuksen alkupuoleen olisi voinut käyttää...
Näytä kokonaan
Mikko Leinonen
(4)
Koulutuksessa käsiteltiin ISO 14001-standardi perusteellisesti ja riittävällä tarkkuudella. Uskon, että sain kouluksesta hyviä valmiuksia soveltaa standardin sisältöä ja ymmärrän paremmin standardin vaatimuksia organisaatioille. Opetusmateriaali ja kurssin puitteet olivat erinomaisia. Kouluttaja oli innostava ja osaava. Kurssilla saatiin aikaise...
Näytä kokonaan
Maria
(5)
Hyvä, tiivis koulutus. Selkeä materiaali EFQM-mallista ja sen käytöstä.
Sanna
(4)
Sain tietoa, mitä tarvitsin eli ihan perusjuttuja. Päivä oli rakennettu hyvin eli ns. ryhmätyöt rytmittivät päivää eikä tullut "puutumista".
Jari Turunen
(5)
Tilaisuus vastasi korkeisiin odotuksiini erittäin hyvin.
Mikko Ahvenainen
(5)
Osallistuin koulutukseen työnantajan aloitteesta. Koulutus oli todella hyödylinen, tulen varmasti RADAR-mallia soveltamaan omassa toiminnassani jatkossa. Koulutusryhmämme oli hyvin suunniteltu ja täydensimme toinen toistemme osaamista, ja näkemyksiämme koska olimme eri aloilta. Laatukeskus onnistui kokonaisuudessaan kiitettävästi.
Hanna
(4)
JJ13
(5)
Johtamisen jalanjälki valmentajavalmennus antoi minulle hyvät eväät vetää valmennuksia itsenäisesti. Koulutuspäivä sisälsi sekä taustatietoa aiheesta, mutta myös paljon käytännönharjoituksia, jotka konkretisoivat oppimaani.
JS
(4)
Työantaja vaati koulutusta, mutta se antoi hyvin paljon enemmän kuin pelkän standardilähtöisen lähestymistavan tarkastamiseen. Suosittelen koulutusta kaikille laatu- ja kehittämistyöstä kiinnostuneille.
Prosessiguru?
(4)
Prosessikurssin Kai Laamanen on niin vetävä kouluttaja. Valitettavasti kurssille osallistui aika vähän ihmisiä ja varsinainen vuorovaikutus jäi vähäiseksi tai toimialamme ei kohdanneet.
Mirva
(4)
Organisaatiomme on sitoutunut arvioimaan toimintaansa EFQM-mallin mukaisesti ja toimintamme laatuvastaavana tarvitsin oppia itsearvioinnin vetämiseen. Koulutus ja käytännön järjestelyt oli järjestetty hyvin. Laatukeskuksessa on miellyttävä ilmapiiri, joka edesauttoi oppimista.
H
(4)
Halusin tietää erityisesti riskienhallinnasta, mikä tulee osana ISO 9001 standardiin. Olen tyytyväinen kurssin antiin.
ee
(3)
Jaana Ilomäki
(4)
Miksi osallistuin? Halusin päivittää EFQM-arvioijaosaamiseni. Olin järjestelyihin ja kouluttajiin tyytyväinen. Mitä hyötyä minulle tästä oli? Sain jälleen uusia näkökulmia ja käytännön vinkkejä arviointiprosessin toteutukseen. Opin uudistetun EFQM-mallin. Olen soveltanut osaamistani omassa kumppaniorganisaatiossani, mutta toivoisin myö...
Näytä kokonaan
MM
(5)
Heli
(4)
Osallistuin koulutukseen syventääkseni tietoa Lean-menetelmän soveltuvuudesta julkiselle sektorille ja saadakseni käytännön esimerkkejä työkaluista ja toteutustavoista. Parasta kurssilla oli mukava ilmapiiri, vilkas ajatusten vaihto ja käytännön esimerkkien jakaminen sekä kokreettiset harjoitukset. Kurssin aikana saimme myös monia työkaluesimerk...
Näytä kokonaan
Hyvää laatua voi vaatia kaikilta
(5)
Osallistuin koulutukseen päivittääkseni EFQM Excellence Finland tietoni. Sain hyvän kuvan muutoksista ja uusista painotusalueista. Koulutus oli järjestetty hyvin. Sopiva määrä kurssilaisia mahdollisti hyvän vuoropuhelun ja kokemusten jakamisen. Kouluttaja puhui "laadusta kiinnostuneen koulutettavan kansankielellä", eikä liian teoreettisesti. Ko...
Näytä kokonaan
Kirsi Immonen
(4)
Kouluttaja oli erittäin hyvin perehtynyt koulutettavaan asiaan ja osasi tuoda sisällön esille mielenkiintoisesti ja havainnollisesti. Huomioi myös osallistujat ja otti mukaan.
Raimo
(4)
Halusin työkaluja ja systematiikkaa laadun hallintaan ja johtamiseen. Lean asiana kiinnostaa. Harjoitustyön kautta uudenlaista lähestymistä kehittämiseen.
Peruspalvelukeskuksen sairaalapalvelujen päällikkö
(5)
Osallistuin koulutukseen Päijät-Hämeen liiton kautta, oli osa alueellista hanketta. Oma työnantaja mahdollisti asian, olen ollut koulutuksesta tyytyväinen!
Esa Helteenvuori
(4)
Sain kurssilta hyviä ja konkreettisia työkaluja projektin hallintaan.
studentum.fi
Koulutusvinkkejä suoraan sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla! Saat koulutusvinkkejä ja tietoa ajankohtaisista teemoista osaamisen kehittämisen saralla.