Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Life Coach Academy

Life Coach Academy on coaching-koulutuksen kehittäjä!

Life Coach Academy on uudistanut yhteistyössä Kesäyliopistojen kanssa ammatticoachin pätevyyden antavan LCA Life Coach® -koulutuksen.

LCA Life Coach® –koulutus on vuoden kestävä monimuoto-opiskeluna toteutettava ammatillinen täydennyskoulutus, jossa opiskelija saa kansainvälisesti määriteltyjen coachingin ydintaitojen lisäksi mm. syvällisen tietotaidon ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja elämäntaidoista, kuten mielen ja tunne-elämän johtamisesta, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoista sekä perusopit työhyvinvointi- ja uravalmentamisesta.

"Meillä opit enemmän!"

Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyön ammattilaisille tai sellaiseksi aikoville, esimerkiksi HR-, esimies-, hoito- tai kasvatustyössä toimiville sekä työnohjaajille, personal trainereille ja yrittäjille. Ylipäätään koulutus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään sekä oppia ymmärtämään ja ohjaamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Ratkaisukeskeinen, valmentava ote on tämän päivän työelämässä yhä tärkeämpi taito ja toimintamalli.

“Kasvat henkilökohtaisesti ja ammatillisesti, tutustut uusiin ihmisiin ja saat itsekin paljon inspiroivaa ja kehittävää valmennusta opiskeluvuoden aikana”

Mitä on coaching?

Coaching on voimallinen prosessimainen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Coachingia voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching).

Coaching auttaa selkeyttämään ja kirkastamaan valmennettavan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja niin, että hän kykenee saavuttamaan tavoitteensa.

Coach kannustaa ottamaan vastuuta omasta elämästä ja tukee valmennettavaa prosessin aikana niin, että valmennettava saavuttaa haluamansa tulokset. Coachingissa kehittymistä tapahtuu niin ajattelun, taitojen kuin toiminnan tasolla.

Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta, johtamistieteistä ja siinä hyödynnetään mm. myös NLP:tä.

Coaching-prosessi

Coaching-prosessi rakentuu kahdesta ulottuvuudesta: rakenteesta ja dialogista. Näistä ensimmäinen pitää huolen suorituksen ylläpidosta ja tavoitteen saavuttamisesta. Jälkimmäinen tukee valmennettavan kehittymistä.

Rakenne lyhykäisyydessään sisältää valmennettavan asiayhteyteen liittyvän tavoitteen asettamisen, nykytilanteen kartoittamisen, toimintavaihtoehtojen tarkastelun sekä toiminnan ylläpidon valmentajan tukemana.

Coaching tekniikat

Coachingissa käytetään useita eri tekniikoita, tärkein niistä on coaching dialogi. Dialogin välityksellä voi tutkiskella omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja pyrkimyksiään.

Kysymysten avulla pyritään siihen, että asiakas löytää itse vastauksia eikä niitä anneta hänelle suoraan. Dialogin vahvuuksia onkin, että se opettaa ajatteluun, eikä pelkkään ulkoapäin tulevan tiedon vastaanottamiseen.

Hyvän valmennuksen jälkeen valmennettava näkee oman tilanteensa selvemmin, ymmärtää itseään paremmin, luottaa itseensä ja mahdollisuuksiinsa, tiedostaa omat voimavaransa paremmin ja on valmis keskittymään niihin asioihin, jotka vievät hänet kohti tavoitteitaan, hänelle sopivin askelin ja sopivassa aikataulussa.

Hienointa valmennuksessa on valmennettavan omat oivallukset mahdollisuuksistaan ja voimavaroistaan, sekä vahvistunut kyky ratkaista ongelmia passiivisuuden sijaan.

Coaching-prosessiin voi kuulua myös toiminnallisia menetelmiä, kuten roolinvaihtotehtäviä, visuaalisia harjoituksia, kinesteettisiä harjoituksia, luovia harjoituksia kuten kirjoitus- ja piirrustustehtäviä, erilaisia kartoituksia ja analyysejä sekä narratiivisia menetelmiä.

Coaching-prosesseja voi hyödyntää myös itsensä kehittämisessä, asiakaspalvelussa, myyntityössä, johtamisessa sekä työyhteisöiden kehittämisessä

Näytä kaikki koulutukset

Koulutukset

Kasvatus / Ohjaus
Coaching Kesto Hinta Paikka Alkaa
LCA Life Coach® -koulutus 1 vuosi 3 218 EUR + alv 24 % Useita (5) Useita (5)

Näytä kaikki

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää kouluttajasta Life Coach Academy? Täytä yhteystietosi, niin kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot

Life Coach Academy

90100 Oulu

 Näytä puhelinnumero
www.lifecoachacademy.fi

Arvioinnit

Mira
(5)
Jokaisessa moduliissa on runsaasti sekä teoriaa että käytännön harjoituksia, jotka inspiroivat valmentamaan muita ja oivalluttavat omassa elämässä. Ryhmässä on luottamuksen ilmapiiri. Auli osaa fasilitoida hyvin. Hän on aito ja ammattilainen. Opetus ja materiaalit on loppuunmietitty.
PäiviS
(5)
Koulutus antoi minulle paits ainutlaatuisen työtavan ja monipuolisen työkalupakin, niin myös täysin korvaamattoman kolleega-verkoston.
Anni Rytilahti
(5)
Laajasta aihepiiristä koostuva koulutus monen alan taitajille. Jokainen joka työskentelee ihmisten parissa hyötyy tästä vaikkei olisi tarkoitus valmentajaksi ryhtyäkkään. Jo pelkästään itse hyötyy tästä niin paljon vuorovaikutustaitojen karttuessa että elämä sujuu huomattavasti helpommin ja mukavammin.
Arvioinnit
Life Coach Academy
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 14 arviointiin