Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uusi johtaja

Nurmi Consulting Oy
Yhteenveto
8 kk (3 lähipäivää ja verkko-opiskelu)
   
Helsinki, Verkossa/etänä
Avoin koulutus

Uusi johtaja

Uusi johtaja / Nurmi Consulting Oy

Jokainen johtaja on joskus uusi tai kokematon

Johtajan työ on monilla tavoin palkitsevaa, mutta se on myös vaativaa ja usein aika yksinäistä. Vaikka ympärillä olisi kuinka hyvä tiimi tai johtoryhmä, joutuu monia vaikeita tai riskialttiita päätöksiä tekemään lopulta aivan itse. Lisäksi organisaation, yksikön tai osaston johtajaa tarkkaillaan koko ajan (usko vaan!), onko hän tosissaan, puhuuko totta, onko poliittinen tai taktinen, kohteleeko eri ihmisiä tasapuolisesti jne. Tämä suurennuslasin alla oleminen tulee tehtävän myötä, mutta erityisesti alkuvaiheessa uraansa olevalle johtajalle se on joskus yllätys.

Uusi johtaja -kurssi on rakennettu hybridikoulutukseksi. Näin saadaan aikaan maksimaalinen aika-hyöty-suhde, mikä tarkoittaa mahdollisimman paljon itselle hyödyllistä oppimista kohtuullisella ajankäytöllä. Kuitenkin merkittävä osa näistä teemoista vaatii ajattelua ja kokeilua, joten kalenterissa kurssille pitää varata aikaa. Siis tehokkaina ja lyhyinä annoksina kohtuullisen ajan kuluessa. Lisäksi matkustaminen ja varsinainen töistä poissaolo on minimoitu. Kurssin kesto on alustavasti 8 kuukautta (sisältää 3 lähiopetuspäivää, webinaareja ja itseopiskelua verkossa).

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Uusi johtaja, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Uusi johtaja -kurssi on rakennettu tukemaan nopeutettua oppimista johtajan tehtäviin ja erityisesti siihen, että saa ihmiset mukaansa. Määritelmän mukaisesti: voiko olla johtaja, jos kukaan ei halua seurata tai tulla mukana valittuun suuntaan. Uusi johtaja -kurssi on rakennettu tarjoamaan konkreettista osaamista, tukea ja apua johtajan henkilökohtaiseen kasvuun. Uusi johtaja -kurssi sopii myös kertauskurssiksi kokeneemmalle henkilölle.

Koulutuksen sisältö

1. lähiopetuspäivä

Avaus: Patruunasta kapellimestariksi, odotusten muuttuminen

 • johtaminen ennen ja nyt
 • lisääntyneet odotukset ja niiden hallinta
 • tulosten aikaan saaminen
 • tasapaino eri intressien välillä
 • rajalliset resurssit

Esittäytymiset: Kurssin ja osallistujien esittely

HOPS: Opintosuunnitelmat

Johtamisen perusteena talous ja luvut, talouden ymmärtäminen

 • raha ei tee onnelliseksi, mutta rahan puute tekee onnettomaksi
 • mihin kaikkeen rahaa tarvitaan?
 • pakko-osata talouskäsitteet
 • erityiskysymys käyttöpääoma
 • miksi johtamisessa käytettään lukuja
 • luvut ovat tärkeä viestintä- ja vertailukeino
 • investointien logiikka

Tavoitteiden asettamien ja seuranta

 • kenelle tavoitteet asetetaan
 • SMART-tavoitteet
 • seurannan järjestäminen
 • palkitseminen ja tavoitteet
 • tavoitteisiin liittyvät keskustelut

Johtaminen, laki ja vastuut

 • johdon tehtävät lain mukaan
 • osakeyhtiölain mukainen hallinto
 • toimitusjohtajan ja hallituksen tehtävät
 • yhtiön etu?
 • johdon vastuut

Hyvä hallintotapa

 • mitä tarkoittaa?
 • kuka vastaa?
 • mistä apua?

Hallituksen toiminta

 • hyvä hallitustapa
 • dokumentaatio
 • hallituksen kokoukset
 • hallituksen ja sen jäsenten tiedon saantioikeus
 • hallituksen (yrityksen) vuosikello

Toimitusjohtaja

 • toimitusjohtaja ei ole ihminen
 • johtajasopimukset
 • lait ja säännökset koskien toimitusjohtajaa esim. vuosiloma, terveydenhuolto jne.

Toimintojen johtaminen

 • toiminnan organisointi
 • bisnesfunktiot ja tukifunktiot
 • operaatiot tai tuotanto
 • osto ja logistiikka
 • markkinointi ja myynti
 • HR
 • talous, controlling
 • IT
 • yrityshallinto

JoRy-toiminta

 • miksi kannattaa olla pienessäkin yrityksessä johtoryhmä?
 • johtoryhmän toiminta ja päätöksenteko
 • hallitukselle menevät asiat
 • dokumentaatio
 • kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee, millä resursseilla jne.
 • hyvän yhteistyön rakentaminen ja yhteistyö hengen luominen
 • tiedottaminen

Verkostomalliset toimintatavat

 • toimintojen ulkoistaminen, hyödyt ja haitat
 • partnership, allianssi jne.
 • sopimukset, muu dokumentaatio ja yhteistyön seuranta
 • onnistumisen edellytykset
 • 4 johtamistapaa
 • ei ole yhtä oikeaa tapaa johtaa ihmisiä
 • tässä 4 tapaa, joita kaikkia tarvitaan
 • käskyttävä johtaminen
 • suuntaava johtaminen
 • demokraattinen johtaminen
 • valmentava johtaminen
 • milloin käytetään mitäkin johtamistapaa ja miksi?
 • milloin eri johtamistavat eivät toimi?

Johtamisen prosessit

 • johtaminen ei ole ainoastaan taidetta, vaan myös systemaattista toimintaa
 • johtaminen voidaan pitkälti prosessoida, esimerkki johtamisprosesseista
 • strategiatyö ja strategian arviointi
 • raportointi ja sen hyödyntäminen
 • budjetointi tai rullaava ennustaminen
 • palaute ja kehityskeskustelut
 • suoritusten arviointi ja palkitseminen
 • prosessien määrittelyt, vastuut ja ajoitus
 • tavoitejohtaminen

Ihmisten johtaminen

 • miten ihmisten johtaminen eroaa muusta johtamisesta
 • ihmisten saavuttaminen eli resonanssiuskottavuus tai autenttisuus

Ihmisjohtamisen tasot

 • suuren joukon johtaminen
 • tiimin tai ryhmän johtaminen
 • yhden henkilön johtaminen
 • näiden erot ja yhtäläisyydet
 • vaatimukset johtajalle
 • mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen

Tiimityö ja tiimin vetäminen

 • mitä on tiimityö?
 • tiimityön onnistumisen edellytykset
 • tiimin johtamisen prosessit
 • tiimi oirehtii?

Viestintä ja kommunikaatio

 • eri viestintä tapoja ja medioita
 • viestinnän merkitys
 • 4 viestintäaluetta: Informatiivinen, myyvä, muutosviestintä ja suhteiden luominen
 • vastuu viestinnästä
 • kriisiviestintä

Läsnäpäivä 2

Johtamisen mittaaminen, arviointi ja kehittäminen

 • johtamisen kehittymistä pitää myös arvioida
 • yrityksellä menee hyvin tai huonosti, johtamisen ansioista vai siitä huolimatta
 • johtamisen vertaaminen muihin alan yrityksiin
 • tasapainotettu bisnes kortti BSC
 • henkilöstökyselyt ja mittaukset
 • saavutetut lyhyen ja pitkän ajan tulokset

Muutosjohtaminen

 • tilanteiden kompleksisuus
 • johtajalle asetettavat ristiriitaiset vaatimukset
 • muutoksen aloittaminen ja tarvittavat päätökset
 • muutossuunnitelma
 • sitoutumisen varmistaminen ja kehittäminen
 • ihmisten johtaminen muutoksessa
 • vastarinnan käsittely

Esimiestyön johtaminen ja kehittäminen

 • johtaja johtaa myös muiden johtamistoimintaa
 • lähiesimiesten toiminta ja tapa johtaa vaikuttaa ratkaisevasti tuloksiin ja esim. työtyytyväisyyteen
 • miten pitää ”välijohto” mukana ja tilanteen tasalla
 • kasvun aiheuttaminen riskien arviointi ja reagointi

Kasvun johtaminen

 • mitä eroa on kasvun ja kannattavan kasvun johtamisella
 • ”koti kuntoon” ennen kasvu-uralle hakeutumista
 • kasvu vaatii erityishuomiota ja - suunnittelua

Kansainvälistymisen perusteet

 • soitellen sotaan vai suunnitellen markkinoille
 • monikulttuurisuus
 • ulkomaa ei ole Suomi
 • mistä apua
 • kannattaako kansainvälistyminen ja rsikien hallinta

Yritysarvon kasvattaminen tai myyntihinnan lisääminen

 • yrityksen arvo on hyvin pitkälle riippuvainen lyhyen ja pitkänjänteen johtamisesta
 • yrityksen myytävyys vs. henkilöriippuvat yritykset
 • yrityskaupan hinnoittelun perusteita
 • yrityksen myymiseen liittyvä vuosia kestävä pitkäjänteisyys

3. lähikoulutuspäivä - Itsejohtaminen: Johtajan itsensä johtaminen ja hyvinvointi

Yksilön muutoksen 5T-malli: tiedot, taidot, tunteet, tahto ja toiminta

 • jos haluaa muutosta, pitää tietää mihin suuntaan ja onko se muutos mahdollinen
 • muutoksen toteuttaminen vaatii myös muutostaitoja: suunnitelmallisuutta, takaiskujen käsittelyä, etenemisen seurantaa, epävarmuuden sietämistä jne.
 • tunteiden merkitystä ei saa vähätellä. Esim. epävarmuus, rohkeus, tyytyväisyys, epäluuloisuus, avoimuus, ahdistus, stressi jne. ovat tunteita. Tunteiden hallinta ratkaisee johtajan omaa jaksamista hyvin paljon.
 • tarvitaan sopivan voimakasta tahtoa muutosten suorittamiseksi. Myös muut 4 elementtiä pitää olla kunnossa. Vaikka olisi tahtoa, niin uros ei kyllä synnytä.
 • lopulta ei mikään muutu, jos joku ei tee jotain eri tavalla. Lopulta muutos vaatii aina toimintaa.

Ajankäyttö ja priorisointi

 • vuorokaudessa on 24 tuntia, viikossa on 7 päivää ja kuukausia on vuodessa 12. Kysymys on siitä miten ne käyttää
 • ajankäytön suunnitelmallisuus on pitkänjänteen toiminnan onnistumisen edellytys. Ja tietysti myös hyvinvoinnin.
 • johtajan sankarimyytin murtaminen. Johtaja on ihminen joka tekee vaativaa työtä. Työ on sisällöllisesti niin vaativaa, että jo 8 tunnin jatkuvasti toistuva huippusuoritus on mahdoton.
 • tehokas toiminta vaatii hyvän palautumisen

Johtajan hyvinvointi

 • johtajan ”instrumentti” on johtaja itse, joten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ”huolto” ja palautuminen pitää järjestää.
 • perheautoja huolletaan esim. 20 000km välein. Kilpa-autoja vähintään joka kilpailun välissä eli todella moninkertaisesti
 • vastuu johtajan hyvinvoinnista on johtajalla itsellään. Tarvitaan terve itsetunto rajojensa tuntemiseen. Vieläpä silloinkin kun rajat muuttuvat esim. ikääntymisen seurauksena.

HOPS ja yhteenveto

 • saavutettiinko yleiset tavoitteet
 • saavutettiinko henkilökohtaiset tavoitteet
 • palautekeskustelu
 • todistukset ja kuohuvaa

Aikataulu

Uusi johtaja toteutetaan hybridikoulutuksena eli siihen kuuluu lähiopetuspäivien (3 kpl) lisäksi netissä toteutettavia itseopiskelujaksoja. Itseopiskelujaksoja ennen järjestetään ilta-aikaan webinaari, jossa asiat esitellään, joissa kuulee toisten mielipiteet ja joissa pääsee kysymään. Lähiopetus järjestetään Helsingissä (tarvittaessa esim. lauantaisin). 

Kurssi etenee seuraavasti:

 • opiskelujaksoja on 8 kpl: 3 lähiopiskelupäivää ja 5 itseopiskelujaksoa
 • jaksot ovat: Avaus, talous, hallinto, organisointi, johtaminen, muutoksen johtaminen, kasvu sekä johtajan itsensä johtaminen ja hyvinvointi
 • ennen jokaista itseopiskelujaksoa on webinaari, jossa esitellään jakso, kerrotaan, miksi se on tärkeää ja mitä kunkin jakson asiat tarkoittavat käytännössä.
 • läsnäpäivinä käydään läpi materiaali workshop tyyliin eli vahvasti osallistuen. Lisäksi verkostoidutaan samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Uusi johtaja -kurssiin kuuluu myös suljettu nettiyhteisö, jossa pääsee vapaasti kysymään ja keskustelemaan näiden asioiden tiimoilta.

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään verkossa ja lähipäivät Helsingissä.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Uusi johtaja? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Nurmi Consulting Oy

Nurmi Consulting Oy

Muutos parempaan koulutuksella

Nurmi Consulting tarjoaa myynnin ja johtamisen koulutuksia lähi-, etä- tai yhdistelmäkoulutuksina. Koulutukset ovat aina käytännöllisiä ja kustannustehokkaita. Nurmi Consulting Oy tarjoaa ainutlaatuista asiakaslähtöistä myyntikoulutusta sekä myyjille että muille ammattilaisille, jotka ovat asiakaslähtöisen myynnin kanssa tekemisissä. Koulutukset on testattu tuhansilla osallistujilla...


Lue lisää kouluttajasta Nurmi Consulting Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Nurmi Consulting Oy

Mustanniementie 17 b 1
00760 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.nurmiconsulting.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Uusi johtaja täytä seuraavat tiedot: