Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Taideterapiaohjaaja 30 op

Oppimiskeskus Kainula
Yhteenveto
1,5 vuotta
3 250 EUR (arvonlisäverotonta)
14.5.2022 09.00
Haku päättyy: 17.4.2022
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus
Ihminen maalaa vesiväreillä.

Taideterapiaohjaaja 30 op

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Tässä koulutuksessa taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta.

”Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ei korosteta menneisyyttä vaan keskustelu ja työskentely suunnataan tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Terapian tavoitteena on nostaa esille positiiviset voimavarat ja muutoksen mahdollisuudet, jotka ovat juuri nyt käytettävissä. Myös menneisyyttä voidaan tarkastella, jos se on asiakkaan omasta mielestä tarpeellista ja merkityksellistä. Tällöinkin työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen, ei ongelmiin keskittyminen.

Humanistisesti suuntautuneessa ratkaisukeskeisessä taideterapiassa asiakkaan kuvia ei analysoida tai tulkita. Keskeistä on se, mitä merkityksiä kuvan tekijä itse töilleen antaa. Taidetuotosten (kuvien) äärellä käytävään keskusteluun liittyvät ratkaisukeskeiset kysymykset toimivat työvälineinä, joiden avulla asiakas tulee kuulluksi oman elämänsä asiantuntijana ja hän osallistuu aktiivisesti oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä tavoitteidensa asettamiseen.” Hilkka Putkisaari (kouluttaja)

Verkkotuetut monimuoto-opinnot

Opintokokonaisuuteen sisältyy 12 opetuspäivää ja lisäksi 10 tuntia ryhmätyönohjausta (5 x 2 t), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Opetuspäivät ja ryhmätyönohjaukset toteutetaan reaaliaikaisen verkkoyhteyden avulla, johon opiskelija osallistuu omalta koti/työkoneeltaan.

Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2 t) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Opetuspäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Asiakastyö ja sen raportointi:
Koulutukseen kuuluu vähintään 70 t (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10 t kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset:
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Koulutuksen sisältö

  • kuvallinen työskentely voimavarakeskeisessä taideterapiassa
  • kirjallisuusterapian mahdollisuudet taideterapeuttisessa ohjaamisessa
  • kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot
  • muovailu ja musiikki osana voimavarakeskeistä taideterapeuttista työskentelyä
  • mielikuvaharjoitteet ja mindfulness luovien terapiamenetelmien tukena
  • tarinallisuus identiteetin kirkastamisessa, arvotyöskentely ja metaforat osana luovaa terapiatyöskentelyä
  • oman luovan prosessin aktivointi voimaannuttavan visioinnin kautta/ Opiskelijan oman identiteetin tutkiminen taideterapian keinoin.

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille.  Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa. Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmät sopivat myös ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen psykososiaalisen tuen keinoin.

Koulutuksen käytyään osallistujalla on  paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja  ohjaavassa työssä myönteisen tuloksellisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Taideterapiaohjaaja 30 op, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Henkilöt,  jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta  soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa.

Opinnot voi aloittaa, mikäli opiskelijalla on edeltävinä opintoina sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä.

Aikataulu

Koulutus järjestetään 14.5.2022 – 31.5.2023.

Ensimmäinen koulutuspäivä: 14.5.2022 klo 9-16

Muu opetusaikataulu päivitetään pikapuolin!

Koulutuspaikka

Oppimiskeskus Kainula
Kainuun kesäyliopisto
Linnankatu 6 B, 4.krs
87100 Kajaani

Kouluttaja

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo)

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykotera-
peutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Kustannukset

3250 €

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Taideterapiaohjaaja 30 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Oppimiskeskus Kainula Facebookissa

Oppimiskeskus Kainula

Oppimiskeskus Kainula – oppimisen arvoisia asioita!

Haluatko päivittää ammattitaitoasi tai suunnitteletko uran vaihtoa? Haluatko tutustua korkeakouluopiskeluun ja sen eri opintomahdollisuuksiin? Oppimiskeskus Kainulan korkeatasoinen opetustarjonta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmasi! Laaja ja korkeatasoinen asiantuntijaverkosto sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa takaa koulutustoiminnan jatkuvuuden ja laadun ympäri vuoden. Oppimiskeskus Kainula...


Lue lisää kouluttajasta Oppimiskeskus Kainula ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oppimiskeskus Kainula

Linnankatu 6 B, 4 krs.
87100 Kajaani

 Näytä puhelinnumero
www.kainula.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Täydennä osaamistasi Lahdessa!

Kevään koulutustarjonnassa mm. Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma ja Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja. 

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Taideterapiaohjaaja 30 op täytä seuraavat tiedot: