Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Toipumislähtöisen lyhytterapian metodit ja työote psykiatrisessa hoidossa 30 op

Oppimiskeskus Kainula
Yhteenveto
14 kuukautta
3 000 EUR (arvonlisäverotonta)
21.9.2022
Haku päättyy: 15.8.2022
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus
Nainen kirjoittaa tietokoneella.

Toipumislähtöisen lyhytterapian metodit ja työote psykiatrisessa hoidossa 30 op

Mielenterveyden ongelmat ovat jatkuvassa kasvussa ja psykiatrisessa hoidossa tarvitaan akuutisti tehokkaampia ja lyhyempiä hoitokontakteja. Tämä koulutus vastaa nykyaikaisen psykiatrisen hoidon ja kehittämisen haasteisiin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet käydä lyhytterapeuttisia hoitokeskusteluja erilaisten potilaiden kanssa tavoitteellisesti, kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet käyttää voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä otteella. Toipumisorientoituneessa lyhytterapeuttisessa viitekehyksessä painotetaan potilaan voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä. Hoito on tavoitteellista ja sitä arvioidaan systemaattisesti yhdessä potilaan kanssa.

Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet hoitaa psykiatrian potilaita lyhytterapeuttisella otteella, jossa tapaamisia on potilaan tarpeesta riippuen 1-30. Osallistujan harjoittamilla toimenpiteillä on selkeä rakenne: sisältö, kesto, tavoitteet ja hoidon mittarit. Täten osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa työssään tuloksellisesti, asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Koulutuksen myötä työntekijän oma työssä jaksaminen, mielekkyydenkokemus ja tavoitteellinen toiminta vahvistuvat.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja osallistujien kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä.

1. koulutuspäivä

 • orientointi opintoihin
 • koulutusprosessin käynnistäminen
 • toipumislähtöisen ja voimavarakeskeisen hoitoideologianperusteet ja lähtökohdat

2. koulutuspäivä

 • asiakaslähtöinen ja yksilöllinen tavoitteen asettaminenpsykiatrisessa hoitotyössä
 • toipumislähtöisen tavoitteellisen hoitoprosessin osat
 • suunnitelmallisen hoitoprosessin luominen yhdessä potilaan kanssa

Työnohjaus 1/6

 • työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 1/7

 • vertaisryhmät á 2 h

3. koulutuspäivä

 • potilaan elämänjana ja historian/anamneesin tutkiminen voimavarakeskeisesti
 • luovuus ja yksilöllisyyden huomiointi potilaan toipumisprosessissa

Työnohjaus 2/6

 • työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 2/7

 • vertaisryhmät á 2 h

4. koulutuspäivä

 • hoitoprosessin edistäminen toipumislähtöisin metodein
 • hoidon arviointi ja jatkuva seuranta potilaslähtöisesti hänen pystyvyyttään ja toiveikkuuttaan edistäen

Työnohjaus 3/6

 • työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 3/7

 • vertaisryhmät á 2 h

5. koulutuspäivä

 • myönteistä mielenterveyttä edistävä muutostyöskentely
 • potilaan verkostojen ja vahvuuksien aito hyödyntäminen
 • ryhmämuotoinen toipumislähtöinen työskentely

Työnohjaus 4/6

 • työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 4/7

 • vertaisryhmät á 2 h

6. koulutuspäivä

 • traumojen ja vaikeiden elämänkokemusten voimavarakeskeinen työstäminen lyhytterapeuttisin metodein

Työnohjaus 5/6

 • työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 5/7

 • vertaisryhmät á 2 h

7. koulutuspäivä

 • potilaan hoitomotivaation ja hoitomyönteisyyden vahvistaminen
 • potilaan pystyvyysuskon ja resilienssin edistäminen
 • toipumislähtöisen lyhytterapiaprosessin päättämisen tavat ja potilaan oman toimijuuden edistäminen
 • toimivat ja tehokkaat seurantajärjestelmät

Työnohjaus 6/6

 • työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 6/7

 • vertaisryhmät á 2 h

8. koulutuspäivä

 • toipumislähtöinen tunnetyöskentely psykiatrisessa hoidossa
 • toiveikkuuden vaaliminen ja edistäminen hoitosuhteessa

Vertaistyhmätapaaminen 7/7

 • vertaisryhmät á 2 h

9. koulutuspäivä

 • potilaan oman toimijuuden tukeminen ja pystyvyysuskon kasvattaminen
 • Mindfulness/tietoisuustaidot toipumislähtöisessä kontekstissa

10. koulutuspäivä

 • Omien kehittämistöiden esittely: julkinen seminaaripäivä koko organisaatiolle/alueelle, jossa kehittämistyötä on tehty

11. koulutuspäivä

 • seurantapäivä (osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa seurantapäivän teemoihin ja työtapoihin)

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, johon sisältyy 10 verkkovälitteistä koulutuspäivää ja lisäksi 1 seurantapäivä, pienryhmätyönohjausta (6 x 2 h), toipumislähtöisiä harjoituksia, dokumentoitua toipumisorientoitunutta potilastyöskentelyä (50 h), vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (7 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa ja omaan psykiatriseen hoitotyöhön liittyvä kehittämistehtävä.

Koulutuspäivät:
Koulutuspäivät koostuvat käytännönläheisestä metodiharjoittelusta ja toipumislähtöisen hoitoideologian ja teorian hyödyntämisestä.

Soveltava oman työn kehittämishanke:
Kehittämishanke on esimerkiksi toipumisorientoivien menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa potilastyössä. Kehittämishanke voidaan toteuttaa yksilötyönä, pareittain tai pienryhmissä. Sen tavoitteena on integroida opittua menetelmäharjoittelua omaan perustyöhön ja kehittää uusia tehokkaampia ja asiakkaan kannalta mielekkäämpiä työmuotoja.

Potilastyö ja sen raportointi:
Koulutukseen kuuluu vähintään 50 h (vähintään viiden eri potilaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Tavoitteena on oman toipumisorientoivan käyttöteorian kirkastaminen, syventäminen ja reflektointi. Potilastyöhön liittyy koulutustyönohjaus.

Vertaisryhmätapaamiset:
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Vertaisryhmätapaamisten tavoitteena on oman kehittämistehtävän suunnittelu ja arviointi.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Toipumislähtöisen lyhytterapian metodit ja työote psykiatrisessa hoidossa 30 op, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Sairaanhoitopiirien psykiatrisen hoidon henkilöstö

Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla edeltävinä opintoina vähintään 120 opintopisteen laajuinen sote-, kasvatus- tai ohjausalan tutkinto sekä työkokemuksena vähintään 2 vuoden, tutkinnon jälkeinen psykiatrinen työ.

Aikataulu

21.9.2022-31.12.2023

Syksyn koulutuspäivät:

21.9.2022

26.10.22

30.11.22

Loput koulutuspäivät aikataulutetaan myöhemmin.

Koulutuspaikka

Opintokokonaisuus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina!

Toteutusta koordinoi:

Oppimiskeskus Kainula / Kainuun kesäyliopisto
Linnankatu 6 B, 4.krs
87100 Kajaani

Kouluttaja

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Jyrki Korkeila
Jyrki Korkeila toimii psykiatrian professorina Turun Yliopistossa ja sivutoimisesti ylilääkärinä Harjavallan sairaalassa Satakunnassa. Hänellä on paljon kokemusta mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, persoonallisuushäiriöitten, neuropsykiatristen häiriöiden ja addiktioiden hoidosta.

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Kustannukset

3000 € / opiskelija, kun mukana vähintään 15 osallistujaa

Opintomaksu laskutetaan opintojen keston aikana henkilökohtaisen maksuohjelman mukaisesti.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Toipumislähtöisen lyhytterapian metodit ja työote psykiatrisessa hoidossa 30 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Oppimiskeskus Kainula Facebookissa

Oppimiskeskus Kainula

Oppimiskeskus Kainula – oppimisen arvoisia asioita!

Haluatko päivittää ammattitaitoasi tai suunnitteletko uran vaihtoa? Haluatko tutustua korkeakouluopiskeluun ja sen eri opintomahdollisuuksiin? Oppimiskeskus Kainulan korkeatasoinen opetustarjonta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmasi! Laaja ja korkeatasoinen asiantuntijaverkosto sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa takaa koulutustoiminnan jatkuvuuden ja laadun ympäri vuoden. Oppimiskeskus Kainula...


Lue lisää kouluttajasta Oppimiskeskus Kainula ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oppimiskeskus Kainula

Linnankatu 6 B, 4 krs.
87100 Kajaani

 Näytä puhelinnumero
www.kainula.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Nuorten psyykkiseksi valmentajaksi?

Nuorten psyykkinen valmentaja -koulutus on voimaannuttava ja työnohjauksellinen. Ilmoittaudu 25.8. alkavaan ratkaisukeskeisen valmentajan koulutukseen!

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Toipumislähtöisen lyhytterapian metodit ja työote psykiatrisessa hoidossa 30 op täytä seuraavat tiedot: