Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (perhe- ja pariterapia)

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut
Yhteenveto
2,5 vuotta
13 500 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 13 500 EUR)
2.1.2023
Haku päättyy: 30.9.2022
   
Lähiopetus
Oulu
Koulutus
Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (perhe- ja pariterapia)

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (perhe- ja pariterapia)

Oulun yliopisto järjestää kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen Oulussa 2023–2025. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, hän saa pätevyyden toimia kouluttajana ja työnohjaajana perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutuksissa. 

Koulutuksen tavoite

Perhe- ja pariterapialla tarkoitetaan terapeuttista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin, perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista sekä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta. Tällöin tavoitteena on edistää yksilöiden hyvinvointia ja muuttaa psyykkisiä oireita lisääviä ja näitä mahdollisesti ylläpitäviä perheenjäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita. Perhe -ja pariterapiassa on useita eri lähestymistapoja, joiden käyttöalueet vaihtelevat hoidettavan ongelman ja perheen oman näkemyksen mukaan.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan kouluttajana ja työnohjaajana psykoterapeutin ammattinimikeoikeuteen johtavissa perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutuksissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kokonaislaajuus on 49 opintopistettä ja siihen kuuluu teoriaopintoja (luentoja, kirjallisia tehtäviä ja seminaareja), tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, työnohjausta, tutkimustaidollisia opintoja, pedagogisia opintoja sekä opinnäytetyö.

Teoria- ja menetelmäopetus 10 op

Koulutusohjelmaan sisältyy perehtymistä alan kirjallisuuteen, josta suurin osa on englanninkielistä. Kirjallisuutta käsitellään referaattien, oppimistehtävien, lukupiirityöskentelyn ja verkkotyöskentelyn muodossa. Kliiniseen osaamiseen kuuluu, että koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee ja ymmärtää syvällisesti ammattialan teoreettisen perustan, keskeiset menetelmät, ja kliinisten ilmiöiden arvioinnin perusteet sekä tuntee alalla tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön.

Työnohjaus 14 op

Työnohjaus sisältää potilastyön työnohjausta ja työnohjauksen työnohjausta, jotka toteutetaan ryhmissä. Työnohjaustaitojen ohjaus toteutuu osana kliinisten taitojen työnohjauksen työnohjausta. Työnohjauksen tavoitteena syventää opiskelijoiden kykyä tunnistaa ja käsitellä terapeuttisesti psykoterapiassa ilmeneviä kliinisiä ilmiöitä. Tavoitteena on myös auttaa opiskelijoita integroimaan käytännön työtilanteita, teoriaa, ja terapeuttisia työtapoja, menetelmiä ja tekniikoita. Tavoitteena työnohjauksen työnohjauksessa on, että opiskelija osaa arvioida, reflektoida ja ohjata ohjattavan toteuttamaa psykoterapiaa ja tukea ohjattavan ammatillista kasvua.

Koulutuspsykoterapia 3 op

Koulutuspsykoterapia toteutuu ryhmämuotoisena kahdessa pienryhmässä.

Tutkimustaidolliset opinnot 3 op ja opinnäytetyö 10 op

Tutkimustaidolliset opinnot perehdyttävät opiskelijat keskeisiin psykoterapiatutkimuksen lähestymistapoihin. Tavoitteena on saada käsitys määrällisen, laadullisen ja tapaustutkimuksen keskeisistä sisällöistä psykoterapiatutkimuksen suhteen. Lisäksi tavoitteena on perehtyä tavallisimpiin tutkimusraporttien rakenteeseen ja raportoinnin toteutukseen opinnäytetyön muodossa. Opinnäytetyön tavoitteena on oppia kirjallisesti raportoimaan psykoterapia-alan julkaisusarjoissa psykoterapiaan liittyviä tuloksia. Tavoitteena on tieteellisen ilmaisun oppiminen sekä kouluttajaosaamisen osoittaminen kirjallisen raportin muodossa.

Pedagogiset opinnot 9 op

Pedagogiset opinnot sisältävät kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausopintoja, sekä kouluttajana toimimista. Pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii keskeiset oppimiskäsitykset ja niihin pohjautuvat keskeiset menetelmät.

Psykoterapeuttinen potilastyö (vähintään 250 tuntia, ei lasketa opintopisteisiin)

Psykoterapeuttinen potilastyö sisältää opiskelijan omien perhe- ja paripsykoterapia-asiakkaiden terapiatyön.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (perhe- ja pariterapia), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea nimikesuojatut perhe- sekä perhe- ja paripsykoterapeutit.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvan tulee täyttää myös psykoterapeuttikoulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset. Oulun yliopistossa järjestettävien psykoterapeuttikoulutusten opiskelijoiden hakukelpoisuudesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta (VNA 533/2018). 

Koulutuspaikka

Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Kouluttaja

Koulutusohjelman vastuuhenkilö:

Mika Niemelä, FT, Työelämäprofessori, perhepsykoterapeutti VET

Muut kouluttajat:

  • Petteri Mankila, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti VET, traumapsykoterapeutti ET
  • Päivi Lindholm, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perhepsykoterapeutti VET
  • Lisäksi muita vierailevia luennoitsijoita.

Kustannukset

Koulutusohjelman kokonaishinta on 13 500 € (16 opiskelijaa) – 15.500 € (14 opiskelijaa). Koulutusmaksu laskutetaan viidessä samansuuruisessa erässä.

Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista osallistujat vastaavat itse. Valintahaastattelusta laskutetaan 150 €.

Ota yhteyttä

Lisätietoja koulutuksesta löydät klikkaamalla Lue lisää -painiketta tai Oulun yliopiston sivuilta osoitteesta https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut somessa

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut

Vahvista asemaasi ja kilpailukykyäsi työmarkkinoilla!

Oulun yliopisto tarjoaa tutkimuslähtöistä akateemista täydennyskoulutus- ja kehittämisosaamista vuosikymmenten kokemuksella. Toiminnassa yhdistyy uusin tutkimustieto vahvaan käytännön osaamiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan sekä lyhyinä että pitkinä ohjelmina joustavasti siten, että opiskelu onnistuu työn ohessa. Jatkuvan oppimisen yliopisto - elämänmittainen kumppani oppimisessa! Ota yhteyttä....


Lue lisää kouluttajasta Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut

PL 7910
90014 OULUN YLIOPISTO

 Näytä puhelinnumero

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,4)
Perustuu 42 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Lisätietoja koulutuksesta löydät klikkaamalla Lue lisää -painiketta tai Oulun yliopiston sivuilta osoitteesta https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/