Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (trauma)

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut
Yhteenveto
2,5 vuotta
15 000 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 15 000 EUR)
2.1.2023
Haku päättyy: 30.9.2022
   
Lähiopetus
Lahti
Koulutus
Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (trauma) 2023–2025

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (trauma)

Oulun yliopisto järjestää kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen Lahdessa 2023–2025. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, hän saa pätevyyden toimia kouluttajana ja työnohjaajana traumapsykoterapeuttikoulutuksissa. 

Koulutuksen tavoite

Traumapsykoterapiaa sovelletaan hoidettaessa monenlaisia mielenterveyden häiriöitä, joita on aiheutunut traumaattisten kokemusten jälkiseurauksena. Traumapsykoterapeuttinen hoito perustuu vaiheorientoituneeseen hoitomalliin. Koulutuksessa huomioidaan traumatisoitumisen koko kirjo akuutista stressihäiriöstä dissosiatiiviseen identiteettihäiriöön, painotuksen ollessa kompleksisen, kiintymyssuhteeseen liittyvän traumatisoitumisen ymmärtämisessä ja hoitamisessa. Koulutuksessa on myös huomioitu traumatisoitumisen keholliset vaikutukset ja kehon huomioiminen hoidon eri vaiheissa.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan kouluttajana ja työnohjaajana psykoterapeutin ammattinimike oikeuteen johtavissa traumapsykoterapeuttikoulutuksissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kokonaislaajuus on 51 opintopistettä ja siihen kuuluu teoriaopintoja (luentoja, kirjallisia tehtäviä ja seminaareja), tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, työnohjausta, työnohjauksen työnohjausta, tutkimustaidollisia opintoja, pedagogisia opintoja sekä opinnäytetyö.

Teoria- ja menetelmäopetus 10 op

Teoria- ja menetelmäopintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja ymmärtää syvällisesti ammattialan teoreettisen perustan, keskeiset menetelmät, ja kliinisten ilmiöiden arvioinnin perusteet, sekä osaa toimia alan eettiset ohjeet huomioiden traumapsykoterapeuttina ja kouluttajana, ja soveltaa asianmukaisesti kulloiseenkin tilanteeseen tarvittavia lähestymistapoja, menetelmiä ja tekniikoita. Teoria- ja menetelmäopintojen tavoitteena on myös, että opiskelija tuntee alalla tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön ja osaa soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti kouluttajana toimiessaan. Koulutusohjelmaan sisältyy perehtymistä alan kirjallisuuteen, josta suurin osa on englanninkielistä. Kirjallisuutta käsitellään referaattien, oppimistehtävien, lukupiirityöskentelyn ja verkkotyöskentelyn muodossa.

Työnohjaus 14 op

Työnohjaus sisältää potilastyön työnohjausta ja työnohjauksen työnohjausta, jotka toteutetaan ryhmissä. Työnohjauksessa jokainen osallistuja saa oman vuoron joka toinen kerta työnohjauspäivissä. Työnohjaus toteutuu kokonaisuudessaan vaativan erityistason traumapsykoterapeutin ohjauksessa.

Koulutuspsykoterapia 5 op

Koulutuspsykoterapiaa on vähintään 100 tuntia, joista 50 tuntia toteutuu ryhmämuotoisena kahdessa internaatissa ja loput vähintään 50 tuntia yksilöterapiana. Yksilöpsykoterapian osuus ei kuulu koulutuksen hintaan.

Tutkimustaidolliset opinnot 3 op ja opinnäytetyö 10 op

Tutkimustaitojen opiskelua ja opinnäytetyön ohjausta on 32 tuntia. Tämän lisäksi opiskelijat harjoittelevat peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaamista. Tämä opinnäytetöiden ohjaamisen harjoittelu tapahtuu pääkouluttajien ohjauksessa. Opinnäytetyö muodostuu kirjallisesta työstä. Opinnäytetyön tulee liittyä traumapsykoterapian kouluttamiseen ja/tai työnohjaamiseen. Opiskelija saa opinnäytetyöhönsä sekä ryhmä- että yksilöohjausta. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Pedagogiset opinnot 9 op

Pedagogiset opinnot sisältävät kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausopintoja, sekä traumakouluttajana ja traumatyönohjaajana toimimista.

Psykoterapeuttinen potilastyö (vähintään 300 tuntia, ei lasketa opintopisteisiin)

Psykoterapeuttinen potilastyö sisältää opiskelijan omien traumapotilaiden traumapsykoterapian.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (trauma), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Kohderyhmä

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen voivat hakea traumapsykoterapiasuuntauksen tai rinnakkaissuuntauksen (kognitiivisen, psykoanalyyttisen/-dynaamisen ja integratiivisen suuntauksen) psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden omaavat henkilöt, jotka ovat toimineet psykoterapeutteina vähintään kaksi vuotta. Rinnakkaissuuntausten hakijoilta edellytetään aikaisempia traumakoulutuksia ja kokemusta traumatisoituneiden potilaiden hoitamisesta. Soveltuvuus arvioidaan yksilökohtaisesti.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvan tulee täyttää myös psykoterapeuttikoulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset. Oulun yliopistossa järjestettävien psykoterapeuttikoulutusten opiskelijoiden hakukelpoisuudesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta (VNA 533/2018). 

Koulutuspaikka

Koulutuspäivät järjestetään Lahdessa.

Kouluttaja

Koulutusohjelman vastuuhenkilö:

Marko Punkanen, FT, sosiaalikasvattaja, traumapsykoterapeutti VET, EMDR-terapeutti, certified sensorimotor psychotherapist, Sensorimotor Psychotherapy Institute-Trainer (Colorado, USA), musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti.

Muut kouluttajat:

  • Ritva Ropponen, psykiatrinen sairaanhoitaja, traumapsykoterapeutti VET, kriisi- ja traumapsykoterapeutti ET, EMDR-terapeutti, EMDR-työnohjaaja sensomotorinen psykoterapia 1–2 tason koulutukset.
  • Jari Vainio, erikoistoimintaterapeutti, traumapsykoterapeutti VET, kriisi- ja traumapsykoterapeutti ET, EMDR-terapeutti, EMDR-työnohjaaja, sensomotorinen psykoterapia 1–2 tason koulutukset, psykodraamakouluttaja TEP.
  • Lisäksi vierailevana kouluttajana teoria- ja menetelmäopinnoissa toimii Anne Suokas, psykologi, traumapsykoterapeutti VET.

Kustannukset

Yliopiston perimä koulutusmaksu on 15 000 € (16 osallistujaa) – 17 000 € (14 osallistujaa). Koulutusmaksu laskutetaan viidessä erässä kerran lukukaudessa.

Koulutusmaksu sisältää teoria- ja menetelmäopinnot, tutkimustaidolliset opinnot, pedagogiset opinnot, ryhmätyönohjauksen sekä ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian. Koulutusmaksuun ei kuulu yksilöpsykoterapia (vähintään 50 tuntia). Kaikista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista osallistujat vastaavat itse. Valintahaastattelusta laskutetaan 150 euroa.

Opiskelijan tulee koulutuksen aikana suorittaa lisäksi EMDR Europen myöntämä EMDR sertifikaatti sekä Sensomotorisen psykoterapian 1-tason koulutus (2500 eur + alv.), mikäli näitä ei ole suoritettuna ennen kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta. Näistä aiheutuvat kustannukset eivät sisälly koulutusmaksuun.

Ota yhteyttä

Lisätietoja koulutuksesta löydät klikkaamalla Lue lisää -painiketta tai Oulun yliopiston sivuilta osoitteesta https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut somessa

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut

Vahvista asemaasi ja kilpailukykyäsi työmarkkinoilla!

Oulun yliopisto tarjoaa tutkimuslähtöistä akateemista täydennyskoulutus- ja kehittämisosaamista vuosikymmenten kokemuksella. Toiminnassa yhdistyy uusin tutkimustieto vahvaan käytännön osaamiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan sekä lyhyinä että pitkinä ohjelmina joustavasti siten, että opiskelu onnistuu työn ohessa. Jatkuvan oppimisen yliopisto - elämänmittainen kumppani oppimisessa! Ota yhteyttä....


Lue lisää kouluttajasta Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut

PL 7910
90014 OULUN YLIOPISTO

 Näytä puhelinnumero


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,4)
Perustuu 42 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Lisätietoja koulutuksesta löydät klikkaamalla Lue lisää -painiketta tai Oulun yliopiston sivuilta osoitteesta https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/