Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset     Etäopiskelu-osioon

Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset) 87 op

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut
Yhteenveto
Tammikuu 2021 – joulukuu 2024
15 600 EUR (arvonlisäverotonta)
Koulutus alkaa tammikuussa 2021
Haku päättyy: 30.9.2020
   
Lähiopetus
Oulu
Koulutus
Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset) 87 op

Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset) 87 op

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Koulutuksen lähtökohdat

Psykodynaaminen aikuisten hoitoon suuntautuva psykoterapeuttikoulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Koulutuksessa paneudutaan psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen eri kehitysvaiheissa, psyykkisen tilanteen arvioon ja hoitomenetelmän valintaan, psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaan ja menetelmään, eri tasoisiin psyykkisiin häiriöihin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen tapausseminaarin, omien koulutuspotilaiden ja työnohjausten muodossa.

Koulutuksen tavoite

Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija osaa toimia psykoanalyyttisena yksilöpsykoterapeuttina. Opiskelija osaa soveltaa psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaa käytäntöön sekä on omaksunut jatkuvan oppimisen periaatteen kouluttautumisen, yhteistyön ja työnohjausten avulla.

Koulutusen sisältö

Koulutuksen kokonaislaajuus on 87 opintopistettä ja siihen kuuluu teoreettisia ja kliinisiä seminaareja, tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, työnohjausta sekä opinnäytetyö. 

Teoria- ja menetelmäopinnot 49,5 op

Kontaktiopetusta psykoanalyyttisen psykoterapian teoria- ja menetelmäopinnoissa 32,5 op sekä 5 op yliopiston yhteisiä seminaareja ja muuta opiskelua 12 op (mm. kirjallisuus). Teoriaopetus tapahtuu seminaariopetuksena, jossa opiskelijat perehtyvät etukäteen käsiteltävään kirjallisuuteen. Kulloinkin käsiteltävistä teemoista keskustellaan jakson vastuukouluttajan johdolla, nostaen esille tärkeitä teoreettisia ja kliinisiä kysymyksiä. Teoria- ja menetelmäopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaa ja menetelmää sekä ymmärtää erilaisia psyykkisiä häiriötä. Kirjallisuus on pääsääntöisesti englanninkielistä. Teoria- ja menetelmäopetus
sisältää myös yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutusten yhteiset opinnot (mm. psykoterapian tutkimus, lääketieteellinen diagnostiikka, etiikka, lainsäädäntö, ohjeet koskien KELA:n korvaamia psykoterapioita 32 tuntia).

Työnohjaus 15 op

Työnohjaus toteutetaan yksilö- ja ryhmätyönohjauksena. Ryhmätyönohjausta on vähintään 96 tuntia ja yksilötyönohjausta on vähintään 54 tuntia. Ryhmätyönohjaus aloitetaan 2-3 hengen ryhmissä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ryhmätyönohjauksessa voidaan aluksi käsitellä arviopotilaita ja myöhemmin ensimmäistä koulutuspsykoterapiaa. Yksilötyönohjaus voidaan aloittaa toisen opiskeluvuoden aikana. Koulutuspsykoterapioiden tiiviys on vähintään kaksi kertaa viikossa. Koulutuspsykoterapioiden työnohjauksen tulee jatkua koko koulutuksen ajan. Työnohjauksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä potilas-psykoterapeuttisuhteen ilmiöistä.

Koulutuspsykoterapia 12,5 op

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia tai psykoanalyysi. Koulutuspsykoterapian tiiviyden tulee olla 2-4 kertaa viikossa ja käyntejä tulee olla vähintään 250 tuntia. Koulutuspsykoterapian tulee tapahtua psykodynaamisella VET-psykoterapeutilla tai psykoanalyytikolla. Koulutuspsykoterapia voi olla tapahtunut ennen koulutusta, alkanut ennen koulutusta tai tapahtua koulutuksen aikana. Jos oma hoito on tapahtunut ennen koulutuksen alkamista, koulutusohjelman vastuuhenkilö arvioi oman hoidon riittävyyden psykoterapeuttikoulutuksen kannalta.

Opinnäytetyö 10 op

Opinnäytetyö muodostuu kirjallisesta työstä (12-20 sivua). Opinnäytetyö on opintokokonaisuuksia integroiva ja se voi olla teoreettinen kliinisin esimerkein tai kliininen, jossa kliinistä työtä tutkitaan teoreettisesta näkökulmasta. Opiskelija valitsee yhdessä kouluttajien kanssa sovitusti opinnäytetyön ohjaajan. Opinnäytetyön tekemisessä noudatetaan yliopiston ohjeita.

Psykoterapeuttinen potilastyö (vähintään 340 tuntia) (ei lasketa opintopisteisiin)

Varsinaista psykodynaamista psykoterapeuttista potilastyötä tulee olla vähintään 300 tuntia ja 40 tuntia voi olla arvioita, selventäviä keskusteluja tai kriisipsykoterapiaa. Koulutuksen aikana tulee hoitaa kahta eri potilasta psykodynaamisella psykoterapialla työnohjauksen alaisena. Psykoterapian tiiviys on vähintään kahdesti viikossa. Yhden psykoterapeuttisen potilastyön tulee kestää vähintään kaksi vuotta ja toisen vähintään vuoden. Koulutettavat hankkivat itse koulutuspotilaat.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset) 87 op, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Pohjakoulutuksena tulee olla soveltuva ylempi yliopistotutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapiavalmiuksien opintoja.

Valintaperusteet

Koulutukseen valitaan 10–12 opiskelijaa. Koulutukseen valitsemisen edellytyksenä on, että hakijalla on soveltuvan perustutkinnon lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä. Työkokemus lasketaan vain valintakelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan yksilöhaastatteluna. Valinnassa hakijat laitetaan järjestykseen hakemusten ja haastattelun perusteella.

Tutkinto / todistus

Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Kouluttaja

Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii Liisa Pihlaja, PsM, koulutuspsykoanalyytikko (IPA), psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys (SPY), psykodynaaminen psykoterapeutti (VET).

Koulutuksen varavastuuhenkilönä toimii Hanna Ebeling, LT, lastenpsykiatrian professori, nuorisopsykiatrian dosentti, psykoanalyytikko (IPA;VET), perheterapeutti VET, lapsipsykoterapeutti (YET).

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 15 600 €–13 000 € riippuen opiskelijamäärästä (10–12 opiskelijaa).

Ota yhteyttä

Lisätietoja koulutuksesta löydät klikkaamalla Lue lisää -painiketta tai Oulun yliopiston sivuilta osoitteesta https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut

Oulun yliopisto - Täydennyskoulutus

Vahvista asemaasi ja kilpailukykyäsi työmarkkinoilla

Oulun yliopisto tarjoaa tutkimuslähtöistä akateemista täydennyskoulutus- ja kehittämisosaamista vuosikymmenten kokemuksella. Toiminnassa yhdistyy uusin tutkimustieto vahvaan käytännön osaamiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan sekä lyhyinä että pitkinä ohjelmina joustavasti siten, että opiskelu onnistuu työn ohessa. Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut ovat käytössäsi – ota yhteyttä....


Lue lisää kouluttajasta Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut

PL 7910
90014 OULUN YLIOPISTO

 Näytä puhelinnumero

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,4)
Perustuu 42 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Lisätietoja koulutuksesta löydät klikkaamalla Lue lisää -painiketta tai Oulun yliopiston sivuilta osoitteesta https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Aikaa työlle. Aikaa elämälle.

Laadukkaat ensiapukurssit ovat saatavilla nyt yhdistelmäkursseina. Opiskele osa verkossa ja osa lähiopetuksena, kun sinulle sopii.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: