Avoimen yliopiston verkko-opinnot lv. 2023-2024

Kesto
syksy 2023 - kevät 2024
Seuraava toteutus
Syksy 2023 - kevät 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Etätoteutus
Kesto
syksy 2023 - kevät 2024
Seuraava toteutus
Syksy 2023 - kevät 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Etätoteutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Avoimen yliopiston verkko-opinnot lv. 2023-2024

Nainen sormet läppärin näppäimistöllä

Opiskele verkossa avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia eri aloilta

Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää syksyllä 2023 - keväällä 2024 seuraavat avoimen yliopiston opinto-kokonaisuudet verkko-opintoina.


Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista, joista muodostetaan 25 opintopisteen kokonaisuus.
Voit aloittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot joustavasti omassa tahdissa lukuvuoden 2023-2024 aikana. Lukuvuosi alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024, mutta virallinen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan.

Sisältö: Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Hinta: Opintokokonaisuus maksaa 395 euroa (hinta on laskettu 25 opintopisteen mukaisesti)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.


Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Työ- ja organisaatiopsykologia on vapaa sivuaine Itä-Suomen yliopistossa. 

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta/kaikille yhteisestä opintojaksosta Projektityö 8 op.

Opinnot on suoritettavissa joustavasti itsenäisinä verkko-opintoina lukuvuoden 2023-2024 aikana. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista jaksokohtasista linkeistä. 

Verkko-opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin kautta, katso aikataulu alta. Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Esitiedot: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op tulee olla suoritettu ennen aineopintokokonaisuuteen ilmoittautumista.

Hinta: Opintokokaisuus maksaa 485 euroa (hinta on laskettu 35 opintopisteen mukaisesti)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.


Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024
 • Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024
 • Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024
 • Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op, verkkokurssi kevät 2024 (tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin)
 • Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op, verkkokurssi 15.3.-8.5.2024

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja aikataulutettuja opintojaksoja.

Hinta: Kokonaisuuden hinta 300 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.


Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kansanterveystiede tarkastelee väestön terveyden edistämiseen ja ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä sekä toimenpiteitä, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen.

Kansanterveystieteen perusopintoihin 25 op kuuluu viisi opintojaksoa:

 • Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (15.9.-24.11.2023 TAI 15.2.-24.4.2024)
 • Terveyspolitiikan ja terveydenhuollon järjestämisen perusteet 5 op (8.1.-14.3.2024,
  kontaktiopetus verkossa 11.1.2024 klo 13.00-17.00; 12.1.2024 klo 8.15-14.00 ja lisäksi vaihtoehtoinen verkko- tai lähiseminaari; verkkoseminaari 12.3.2024 klo 09.00-14.00 tai lähiseminaari 14.3.2024 klo 09.00-15.00)
 • Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op (16.10.-13.12.2023)
 • Väestön terveyden edistämisen näkökulmia II 5 op (15.1.-27.3.2024)
 • Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-27.10.2023 TAI 8.1.-5.3.2024)

Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksoihin voi sisältyä mahdollisesti aikataulutettuja verkkoluentoja, jotka voivat sisältää aikataulutettua työskentelyä (esim. tehtävän palautuksia/ryhmätöitä).

Hinta: Kokonaisuuden hinta 300 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.


Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Terveyden edistäminen ja terveystieto on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille, sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Perusopintoihin kuuluvat yhteiset, pakolliset opintojaksot (yht. 15 op):
– Terveyden edistämisen perusteet 5 op (01.09.2023 – 31.07.2024)
– Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 5 op (03.10.2023 – 01.12.2023)
– Terveyspedagogiikan perusteet 5 op (09.01.2024 – 11.03.2024)

Lisäksi valinnaiset opintojaksot yht. 10 op. Tutustu jaksoihin Päijät-Hämeen kesäyliopiston nettisivuilla. 

Opinnot toteutuvat kokonaan verkko-opintoina. Suurin osa opintojaksoista on aikataulutettuja (esim. tehtävien palautuksia tiettynä päivänä). Tämä on hyvä huomioida opintoja suunnitellessa.

Hinta: Kokonaisuuden hinta 300 euroa. (laskettu 25 opintopisteen mukaisesti).

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.


Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot

Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen tai vastaavien opintojen tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin 3/5, jotta opiskelija voi edetä aineopintoihin.

Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä ja alueellista sekä valtakunnallista tasoa väestön terveyden edistämisessä. Lisäksi terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja ajankohtaisia aihealueita.

Aineopintoihin sisältyvät yhteiset, pakolliset opintojaksot (yht. 15 op):

 • TH00DI81 Orientoituminen aineopintoihin 1 op (01.09.2023 – 31.07.2024)
 • TH00CW28 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (02.10.2023 – 10.12.2023)
  TAI
  4310535 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op (18.03.2024 – 12.05.2024)
  Huom! vaihtoehtoinen suorituspari, voit valita vain jomman kumman edellä mainituista.
 • TH00CW31 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 5 op (15.01.2024 – 17.03.2024)
 • 4310532 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op (20.02.2024 – 28.04.2024)

Lisäksi valinnaiset opintojaksot yht. 20 op. Tutustu jaksoihin Päijät-Hämeen kesäyliopiston nettisivuilla. 

Opinnot toteutuvat kokonaan verkko-opintoina. Suurin osa opintojaksoista on aikataulutettuja (esim. tehtävien palautuksia tiettynä päivänä). Tämä on hyvä huomioida opintoja suunnitellessa.

Hinta: Kokonaisuuden hinta 390 euroa. (laskettu 35 opintopisteen mukaisesti).

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.


Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, ravitsemukseen ja elintapoihin, elintarvikkeisiin, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveysinformaatioon ja sen arviointiin sekä syömisen sosiokulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Ravitsemustieteen perusopinnot ovat aikataulutettuja verkko-opintoja; opintojaksot toteutuvat lukuvuonna 2023-2024 alla olevina ajankohtina:

• Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-27.10.2023 tai 8.1.-5.3.2024)
• Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op (23.10.- 13.12.2023)
• Ravitsemus ja elintavat 5 op (23.10.- 13.12.2023 tai 18.3.-31.5.2024)
• Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op (8.1.-15.3.2024)
• Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op (18.3.-31.5.2024)

Opintojaksot sisältävät erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä, jotka etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. 

Emoyliopisto: Itä-Suomen yliopisto

Hinta: Kokonaisuuden hinta 300 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.


Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op, syksy 2023-kevät 2024

Opinnoissa perehdytään tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin.

1. seminaari tiistai 12.12. klo 15-20: seminaarin yleiset asiat, tutustuminen ryhmään ja ideapapereiden läpikäynti, lopuksi artikkelitehtävän ja tutkimussuunnitelman ohjeistus.
• Itsenäistä työskentelyä: perehtyminen alustalla olevaan tietoon ja videoluentoon.
2. seminaari tiistai 9.1 klo 15-20: Tutkimussuunnitelmat (palautus alustalle 1.2. mennessä) keskustelu artikkeleista, luennosta ja pieni luento oman ryhmän kesken kandin rakenteesta sekä kirjallisuuskatsauksesta tarkemmin.
3. seminaari tiistai 30.1. klo 15-20: Valmis tutkimussuunnitelma (palautus alustalle 25.1 mennessä)
4. seminaari tiistai 13.2. klo 15-20: Käsikirjoitus versio 1 (palautusalustalle 8.2. mennessä)
5. seminaari tiistai 5.3. klo 15-20: Käsikirjoitus versio 2 (palautusalustalle 29.2. mennessä)
6. seminaari tiistai 19.3. klo 15-20: Valmis käsikirjoitus (palautusalustalle 14.3 mennessä)

Seminaarit pidetään etäopetuksena.

Esitiedot: Sosiaalityön aineopinnot joko valmiina tai lähes loppusuoralla UEF:n tutkintorakenteen mukaan suoritettuina.

Hinta: Kokonaisuuden hinta on 390 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu 350 euroa
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 40 euroa.


Opintojen tarkemmat tiedot sekä ajantasaisen tarjonnan löydät Päijät-Hämeen kesäyliopiston nettisivuilta (Lue lisää -nappi sivun ylälaidassa). 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Avoimen yliopiston verkko-opinnot lv. 2023-2024, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy 2023 - kevät 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kustakin tieteenalasta kiinnostuneille henkilöille.

Aikataulu

Opintojen aikataulut löytyvät Päijät-Hämeen kesäyliopiston nettisivuilta (klikkaa Lue lisää -nappia sivun ylälaidassa).

Koulutuspaikka

Järjestäjä Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto Facebookissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Avoimen yliopiston verkko-opinnot lv. 2023-2024? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Kesäyliopisto sinua varten – ympäri vuoden

Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta eri alojen ammattilaisille, opiskelijoille ja harrastajille. Kesäyliopisto tarjoaa avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikursseja, lukiolaiskursseja sekä muuta yleissivistävää ja ajankohtaista koulutusta. Tilauskoulutusta toteutetaan räätälöitynä työyhteisöjen koulutustarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Päijät-Hämeen kesäyliopisto tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta...

Lue lisää kouluttajasta Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu