⏲️ MBA-stipendin hakuaika päättyy 14.6. – vielä ehdit hakea! »

Koulutus
Ei arviointeja

Nepsy-koulutus 2023-2024 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus

Kesto
22.11.2023 – 16.05.2024
Hinta
2 600 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
22 marraskuuta, 2023 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.10.2023
Toteutustapa
Etätoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kesto
22.11.2023 – 16.05.2024
Hinta
2 600 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
22 marraskuuta, 2023 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.10.2023
Toteutustapa
Etätoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Nepsy-koulutus 2023-2024 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op (NEPSY)

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.

Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syventävä autismikirjotietous
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Koulutuksen toteutus

Verkko-opiskelu sisältää:

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot
 • valmennusharjoittelu
 • workshop-tyyppinen työskentely
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus tai pääkouluttajan valmennusdemo viidellä lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 9 kpl pakollisia kirjoja, joista 3 kirjan ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • kirjareflektiot koulutuksen kirjallisuudesta
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5–6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennusnäyttö
 • valmennuspäiväkirja
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sekä sähköpostia että verkkoalustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutusmateriaali saatavilla koko opintojen ajan oppimisalustalla.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Nepsy-koulutus 2023-2024 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

22 marraskuuta, 2023

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • suomi
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.10.2023

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Ilmoittautumisen lisäksi koulutukseen hakijan tulee toimittaa kesäyliopiston toimistoon tai sähköpostitse (toimisto(a)phkesa.fi) todistusjäljennös pohjakoulutuksesta ja lyhyt vapaamuotoinen kuvaus alaan liittyvästä työkokemuksestaan.

Tutkinto, todistus ym.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksen aikataulu

22.11. – 16.5.2024

1. jakso 22.-23.11.2023
2. jakso 10.-11.1.2024
3. jakso 6.-7.2.2024
4. jakso 13.-14.3.2024
5. jakso 10.-11.4.2024
6. jakso 15.-16.5.2024

klo 9.00 – 16.00, 12 kontaktiopetuspäivää verkossa, 96 kontaktiopetustuntia

Koulutuspaikka

Verkkokoulutus Zoom-verkkoalustalla

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Outi Rantatulkkila KM, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Debriefing-ohjaaja, lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Vierailevat asiantuntijat:

• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava
psykiatrian erikoislääkäri
• Vastaava ohjaaja, sh AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeutti Niko Wass
• Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja, RAPEVA®- ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
• Kokemusasiantuntija Miisa Lohi

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 2600 €.

(hintaan ei lisätä arvonlisäveroa)

Ota yhteyttä kouluttajaan

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Nepsy-koulutus 2023-2024 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Kesäyliopisto sinua varten – ympäri vuoden

Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta eri alojen ammattilaisille, opiskelijoille ja harrastajille. Kesäyliopisto tarjoaa avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikursseja, lukiolaiskursseja sekä muuta yleissivistävää ja ajankohtaista koulutusta. Tilauskoulutusta toteutetaan räätälöitynä työyhteisöjen koulutustarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Päijät-Hämeen kesäyliopisto tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta...

Lue lisää kouluttajasta Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu