Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24 % (yht. 1 103,60 EUR)
30.8.2022
suomi
   
Lähiopetus
Helsinki
Koulutus

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Osaatko myydä omaa osaa­mistasi tehok­kaasti? Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä, ja käymme läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaihe vaiheelta. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä niin myyjän kuin ostajankin näkökulmasta. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.Hyödyt osallistujalle
- Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
- Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
- Tunnistat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin eri vaiheet
- Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tulok­sel­lisia myyn­ti­kes­kus­teluja
- Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyn­ti­työssä
- Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaitaKenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esihenkilöille ja asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia ja oman tiiminsä myyn­ti­tai­toja.Kouluttaja:
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.
- Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
- Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
- Johta­minen ja esimiestyö
- Asiantuntijamyynti
- Johta­mis­vies­tintä
- Yritystalous
- Tiimityö
- Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
- Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat
OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Millainen on hyvä asian­tuntija-myyjä?
- Arvo­myynnin peri­aatteet
- Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
- Ostajan näkö­kulman ymmär­tä­minen
- Palve­luiden myynnin erityis­piirteet

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen itsear­vioin­ti­tehtävä

10:00 Tauko

10:15 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet
- Myyn­tityön suun­nittelu
- Asia­kas­lu­pauksen määrit­tä­minen
- Asia­kas­kon­taktien luominen
- Tehokas pitchaus – ensim­mäiset tärkeät minuutit
- Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
- Kysy­mys­tek­niikat ja aktii­vinen kuuntelu

12:00 Lounas

13:00 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet jatkuu…
- Ratkaisun tuot­ta­minen ja tarjouksen laati­minen
- Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
- Vasta­väit­teiden käsittely ja muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
- Hinnoittelu, hinnan myyminen ja kaupan klousaus
- Palvelun tuot­ta­minen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syyden varmis­ta­minen
- Asia­kas­suhteen jatku­vuuden turvaa­minen

14:15 Kahvi

14:30 Oman myyn­ti­osaa­misen hiominen
- Itse­luot­tamus myyn­ti­työssä
- Oman osaa­misen kiteyt­tä­minen
- Miten asiakas suhtautuu asian­tun­tijaan?
- Oman osaa­misen vakuuttava myyminen
- Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

15:30 Koulutus päättyyCovid-19 -tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
ti 30.8.2022

Hinta:
890 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivänä

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – kursseja ja seminaareja monipuolisiin tarpeisiin

Ratekoulutus on suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia valmennuksia ja seminaareja kohdennettuihin tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvästä hakemistosta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivat kurssit. Ratekoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa seuraavien alojen koulutuksia: Johtaminen ja esimiestyö Esiintyminen Tuotannonohjaus Tuotekehitys Laadunvarmistus...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 185 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Myynnin tehokurssit verkossa

Urano Oy:n myynnin tehokurssit mahtuvat kätevästi kalenteriin ja tarjoavat työkaluja koko myyntiprosessin varrelle prospektoinnista klousaamiseen.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv) täytä seuraavat tiedot: