Haastavat vuorovaikutustilanteet (3 h)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
27.4.2023
suomi
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus

Haastavat vuorovaikutustilanteet (3 h)

Haastavista vuorovaikutustilanteista tekee haastavia niiden yllätyksellisyys – toisen osapuolen reaktioita on mahdoton ennustaa. Voimme vaikuttaa vain itseemme ja käyttäytymistavoitteisiimme tilanteessa.

Tässä koulutuksessa opit haastavien vuorovaikutustilanteiden onnistumisen edellytykset. Tarkastelemme vuorovaikutustilannetta oman asenteen, valmistautumisen, harjoitteiden sekä yksinkertaisten käytännön tekniikoiden kautta.

Koulutuksen jälkeen osaat valmistautua haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, ymmärrät käyttäytymistavoitteiden merkityksen sekä osaat soveltaa yksinkertaisia vuorovaikutustekniikoita.Hyödyt osallistujalle
- Opit, miten haastaviin vuorovaikutustilanteisiin pystyy valmistautumaan
- Ymmärrät aktiivisen kuuntelun merkityksen sekä osaat soveltaa kuuntelun keskeisimpiä tekniikoita
- Opit toimintamalleja, joiden avulla haastava tilanne pysyy ohjauksessasi
- Valmennuksen jälkeen ymmärrät haastavissa vuorovaikutustilanteissa onnistumisen keskeisimmät osatekijät sekä tekniikatKenelle?
Haastavia vuorovaikutustilanteita työssään kohtaaville.Kouluttaja


Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
- Johto­ryh­mä­työs­kentely
- Asian­tun­ti­joiden johta­minen
- Palkitseminen
OHJELMA

09:00 Haastavaan vuorovaikutustilanteeseen valmistautuminen
- Oman roolin selkeys
- Oman stressinsietokyvyn vahvistamisen tekniikat
- Miten kehittyä paremmaksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa?
- Harjoitus: Itsereflektointi

10:00 Stressin vaikutukset ja sen kohtaaminen
- Stressin ja suorituskyvyn suhde
- Stressin purkaminen vuorovaikutustilanteessa

10:30 Tauko

10:45 Haastavan vuorovaikutustilanteen vaiheet
- Aloittaminen
- Mihin kiinnittää huomio vuorovaikutustilanteessa?
- Haastavan keskustelun edistämisen tekniikat

12:00 Koulutus päättyyKoulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
to 27.4.2023, klo 9-12

Hinta:
390 euroa /hlö + alv 24 %.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fiIlmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Haastavat vuorovaikutustilanteet (3 h), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Haastavat vuorovaikutustilanteet (3 h)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – ajankohtaiset valmennukset sinun tarpeisiisi

Ratekoulutus on vuonna 2000 aloittanut suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita valmennuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Valikoimissamme on sekä omia että yhteistyökumppaniemme kursseja, webinaareja ja verkkokoulutuksia. Tuhansia koulutuksia – Ratekoulutuksella on alallaan mittava kokemus Tarjoamme koulutusta eri toimialojen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 185 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Haastavat vuorovaikutustilanteet (3 h) täytä seuraavat tiedot: