Korkean suorituskyvyn johtaminen asiantuntijatiimissä (1 pv)

Ratekoulutus Oy, paikassa Espoo
Kesto
1 päivä
Seuraava toteutus
3 marraskuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kesto
1 päivä
Seuraava toteutus
3 marraskuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Korkean suorituskyvyn johtaminen asiantuntijatiimissä (1 pv)

Tämä intensiivinen yhden päivän koulutus tarjoaa tärkeitä näkökulmia ja menetelmiä asiantuntijoiden tehokkaan johtamisen tueksi. Koulutusohjelma auttaa ymmärtämään asiantuntijatyön erityispiirteitä ja haasteita sekä kehittämään johtajuustaitojasi vaativien ammattilaisten esihenkilönä.

Itseohjautuvat asiantuntijatiimit ovat tavoitteena monissa organisaatioissa, mutta parhaatkin asiantuntijat tarvitsevat laadukkaita johtamispalveluita. Asiantuntijatiimin koko henkisen potentiaalin valjastaminen tiimin palvelukseen vaatii esihenkilöltä kykyä varmistaa, että onnistumisen edellytykset ovat tavoitteita vastaavalla tasolla. Hyvin johdetussa asiantuntijatiimissä työskentelevät tehokkaimmat, tyytyväisimmät, luovimmat ja sitoutuneimmat ihmiset. Hyvin toimivat asiantuntijatiimit vetävät myös puoleensa parhaita osaajia.

Olemme valmentaneet esimiehiä ja asiantuntijoita jo vuodesta 2003. Tämän kokemuksen perusteella tarjoamme asiantuntijatiimin johtamisen tueksi monipuolisen valmennuksen, joka auttaa Sinua kehittymään asiantuntijoiden johtamisen erityisosaajaksi. Keskitymme koulutuksessa seuraaviin teemoihin:


1. Johtajuuden ja asiantuntijuuden tasapaino. Asiantuntijat ovat usein korkeasti koulutettuja ja omaavat syvällistä tietämystä tietyillä aloilla. Haasteena on tasapainottaa johtajan rooli asiantuntijuuden kanssa ja saada asiantuntijat sitoutumaan organisaation tavoitteisiin sekä toimimaan yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa.

2. Jatkuvan kehittymisen ja motivoitumisen edellytysten tukeminen. Asiantuntijat tarvitsevat kehittyäkseen uusia haasteita ja mahdollisuuksia syventää ammatillista osaamistaan.

3. Yhteistyön ja kollektiivisen älykkyyden tukeminen. Haasteena on luoda toimintamalleja ja kanavia, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen organisaation sisällä ja edistävät kollektiivista älykkyyden ilmenemistä. Asiantuntijoiden johtamisessa luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen mutta myös autonomian mahdollistaminen on tärkeää. Miten löydetään tasapaino seurannan ja luottamuksen välillä, jotta asiantuntijat voivat toteuttaa parhaita kykyjään ja tuoda arvoa organisaatiolle?

4. Muutostaidot ja resilienssi ovat tärkeä asiantuntijatiimin kyvykkyys. Asiantuntijat ovat joskus vastahakoisia muutoksille tai pitävät tiukasti kiinni totutuista tavoista. Johtajien on osattava viestiä muutosten tarpeesta ja hyödyistä, johtaa asiantuntijat muutokseen ja tarjota tukea muutoksen toteuttamisessa.

5. Konfliktien hallinta. Asiantuntijaorganisaatioissa voi esiintyä konflikteja, esimerkiksi eri näkemyksiä tai kilpailua resursseista. Johtajien on tärkeää hallita konflikteja rakentavalla tavalla ja edistää avointa keskustelua ja yhteistyötä konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi.

6. Työn ja elämän tasapaino. Asiantuntijaorganisaatioissa voi olla korkea työmäärä ja paineet suoriutua vaativista tehtävistä. Johtajan on tärkeää tukea työn ja elämän tasapainoa asiantuntijoiden keskuudessa, jotta he voivat säilyttää motivaationsa ja hyvinvointinsa pitkällä aikavälillä.

Yllä kuvatut teemat eivät ole ainoastaan haasteita, vaan tarjoavat myös mahdollisuuksia kehittää organisaation ja asiantuntijoiden potentiaalia ja luoda asiantuntijatiimille selkeitä kilpailuetuja.


Hyödyt osallistujalle
- Mitkä tekijät vaikuttavat asiantuntijaorganisaatiosi tehokkuuteen?
- Mitä ovat asiantuntijatyön yleisimmät tuottavuusloukut ja missä piilevä potentiaali piileksii?
- Mitä asiantuntijat tarvitsevat onnistuakseen työssään?
- Mitä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii?
- Millaisia johtamispalveluita huipputekijät odottavat esihenkilöltään?
- Miten pärjätä jatkuvassa epäjatkuvassa muutoksessa?
- Mitä toimivat verkostot vaikuttavat organisaation tehokkuuteen ja miten verkostoja kehitetään?
- Miten voit vahvistaa omaa johtamisvoimaasi asiantuntijaorganisaatiossa?Kenelle?
Koulutuksemme on suunniteltu kaikille korkeaa suoritustasoa tavoittelevien asiantuntijatiimien esihenkilöille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja kaikille lähijohtamisen kehittämisestä vastaaville henkilöille.Kouluttaja


KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

- Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
- Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
- Johta­minen ja esimiestyö
- Asiantuntijamyynti
- Johta­mis­vies­tintä
- Yritystalous
- Tiimityö
- Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
- Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Palautetta aiemmista koulutuksista:
Koulutus oli hyvä, johdonmukainen ja keskittyi oleellisiin asioihin. Kouluttaja oli pätevä!

Odotukseni olivat kohtalaisen suuret ja koulutus jopa ylitti ne. Tunnen saaneeni merkittävästi lisää valmiuksia alisuoriutumiseen puuttumiseen. Kiitos!

Hyvä ja selkeä koulutus, antoi välineet oikeanlaiseen tapaan käsitellä alisuoriutumista.
OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

08:55 Etäosallistujien sisäänkirjautuminen

09:00 Avaus, esittäytyminen, odotukset ja tavoitteet

09:15 Asiantuntijatyön luonne ja asiantuntijatiimin johtamisen erityisvaatimukset
- Miten asiantuntijatyö eroaa muista ammateista?
- Asiantuntijuuden johtamisen erityispiirteet
- Haasteet ja mahdollisuudet asiantuntijoiden johtamisessa

Harjoitus: Oman asiantuntijatiimin tiimidiagnoosi

09:45 Johtajuuden ja asiantuntijuuden tasapaino
- Itseohjautuvan asiantuntijatiimin rakentaminen
- Tiimin kehitysvaiheet kohti suurempaa itseohjautuvuutta
- Johtajuuden jakamisen ja vastaanottamisen haasteet
- Johtamisvaje ja sählääminen sekä niiden välttäminen

10:30 Tauko

10:45 Asiantuntijoiden motivaation ja sitoutumisen tukeminen
- Motivaatioteoriat ja niiden soveltaminen asiantuntijoiden johtamisessa
- Inhimillisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen
- Palkitsemisen ja kannustamisen strategiat
- Luottamuksen rakentaminen ja tiimityö
- Luottamuksen merkitys asiantuntijoiden johtamisessa
- Tiimien rakentaminen ja yhteistyön edistäminen
- Konfliktien hallinta ja rakentavan vuorovaikutuksen edistäminen

12:00 Lounas

13:00 Yhteistyön ja kollektiivisen älykkyyden tukeminen
- Yhteiset tavoitteet, seuranta ja vaikuttava palaute
- Tiimin jäsenten tehtävät, roolit ja vastuut
- Huipputiimin ”supervoima”. Kollektiivinen älykkyys ilmiönä
- Viestintä, vuorovaikutus ja yhteistyön edellytysten vahvistaminen
- Ristiriitojen rakentava ratkaiseminen
- Alisuoriutumisen ja vapaamatkustamisen ehkäisy
- Toiminnan ja kehittymisen seuranta

14:15 Kahvi

14:30 Jatkuvan kehittymisen ja motivoitumisen edellytysten tukeminen
- Kehityskeskustelujen merkitys asiantuntijoiden ammatillisessa kasvussa
- Osaamisen kehittäminen ja muutoksessa menestyminen
- Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
- Urakehityksen tukeminen ja mentorointiohjelmat
- Muutoksen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa
- Muutoksen vaiheet ja haasteet asiantuntijoiden johtamisessa
- Viestinnän rooli muutoksen johtamisessa
- Muutosvastarinnan hallinta ja muutoksen kestävyys
- Osallistujien palaute ja kysymykset

15:30 Tilaisuus päättyyKoulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
- Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
pe 3.11.2023, klo 09.00-15.30

Hinta:
890 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fiIlmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Korkean suorituskyvyn johtaminen asiantuntijatiimissä (1 pv), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

3 marraskuuta, 2023

  • Hybriditoteutus
  • Espoo
  • suomi

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Korkean suorituskyvyn johtaminen asiantuntijatiimissä (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Ratekoulutus – ajankohtaiset valmennukset sinun tarpeisiisi

Ratekoulutus on vuonna 2000 aloittanut suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita valmennuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Valikoimissamme on sekä omia että yhteistyökumppaniemme kursseja, webinaareja ja verkkokoulutuksia. Tuhansia koulutuksia – Ratekoulutuksella on alallaan mittava kokemus Tarjoamme koulutusta eri toimialojen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille...

Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu