Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen (1 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 % (yht. 979,60 EUR)
19.12.2019
suomi
   
Helsinki
Avoin koulutus

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen (1 pv)

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun, sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

Hyödyt osallistujalle
- Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
- Ymmärrät miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
- Opit kehittämään ja haastamaan oman orga­ni­saation palkit­se­misen keinoja
- Ymmär­rät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
- Opit soveltamaan palkit­se­misen teoriaa käytäntöönKenelle?
Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.Kouluttaja
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT-teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen.
Osaa­mi­sa­lueet: Orga­ni­saa­tio­teoria, yhteistyö, kiireen ja stressin hallinta, yhtei­söl­liset tekno­logiat, pelil­lis­tä­minen, jouk­kois­ta­minen, tiimityö, rahoitus, star­tupit, johta­mis­jär­jes­telmät, liike­toi­min­ta­mallit, kehi­tys­kes­kus­telut, MI/​B

Osallistujat ovat kommentoineet koulutustamme muun muassa seuraavasti:
- ”Kattava yleiskuva palkitsemisen muodoista. Antoi ajattelemisen aihetta oman organisaation palkitsemisen kehittämiseen. Käytännön esimerkit jalostettavissa yrityskokeiluun.”
- "Palkitsemisen teoriaa hyvin käytäntöön hyödynnettynä!"
- "Hyvä tilaisuus, sain käytännöllisiä vinkkejä ja konkreettisia työkaluja."
OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

9:00 Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros

Keskustelu: Miten palkit­semme ihmisiä tällä hetkellä?

09:30 Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen
- Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
- Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
- Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

10:30 Tauko

10:45 Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?
- Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
- Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
- Status, valta, raha ja luot­tamus
- Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
- Palkit­se­minen ja yhteistyö

12:00 Lounas

13:00 Uusia näkökulmia tehokkaaseen palkitsemiseen
– Käytännön kokemuksia toimivista palkitsemisjärjestelmistä
– Katsaus palkitsemisen tieteeseen
– Motivaatio ja palkitseminen, motivaatio ja luottamus
– Bonusjärjestelmät

14:15 Kahvi

14:30 Sisäisen motivaation tukeminen
– Rahallisen palkitsemisen vaihtoehdot
– Sisäisten motivaatiotekijöiden tukeminen

16:00 Yhteenveto ja loppukeskusteluKoulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 19.12.2019

Hinta:
790 euroa /hlö + alv 24%. Sisältää koulutusmateriaalin, aamiaisen, lounaan sekä kahvitarjoilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Osallistumisen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen peritään 50% osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osallistujan ilmoittautuminen toiseen kurssiajankohtaan.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – kursseja ja seminaareja monipuolisiin tarpeisiin

Ratekoulutus on suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia valmennuksia ja seminaareja kohdennettuihin tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvästä hakemistosta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivat kurssit. Ratekoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa seuraavien alojen koulutuksia: Johtaminen ja esimiestyö Esiintyminen Tuotannonohjaus Tuotekehitys Laadunvarmistus...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

 Näytä puhelinnumero


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 176 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen (1 pv) täytä seuraavat tiedot: