Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 % (yht. 979,60 EUR)
12.12.2019
suomi
   
Helsinki
Avoin koulutus

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä.

Saat selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.

Perehdymme kokeneen koulut­tajan johdolla tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteisiin sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujalle
Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Valmen­nuksen jälkeen:
- tiedos­tat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
- osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
- ymmär­rät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
- osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
- osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen.Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.Kouluttaja
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT-teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen.
Osaa­mi­sa­lueet: Orga­ni­saa­tio­teoria, yhteistyö, kiireen ja stressin hallinta, yhtei­söl­liset tekno­logiat, pelil­lis­tä­minen, jouk­kois­ta­minen, tiimityö, rahoitus, star­tupit, johta­mis­jär­jes­telmät, liike­toi­min­ta­mallit, kehi­tys­kes­kus­telut, MI/​B

Osallistujat ovat kommentoineet valmennustamme muun muassa seuraavasti:
- "Monet painivat johtoryhmissä samojen asioiden kanssa, toimalasta riippumatta. Suosittelen ehdottomasti tätä koulutusta."
- "Sain mukaan työkaluja johtoryhmätyöskentelyn ja oman tekemisen kehittämiseksi."
- "Hyvä sessio, kiitos. Erityisesti pidin ilmapiiristä."
OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09.00 Tilaisuuden avaus

Oman johtoryhmän toiminnan tehokkuuden arviointitehtävä

09.30 Mitä johtoryhmätyöllä tavoitellaan?
- Johtoryhmän tehtävä ja tavoitteet
- Mitä hyvällä johtoryhmätyöllä voi saavuttaa?
- Hyvän johtoryhmän ominaisuudet
- Johtoryhmätyön yleisimmät kehittämiskohteet

10.15 Tauko

10.30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
- Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
- Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
- Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
- Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12.00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä
- Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
- Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
- Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
- Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14.15 Kahvi

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous
- Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
- Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
- Erilaiset kokous­tyypit
- Yhteisen ajan hyöty­käyttö
- Päätök­senteon tehos­ta­minen

15.30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16.00 Tilaisuus päättyyKoulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 12.12.2019

Hinta:
790 euroa /hlö + alv 24 %.
Koulutus sisältää koulutusmateriaalin, aamiaisen, lounaan ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – kursseja ja seminaareja monipuolisiin tarpeisiin

Ratekoulutus on suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia valmennuksia ja seminaareja kohdennettuihin tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvästä hakemistosta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivat kurssit. Ratekoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa seuraavien alojen koulutuksia: Johtaminen ja esimiestyö Esiintyminen Tuotannonohjaus Tuotekehitys Laadunvarmistus...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

 Näytä puhelinnumero


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 176 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tehokas johtoryhmätyö (1 pv) täytä seuraavat tiedot: