Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Ratekoulutus Oy, paikassa Espoo
Kesto
1 päivä
Seuraava toteutus
6 lokakuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kesto
1 päivä
Seuraava toteutus
6 lokakuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Kuinka johtoryhmästä rakennetaan huipputiimi, jonka työllä on positiivinen vaikutus koko organisaatioon? Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä ja käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen. Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja yhteistyön tehostamiseksi.

Hyödyt osallistujalle
- Tiedostat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
- Osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
- Ymmärrät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
- Osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
- Osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseenKenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.Kouluttaja

Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
- Johto­ryh­mä­työs­kentely
- Asian­tun­ti­joiden johta­minen
- Palkitseminen
OHJELMA

08:30 Aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?
- Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
- Johtoryhmät tutkimuksen valossa
- Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
- Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

10:15 Tauko

10:30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
- Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
- Sitoutuminen yhteiseen strategiaan
- Strategian, liiketoimintamallin ja johtoryhmän suhde

12:00 Lounas

13:00 Johto­ryhmä tiiminä
- Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
- Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
- Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
- Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen
- Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14:15 Kahvi

14:30 Johto­ryh­mä­kokouksen kehittäminen
- Laadukkaan kokouksen lähtökohdat
- Kokouskäytänteiden kehittäminen
- Erilaiset kokous­tyypit
- Yhteisen ajan hyöty­käyttö

15:00 Loppukeskustelu: Johtoryhmätyön kehittämisen seuraavat askeleet

15:30 Tilaisuus päättyy

--------------------------------

Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
- Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
pe 6.10.2023, klo 8:30-15:30

Hinta:
890 euroa /hlö + alv 24 %.
- sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fiIlmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Tehokas johtoryhmätyö (1 pv), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

6 lokakuuta, 2023

  • Hybriditoteutus
  • Espoo
  • suomi

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Ratekoulutus – ajankohtaiset valmennukset sinun tarpeisiisi

Ratekoulutus on vuonna 2000 aloittanut suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita valmennuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Valikoimissamme on sekä omia että yhteistyökumppaniemme kursseja, webinaareja ja verkkokoulutuksia. Tuhansia koulutuksia – Ratekoulutuksella on alallaan mittava kokemus Tarjoamme koulutusta eri toimialojen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille...

Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu