Ratkaisukeskeinen nuorisovalmentaja (20 op)

Kesto
8 kuukautta
Hinta
1 600 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
23 tammikuuta, 2025 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.12.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
8 kuukautta
Hinta
1 600 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
23 tammikuuta, 2025 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.12.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Ratkaisukeskeinen nuorisovalmentaja (20 op)

Ratkaisukeskeinen nuorisovalmentaja (20 op)

Teetkö töitä nuorten parissa ja koet työsi merkitykselliseksi, mutta toisinaan tuntuu, että kaipaisit lisää keinoja tai työkaluja haastaviin tilanteisiin tai syvempää ymmärrystä ja osaamista nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelyyn?

Tässä koulutuksessa saat tietoa keskeisistä ja ajankohtaisista nuorten mielenterveyden haasteista ja opit ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, joita voit hyödyntää omassa työssäsi nuorten, heidän perheiden sekä verkostojen kanssa eri työympäristöissä. Pääset syventämään ammatillista osaamistasi kohti toimivampaa, arvostavampaa ja voimaannuttavampaa asiakastyötä hyödyntäen omia vahvuuksiasi ammattilaisena. Koulutuksessa pääset pysähtymään myös itsesi äärelle ja samalla kun asiantuntemuksesi ja valmennuksellinen osaamisesi karttuvat, mahdollistaa se myös oman itsetuntemuksesi sekä oman hyvinvointisi lisääntymisen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopisteenä ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Nuoruus kehitysvaiheena
 • Ratkaisukeskeinen työskentely
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät
 • Voimaannuttava valmennus ja terapeuttinen orientaatio
 • Hyvän yhteistyösuhteen rakentaminen nuoren ja hänen perheensä kanssa
 • Rakentava yhteistyö nuoren verkostojen kanssa
 • Motivaation rakentuminen
 • Nuoren sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
 • Nuorten tunnetaitojen vahvistaminen
 • Kouluun/opiskeluun liittyvät haasteet
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät
 • Mielen ja tunne-elämän haasteet
 • Traumaattiset kokemukset nuoren elämässä
 • Seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti
 • Nuoren päihteiden käyttö ja riippuvuudet
 • Nuoren itsetuhoinen tai väkivaltainen käyttäytyminen
 • Syömishäiriöt
 • Sosiaalisen median vaikutus nuorten elämässä
 • Nuorten mielenterveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Resilienssin vahvistaminen
 • Mielen ja kehon yhteys, stressinhallinta
 • Työstä palautuminen ja työhyvinvoinnin edistäminen 

Tavoitteet

Tavoitteena on syventää ammatillista osaamista ja oppia hyödyntämään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä nuorten ja heidän perheiden sekä verkostojen kanssa työskenneltäessä. Tavoitteena on myös saada ajankohtaista tietoa nuorten mielenterveyteen liittyvistä haasteista ja oppia keinoja, joiden avulla nuorten mielenterveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia voi edistää ja tukea omassa työssään. Lisäksi tavoitteena on ammatillisen kasvun ja valmennuksellisen osaamisen myötä oppia tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksia ammattilaisena sekä sen myötä myös oman työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin lisääntyminen. 

Tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa erilaisia nuorten mielenterveyteen sekä kehitykseen liittyviä haasteita ja ilmiöitä 
 • tunnistaa, millaiset tekijät vaikuttavat nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 
 • ymmärtää ratkaisukeskeisen työskentelyn perusperiaatteet 
 • osaa luoda hyvän ja arvostavan yhteistyösuhteen nuoren ja hänen läheistensä kanssa 
 • ymmärtää motivaatioon vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää tätä omassa työssään 
 • osaa vahvistaa ja hyödyntää nuoren voimavaroja ja taitoja sekä luoda toiveikkuutta nuoren elämään 
 • osaa toimia hyvässä yhteistyössä hyödyntäen moniammatillista verkostoa ja tiimiä nuoren asioissa 
 • osaa soveltaa ja käyttää monipuolisesti ratkaisukeskeisiä ja systeemisiä menetelmiä omassa työssään nuorten kanssa 
 • pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja luovuuttaan uusien näkökulmien löytämiseksi haastavissakin tilanteissa 
 • oppii stressinhallinnan keinoja 
 • tunnistaa omaan hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyviä tekijöitä ja kuinka näitä voi vahvistaa

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Ratkaisukeskeinen nuorisovalmentaja (20 op), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

23 tammikuuta, 2025

 • Lähiopetus
 • Ylivieska
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.12.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa

Aikataulu

Koulutus kestää noin vuoden ja sen voi suorittaa oman työn ohella. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena vaihdellen lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä. Koulutuspäivien rakenne koostuu teoriaosuudesta, käytännön harjoittelusta sekä työnohjauksellisesta osuudesta.
Koulutukseen sisältyy pienryhmätapaamisia (4 kpl) ja työnohjauksellisia ryhmätapaamisia (3 kpl). Näiden ajankohdat sovitaan erikseen vastuukouluttajan kanssa.

Lisäksi koulutukseen sisältyy kirjallisuuteen perehtymistä (3 kirjallisuusreflektiota) sekä myös kehittämistyötä (n. 10 sivua), jossa opiskelija soveltaa ja hyödyntää oppimaansa. Osana koulutusta on myös itsenäisesti tehtävä asiakastyön harjoittelu (50h).

Lähiopetuspäivät 10 lähipäivää, 2 päivää kerrallaan. Lähijaksot pidetään Raudaskylän Kristillisellä Opistolla:

 • 23.-24.1. 2025
 • 20.-21.2.2025
 • 27.-28.3.2025
 • 15.-16.5.2025
 • 4.-5.9.2025

Kouluttaja

Jonna Koivisto, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, rentoutumisvalmentaja. Jonnalla on pitkä ja vankka työkokemus nuorten parissa työskentelystä eri rooleissa ja eri työympäristöissä. Viimeisimmät 10 vuotta Jonna on toiminut esihenkilönä haastavassa lastensuojelun sijaishuollossa sekä lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa kotiin tehtävissä palveluissa. Jonna on saanut kiitosta mm. siitä, että hän osaa innostaa ja oivalluttaa sekä herätellä uusia näkökulmia haastavissakin tilanteissa.

Akseli Ahola, ratkaisukeskeinen coach, ratkaisukeskeinen Master coach – Työnohjauksellinen valmennus, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Akseli on suosittu motivaatiopuhuja, sekä ratkaisukeskeisen työtavan lähettiläs. Akseli on kasvanut etuoikeutetussa asemassa. Hän on saanut ratkaisukeskeisen kotikasvatuksen, tai ainakin ollut sen koekaniinina, kun se rantautui 80-luvulla Suomeen. Puhujana kannukset on hankittu valmennuksien, eri tapahtumien ja tuhansien suorien radiolähetysten kautta. Nuorten parissa työskentely on tullut tutuksi kouluvalmennuksen myötä.

Vierailevat kouluttajat:

Kim Kannussaari, Ehyt Ry, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa (EPT-verkosto) koordinoivan yksikön päällikkö

Pekka Aarninsalo, mielenterveys- ja päihdeongelmiin perehtynyt lääkäri ja vaativan erityistason psykoterapeutti

Lisäksi mahdollisesti muita vierailevia kouluttajia.

Kustannukset

1700 €, jos vähintään 10 opiskelijaa.

1600 €, jos vähintään 15 opiskelijaa.

Koulutusmaksu sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit sähköisenä. Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-5 erään. Ruokailut ja mahdollinen majoitus erikseen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ratkaisukeskeinen nuorisovalmentaja (20 op)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Raudaskylän Kristillinen Opisto – täydennyskoulutus
Opistontie 4-6
84880 Ylivieska

Raudaskylän Kristillinen Opisto ei ole ainoastaan oppilaitos, vaan oppimisyhteisö, jossa jokaisella on oma paikkansa. Opisto tarjoaa laadukkaita koulutuksia niin nuorille kuin aikuisille humanistis-kulttuurisessa oppimisympäristössä. Opistosta löydät muun muassa täydennyskoulutuksia, lyhytkursseja, aikuisten perusopetusta ja aikuisille suunnattuihin ammattitutkintoihin valmistavia koulutuksia. Nimi Kristillinen Opisto...

Lue lisää kouluttajasta Raudaskylän Kristillinen Opisto – täydennyskoulutus ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu