Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

» Riveria somessa

Ratkaisevat tekijät – ammatillista täydennyskoulutusta

Menestystarinat eivät synny Pohjois-Karjalaan itsestään – kun tilaisuus avautuu, uutta ja päivitettyä osaamista tarvitaan työpaikoille nopeasti. Riveria on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Riveria järjestää monialaista ammatillista koulutusta koko maakunnan alueella.

  • Ammatilliset perustutkinnot
  • Ammatillinen lisäkoulutus
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
  • Oppisopimuskoulutus
  • Henkilöstökoulutus
  • Kesäyliopistokoulutus ja Avoin yliopisto-opetus
  • Kansanopistokoulutus

Riveria valmentaa tulevaisuuden osaajia yhdessä työelämän kanssa ja työelämäyhteistyö on meidän toimintamme vahva perusta. Lähtökohtana on, että koulutusten kautta opiskelijoiden edellytykset hyvään elämään paranevat.

Oppisopimus - käytännönläheinen tapa teroittaa osaamista työelämään!

Voit kouluttautua ammattiin myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen tai muun lisäkoulutuksen hankkiminen.

Näytä kaikki koulutukset

Koulutukset

Henkilökohtainen kehitys
Ajanhallinta Kesto Hinta Paikka Alkaa
Ajankäytön hallinta voimavarana 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 28.11.2019
Itsensä johtaminen
Johda itseäsi ja menesty 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 21.11.2019
Henkilöstöhallinto / HR
Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu 24.10.2019
Työnantajataidot – työsuhteen lainsäädäntö 1 päivä 195 EUR + alv 0 % Joensuu 10.10.2019
Työyhteisön kehittäminen
Erilaiset persoonat työelämässä -vahvuus vai haaste? 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Verkossa/etänä 10.10.2019
Työyhteisötaidot – miten teemme työyhteisöstämme toimivan? 1 päivä 195 EUR + alv 0 % Joensuu 5.11.2019
Hyvinvointiala
Kiinalaisen lääketieteen 3-vuotinen peruskoulutus 3 vuotta 7 590 EUR + alv 0 % Joensuu 20.9.2019
IT / Tietoliikenne
Saavutettavuusdirektiivi käytännössä 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu
ICT - Ammattilaiset
Tietoturvan kivijalka 2 päivää 0 EUR + alv 24 % Verkossa/etänä
ICT - Design / Multimedia
InDesign CC – ilmoituksissa ja julkaisuissa 2 päivää 258 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
ICT - Käyttäjä
Excel -tehokas peruskäyttö 1 päivä 157 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
Excel-tehopäivä 1 päivä 157 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
Helppokäyttötoiminnot tutuiksi 4 päivää 0 EUR + alv 0 % Verkossa/etänä 30.9.2019
Medialukutaito: mistä löytää luotettavaa tietoa? 1 päivä 0 EUR + alv 24 % Verkossa/etänä 1.10.2019
Mobiililaite tutuksi! – Älypuhelin ja tabletlaite arjen ja työelämän tukena 1 päivä 0 EUR + alv 24 % Verkossa/etänä
Mobiililaitteet mahdollistajana – Kuinka muokata ja helpottaa älypuhelimen ja tablettilaitteen käyttöä? 1 päivä 0 EUR + alv 24 % Verkossa/etänä 2.10.2019
Office 365 tehokäyttöön kotona ja koulussa 10 päivää 0 EUR + alv 24 % Verkossa/etänä
Outlook ja Gmail-sähköpostien käyttö sekä Skype ja Skype-business 3 päivää 0 EUR + alv 0 % Verkossa/etänä 25.9.2019
Windows 10 helppokäyttötoiminnot 14 päivää 0 EUR + alv 24 % Verkossa/etänä 7.10.2019
Johtaminen
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona – Näkökulmia johtamiseen 1 päivä 135 EUR + alv 0 % Joensuu 14.2.2020
Tulevaisuuden työelämä ja robotisaatio – Näkökulmia johtamiseen 1 päivä 135 EUR + alv 0 % Joensuu 4.10.2019
Vuorovaikutus johtajan työssä – Näkökulmia johtamiseen 1 päivä 135 EUR + alv 0 % Joensuu 8.5.2020
Esimiestaidot / Esimiestyö
Ennaltaehkäise ristiriidat työpaikalla 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 24.10.2019
Myötätunto johtamisessa – henkilöstöjohtamisen seminaari 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu 21.11.2019
Neuvottelumenettelyt ja innovaatiokumppanuus julkisissa hankinnoissa 1 päivä 195 EUR + alv 0 % Joensuu 6.11.2019
Onnistu kehityskeskusteluissa 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 23.10.2019
Sovittelu työyhteisön ristiriitojen ratkaisijana 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 7.11.2019
Strateginen johtaminen
Toiminnan tarkoitus vaikuttavan strategian perustana 1 päivä 135 EUR + alv 0 % Joensuu 13.12.2019
Kasvatus / Ohjaus
Haastavat kasvatustilanteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 1 päivä 160 EUR + alv 0 % Joensuu 16.11.2019
Menetelmiä haastaviin kasvatus- ja ohjaustilanteisiin – Seudullinen kasvatus- ja ohjausalan kehittämispäivä 1 päivä 52 EUR + alv 24 % Joensuu 5.10.2019
Miten toimia kun epäily lapsen ja nuoren kaltoinkohtelusta herää 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu 29.10.2019
Työpaikkaohjaajakoulutus Joensuussa 1 päivä 0 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (3)
Vuorovaikutus ja ammatillinen kohtaaminen – Seudullinen perhepäivähoidon kehittämispäivä 1 päivä Joensuu 16.11.2019
Opetus / Pedagogiikka
Opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuudet 4 tuntia 256 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (4)
Terveyttä ja iloa ruuasta – ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 1 päivä 75 EUR + alv 0 % Joensuu 14.11.2019
Kielet
Ruotsi
Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito (3 op), UEF 2 kuukautta 310 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Suomi / Finnish
YKI-testi tutuksi – valmennusta suomen kielen keskitason YKI-testiin 3,5 tuntia 75 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Yleiset kielitutkinnot Joensuu Useita (4)
Liiketoiminta
Palvelumuotoilu
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op 2 päivää 190 EUR + alv 0 % Joensuu 21.9.2019
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op 2 päivää 190 EUR + alv 0 % Joensuu 9.11.2019
Markkinointi / Viestintä
Viestintä / Tiedotus
WhatsAppin käyttö 1 päivä 0 EUR + alv 24 % Verkossa/etänä
Myynti
Asiakaspalvelu
Puhe-judo™ – tunnepitoisten ja haastavien asiakkaiden hallinta 1 päivä 195 EUR + alv 0 % Joensuu 2.12.2019
Rakentaminen / Kiinteistö
Laserturvallisuuskoulutus 1 päivä Joensuu 10.12.2019
Toimintamallit moderniin puhdastilatyöskentelyyn 1 päivä Joensuu 7.11.2019
Rakentaminen
Panostajan kertauskoulutus 8 tuntia 145 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (3)
Räjäytystyön vastuuhenkilön koulutus 5 päivää 790 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (3)
Vanhemman panostajan koulutus 5 viikkoa 2 871 EUR + alv 24 % Outokumpu 30.9.2019
Ylipanostajan koulutus 2 viikkoa 1 742 EUR + alv 24 % Outokumpu 18.11.2019
Ravintola / Matkailu
Ravintola / Suurkeittiö / Catering
Anniskelupassikoulutus ja -testi 1 päivä 32 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (4)
Hygieniapassikoulutus ja -testi 7 tuntia 40 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (8)
Sosiaali- ja terveysala
Ensiapu
EA 1® 2 päivää 129 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (12)
Hätäensiapu 4 tuntia 65 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (7)
Hoitotyö
Kosketus asiakastyön ydintaitona 3,5 tuntia 95 EUR + alv 0 % Joensuu 28.11.2019
Kuntoutus
Kinestetiikan® peruskurssi 4 päivää 395 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Muistisairaudet
CERAD – apukeino varhaisen muistisairauden tunnistamiseen 1 päivä 180 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
Muistisairaan haasteellisen käyttäytymisen ymmärtäminen 1 päivä 180 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Psykiatria / Mielenterveystyö
Neuropsykiatrinen valmennus (30 op) 18 päivää 2 600 EUR + alv 0 % Joensuu 26.11.2019
Psykoterapia
Psykoterapian perusteet (30 op) 20 päivää 3 200 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Valokuvan terapeuttinen voima 1 päivä 180 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Talous / Rahoitus
Tuloslaskelma ja tase tutuksi 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 29.10.2019
Taloushallinto
Mikä ihmeen vero? Arvonlisäverotuksen perusteet 1 päivä 170 EUR + alv 24 % Joensuu 1.10.2019
Tekniikka
Vesityö
Märkätila-asentajan henkilösertifiointikoulutus 2 päivää 347 EUR + alv 24 % Joensuu 13.11.2019
Vesityökorttikoulutus, Riveria 1 päivä 105 EUR + alv 24 % Joensuu 8.11.2019
Turvallisuus
Uhkatilanteessa toiminen 4 h 1 päivä 69 EUR + alv 24 % Outokumpu 15.11.2019
Turvallisuusala
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h) 8 tuntia 97 EUR + alv 24 % Joensuu 5.10.2019
Järjestyksenvalvojan peruskoulutus (40h) 10 päivää 157 EUR + alv 24 % Useita (2) 23.9.2019
Kaasusumutinkoulutus 12h / 6h 2 päivää 129 EUR + alv 24 % Joensuu 7.10.2019
Väliaikaisen vartijan koulutus (40 h) 7 päivää 157 EUR + alv 24 % Joensuu 28.10.2019
Työturvallisuus
Sähköturvallisuustutkinto STT2 ja STT3 3 tuntia 161 EUR + alv 24 % Joensuu 14.11.2019
Sähköturvallisuustutkintoon STT2 ja STT3 valmentava koulutus 2 päivää 202 EUR + alv 24 % Joensuu 23.10.2019
Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS6002 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
Tieturva 1 -koulutus 1 päivä 105 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (3)
Tieturva 2 -koulutus 2 päivää 218 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (2)
Tulityökorttikoulutus ja- koe 1 päivä 105 EUR + alv 24 % Useita (5) Useita (7)
Työturvallisuuskorttikoulutus 1 päivä 105 EUR + alv 24 % Useita (3) Useita (6)

Näytä kaikki

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää kouluttajasta Riveria? Täytä yhteystietosi, niin kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä.

Riveria Facebookissa

Yhteystiedot

Riveria

Tulliportinkatu 3
80130 Joensuu

 Näytä puhelinnumero
www.riveria.fi


Arvioinnit

Eila
(4)
Napakka ja hyvä koulutus. Ei väsynyt kuuntelemiseen. Ehkä väliin osallitujien kommentteja olisi kaivannut ja kokemuksia kentältä. Tunne ylhäältä alaspäin tahtotilaa ja lievää syyllistämistäkin muutosvastarinta-osiossa, tuo sana sinänsä jo "hirviö" ja jo aikansa elänyt, koska on myös oikeanlaista kyseenalaistamista ja jopa sen tuomaa turhaa sivul...
Näytä kokonaan
Arvioinnit
Riveria
Arvioinnit kouluttajasta
(4,0)
Perustuu 1 arviointiin