Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

» Riveria somessa

Ratkaisevat tekijät – ammatillista täydennyskoulutusta

Menestystarinat eivät synny Pohjois-Karjalaan itsestään – kun tilaisuus avautuu, uutta ja päivitettyä osaamista tarvitaan työpaikoille nopeasti. Riveria on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Riveria järjestää monialaista ammatillista koulutusta koko maakunnan alueella.

  • Ammatilliset perustutkinnot
  • Ammatillinen lisäkoulutus
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
  • Oppisopimuskoulutus
  • Henkilöstökoulutus
  • Kesäyliopistokoulutus ja Avoin yliopisto-opetus
  • Kansanopistokoulutus

Riveria valmentaa tulevaisuuden osaajia yhdessä työelämän kanssa ja työelämäyhteistyö on meidän toimintamme vahva perusta. Lähtökohtana on, että koulutusten kautta opiskelijoiden edellytykset hyvään elämään paranevat.

Oppisopimus - käytännönläheinen tapa teroittaa osaamista työelämään!

Voit kouluttautua ammattiin myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen tai muun lisäkoulutuksen hankkiminen.

Näytä kaikki koulutukset

Koulutukset

Henkilökohtainen kehitys
Ajanhallinta Kesto Hinta Paikka Alkaa
Ajankäytön hallinta voimavarana 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 28.11.2019
Itsensä johtaminen
Johda itseäsi ja menesty 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 21.11.2019
Henkilöstöhallinto / HR
Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu 24.10.2019
Erilaiset persoonat työelämässä – vahvuus vai haaste? 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 10.10.2019
Työnantajataidot – työsuhteen lainsäädäntö 1 päivä 195 EUR + alv 0 % Joensuu 10.10.2019
Työyhteisön kehittäminen
Minä ja minun työkaverini – Miten toimimme yhdessä? 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 19.9.2019
Työyhteisötaidot – miten teemme työyhteisöstämme toimivan? 1 päivä 195 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Hyvinvointiala
Kiinalaisen lääketieteen 3-vuotinen peruskoulutus 3 vuotta 7 590 EUR + alv 0 % Joensuu 20.9.2019
Stressinhallinta
TRE-stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi 3,5 tuntia 140 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
IT / Tietoliikenne
Saavutettavuusdirektiivi käytännössä 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu 13.9.2019
ICT - Design / Multimedia
InDesign CC – ilmoituksissa ja julkaisuissa 2 päivää 258 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
ICT - Käyttäjä
Excel-tehopäivä – syvennä osaamistasi 1 päivä 157 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
Excel tehokas peruskäyttö 1 päivä 195 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (3)
Johtaminen
Tulevaisuuden työelämä ja robotisaatio – Näkökulmia johtamiseen 1 päivä 135 EUR + alv 0 % Joensuu 4.10.2019
Esimiestaidot / Esimiestyö
Myötätunto johtamisessa – henkilöstöjohtamisen seminaari 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu 21.11.2019
Ennaltaehkäise ristiriidat työpaikalla 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 24.10.2019
Onnistu kehityskeskusteluissa 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 23.10.2019
Sovittelu työyhteisön ristiriitojen ratkaisijana 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 7.11.2019
Taitoa työnopastukseen 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 15.11.2019
Neuvottelumenettelyt ja innovaatiokumppanuus julkisissa hankinnoissa 1 päivä 195 EUR + alv 0 % Joensuu 6.11.2019
Strateginen johtaminen
Toiminnan tarkoitus vaikuttavan strategian perustana 1 päivä 135 EUR + alv 0 % Joensuu 13.12.2019
Kasvatus / Ohjaus
Miten toimia kun epäily lapsen ja nuoren kaltoinkohtelusta herää 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu 29.10.2019
Seikkailukasvatus menetelmäksi lasten ohjaamiseen lähiympäristössä 1 päivä 95 EUR + alv 0 % Joensuu
Haastavat kasvatustilanteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 1 päivä 160 EUR + alv 0 % Joensuu 16.11.2019
Rakennetaan nuori vahvaksi 1 päivä 160 EUR + alv 0 % Joensuu 28.8.2019
Menetelmiä haastaviin kasvatus- ja ohjaustilanteisiin – Seudullinen kasvatus- ja ohjausalan kehittämispäivä 1 päivä Joensuu 5.10.2019
Vuorovaikutus ja ammatillinen kohtaaminen – Seudullinen perhepäivähoidon kehittämispäivä 1 päivä Joensuu 16.11.2019
Opetus / Pedagogiikka
Terveyttä ja iloa ruuasta – ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 1 päivä 75 EUR + alv 0 % Joensuu 14.11.2019
Opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuudet 4 tuntia 256 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (5)
Kielet
Englanti
English Academic and Professional Communication (2 op), UEF 24 tuntia 195 EUR + alv 0 % Joensuu 25.8.2019
Ruotsi
Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito (3 op), UEF 36 tuntia 310 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Suomi / Finnish
YKI-testi tutuksi – valmennusta suomen kielen keskitason YKI-testiin 3,5 tuntia 75 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Yleiset kielitutkinnot 100 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (7)
Liiketoiminta
Palvelumuotoilu
Millaista palvelua asiakkaasi haluaa? – Palvelumuotoilulla kohti parempaa palvelukokemusta 6 tuntia 137 EUR + alv 24 % Joensuu Kysy seuraavaa koulutusta
Julkisten palvelujen muotoilu 4 op 2 päivää 190 EUR + alv 0 % Joensuu 21.9.2019
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op 2 päivää 190 EUR + alv 0 % Joensuu
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op 2 päivää 190 EUR + alv 0 % Joensuu 9.11.2019
Tuotekehitys
Millaisen tuotteen asiakkaasi haluaa? 6 tuntia 137 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
Myynti
Asiakaspalvelu
Puhe-judo™ – tunnepitoisten ja haastavien asiakkaiden hallinta 1 päivä 195 EUR + alv 0 % Joensuu 2.12.2019
Rakentaminen / Kiinteistö
Laserturvallisuuskoulutus 1 päivä Joensuu 10.12.2019
Toimintamallit moderniin puhdastilatyöskentelyyn 1 päivä Joensuu 7.11.2019
Rakentaminen
Panostajan kertauskoulutus 8 tuntia 145 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (3)
Räjäytystyön vastuuhenkilön koulutus 5 päivää 790 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (3)
Ylipanostajan koulutus 2 viikkoa 1 742 EUR + alv 24 % Outokumpu 18.11.2019
Vanhemman panostajan koulutus 5 viikkoa 2 871 EUR + alv 24 % Outokumpu 30.9.2019
Ravintola / Matkailu
Ravintola / Suurkeittiö / Catering
Anniskelupassitesti 1 tunti 32 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (5)
Hygieniapassikoulutus ja -testi 7 tuntia 40 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (9)
Anniskelupassikoulutus ja -testi 1 päivä 105 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (6)
Sosiaali- ja terveysala
Ensiapu
Hätäensiapu 4 tuntia 65 EUR + alv 24 % Useita (3) Useita (4)
EA 1® 2 päivää 129 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (6)
Hoitotyö
Kosketus asiakastyön ydintaitona 3,5 tuntia 95 EUR + alv 0 % Joensuu 28.11.2019
Kuntoutus
Kinestetiikan® peruskurssi 4 päivää 395 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Lääkehoito
Lääkehoidon osaamisen päivittäminen 16 tuntia 194 EUR + alv 24 % Joensuu 13.9.2019
Muistisairaudet
CERAD – apukeino varhaisen muistisairauden tunnistamiseen 1 päivä 180 EUR + alv 24 % Joensuu Useita (2)
Muistisairaan haasteellisen käyttäytymisen ymmärtäminen 1 päivä 180 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Psykiatria / Mielenterveystyö
Neuropsykiatrinen valmennus (30 op) 18 päivää 2 600 EUR + alv 0 % Joensuu 26.11.2019
Psykoterapia
Valokuvan terapeuttinen voima 1 päivä 180 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Psykoterapian perusteet (30 op) 20 päivää 3 200 EUR + alv 0 % Joensuu Useita (2)
Talous / Rahoitus
Taloushallinto
Mikä ihmeen vero? Arvonlisäverotuksen perusteet 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 1.10.2019
Tase ja tuloslaskelma tutuksi 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Joensuu 29.10.2019
Tekniikka
Sähkö / Sähkötyöt
Jännitetyökoulutus 1 päivä 202 EUR + alv 24 % Joensuu 3.9.2019
Turvallisuus
Uhkatilanteessa toiminen 4 h 1 päivä 69 EUR + alv 24 % Outokumpu Useita (2)
Turvallisuusala
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h) 8 tuntia 97 EUR + alv 24 % Joensuu 5.10.2019
Kaasusumutinkoulutus 12h / 6h 2 päivää 129 EUR + alv 24 % Joensuu 7.10.2019
Järjestyksenvalvojan peruskoulutus (40h) 10 päivää 157 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (2)
Väliaikaisen vartijan koulutus (40 h) 7 päivää 157 EUR + alv 24 % Joensuu 28.10.2019
Työturvallisuus
Tieturva 1 -koulutus 1 päivä 105 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (5)
Tulityökorttikoulutus ja- koe 1 päivä 105 EUR + alv 24 % Useita (5) Useita (9)
Työturvallisuuskorttikoulutus 1 päivä 105 EUR + alv 24 % Useita (5) Useita (11)
Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus (SFS6002) 1 päivä 137 EUR + alv 24 % Useita (3) Useita (4)
Sähköturvallisuustutkinto STT2 ja STT3 3 tuntia 161 EUR + alv 24 % Joensuu 14.11.2019
Sähköturvallisuustutkintoon STT2 ja STT3 valmentava koulutus 2 päivää 202 EUR + alv 24 % Joensuu 23.10.2019
Tieturva 2 -koulutus 2 päivää 210 EUR + alv 24 % Joensuu 21.11.2019

Näytä kaikki

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää kouluttajasta Riveria? Täytä yhteystietosi, niin kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä.

Riveria Facebookissa

Yhteystiedot

Riveria

Tulliportinkatu 3
80130 Joensuu

 Näytä puhelinnumero
www.riveria.fi


Arvioinnit

Eila
(4)
Napakka ja hyvä koulutus. Ei väsynyt kuuntelemiseen. Ehkä väliin osallitujien kommentteja olisi kaivannut ja kokemuksia kentältä. Tunne ylhäältä alaspäin tahtotilaa ja lievää syyllistämistäkin muutosvastarinta-osiossa, tuo sana sinänsä jo "hirviö" ja jo aikansa elänyt, koska on myös oikeanlaista kyseenalaistamista ja jopa sen tuomaa turhaa sivul...
Näytä kokonaan
Arvioinnit
Riveria
Arvioinnit
(4,0)
Perustuu 1 arviointiin