⏲️ MBA-stipendin hakuaika päättyy 14.6. – vielä ehdit hakea! »

Koulutus
Ei arviointeja

IFRS-standardit – Johdanto ja Jatko | Paketti (3 pv)

ST-Akatemia, paikassa Helsinki (+1 sijaintia)
Kesto
3 päivää
Kesto
3 päivää
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

IFRS-standardit – Johdanto ja Jatko | Paketti (3 pv)

 IFRS-standardit – Johdanto ja Jatko | Paketti (3 pv) / ST-Akatemia

IFRS-standardit – Johdanto ja Jatko -koulutukset antavat hyvät perustiedot IFRS-standardeista ja varmuutta IFRS-raportointiin.

Johdantopäivässä tutustut IFRS-asiantuntijoiden opastuksella keskeisten IFRS-standardien perusperiaatteisiin, joita tarkastellaan vertailemalla IFRS-normiston ja Suomen kirjanpitolainsäädännön olennaisia eroja käytännössä. Jatkokoulutuksessa syvennyt yksittäisten IFRS-standardien käsittelyyn sekä niiden käytäntöön soveltamiseen case-esimerkkien avulla.

Koulutuspäivien sisältö

Koulutuspäivien aikana käsitellään mm. seuraavien IFRS-standardien keskeiset perusteet:

 • IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
 • IAS 2 Vaihto-omaisuus
 • IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
 • IFRS 10 Konsernitilinpäätös
 • IAS 12 Laskennalliset verot
 • IFRS 15 Tulouttaminen
 • IFRS 16 Vuokrasopimukset
 • IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen
 • IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja oikaisutarpeet
 • IAS 38 ja IAS 16 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet.

Tutustu tarkemmin koulutuspäivien ohjelmiin, ja ilmoittaudu mukaan suosituille IFRS-koulutuspäiville!

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta IFRS-standardit – Johdanto ja Jatko | Paketti (3 pv), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Kohderyhmä

IFRS-koulutuspäivät on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset perustietoa IFRS-standardeista. Johdanto- ja jatkokoulutuspaketti on oiva ratkaisu myös silloin, jos yrityksesi on vasta harkitsemassa siirtymistä IFRS-raportointiin. Koulutukset järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä.

Aikataulu

1. PÄIVÄ

8.15. Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30 Liittyminen etäkoulutukseen

8.45 IFRS-toimintaympäristö

 • Yleiskatsaus IFRS-standardeihin
  • Mitä IFRS-standardit ovat?
  • Mitä yrityksiä IFRS-standardit koskevat?
  • Kehitys kohti yhtä globaalia tilinpäätösnormistoa
 • IFRS-standardit ja niiden noudattamisen valvonta Euroopassa ja Suomessa
 • IFRS-standardien ja Suomen kirjanpitolainsäädännön periaatteellisia eroja

Tilinpäätösasiantuntija Nina Lindeman, Finanssivalvonta

9.15 Tilinpäätösraportointi

 • Tilinpäätöksen esittäminen (IAS 1)
  • Standardin pääperiaatteet
  • Pääerot Suomen kirjanpitolainsäädäntöön

KHT, Director Jukka Torkkeli, PwC

10.00 Tauko

10.15 IFRS-standardien käyttöönotto

 • Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto (IFRS 1)
  • Standardin pääperiaatteet
  • Esimerkki käyttöönotosta

IFRS-asiantuntija Johanna Jalkanen-Steiner, KPMG

10.45 Käyttöomaisuus ja arvonalentumiset

11.45 Lounas

12.45 Varaukset ja taseen ulkopuoliset velvoitteet

 • Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat (IAS 37)
  • Standardin pääperiaatteet
  • Pääerot Suomen kirjanpitolainsäädäntöön

IFRS-asiantuntija Merja Tolvanen, KPMG Oy Ab

13.30 Liikevaihto

 • Myyntituotot asiakassopimuksista (IFRS 15)
  • Standardin pääperiaatteet
  • Pääerot Suomen kirjanpitolainsäädäntöön

IFRS Advisor, Manager Santeri Uttula, KPMG

14.15 Kahvitauko

14.30 Muut taseen aineelliset omaisuuserät

 • Vaihto-omaisuus (IAS 2)
  • Standardin pääperiaatteet
  • Pääerot Suomen kirjanpitolainsäädäntöön
 • Vuokrasopimukset (IFRS 16)
  • Standardin pääperiaatteet
  • Pääerot Suomen kirjanpitolainsäädäntöön

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

15.15Konsernitilinpäätös ja yritysjärjestelyt

 • Konsernitilinpäätös (IFRS 10)
  • Standardin pääperiaatteet
  • Pääerot Suomen kirjanpitolainsäädäntöön
 • Yhteisjärjestelyt ja sijoitukset osakkuusyrityksiin (IFRS 11 ja IAS 28)
  • Standardien pääperiaatteet
  • Pääerot Suomen kirjanpitolainsäädäntöön

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

16.00 Tuloverot

 • Tuloverot (IAS 12)
  • Standardin pääperiaatteet
  • Pääerot Suomen kirjanpitolainsäädäntöön

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

16.30 Koulutus päättyy

2. PÄIVÄ 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Ajankohtaiset IFRS-kuulumiset valvojan näkökulmasta

 • Finanssivalvonnan tilinpäätösvalvonta 2021 ja Covid-19 vaikutukset siihen
 • Finanssivalvonnan painoalueet vuoden 2021 tilinpäätösten valvonnassa
 • ajankohtaista suurista IFRS-hankkeista

Tilinpäätösasiantuntija Nina Lindeman, Finanssivalvonta

9.45 Segmenttiraportointi, IFRS 8

 • segmenttien määrittely
 • segmenttiraportointi ja esitettävät tiedot esimerkein
 • tilinpäätökset Suomessa ja segmenttiraportointi
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

KHT, Director Jukka Torkkeli, PwC

10.30 Tauko

10.45 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat, IAS 37

 • varauksen kirjaaminen, käyttö ja purkaminen
 • tappiolliset sopimukset
 • uudelleenjärjestelyvaraukset
 • ennallistamisvaraukset
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Merja Tolvanen, KPMG Oy Ab

11.30 Lounastauko

12.30 Vuokrasopimukset, IFRS 16

 • vuokrasopimuksen määritelmä
 • vuokralle ottajien laskentakäytännöt
 • vuokralle antajien laskentakäytännöt
 • vuokrasopimusten muutokset
 • muut aihealueet
 • IFRIC:n agendapäätöksiä
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

13.30 Tauko

13.45 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 15

 • soveltamisala
 • 5-vaiheinen malli
 • sopimuksesta aiheutuvat menot
 • soveltamisohjeistus
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS Advisor, Manager Santeri Uttula, KPMG

14.45 Tauko

14.50 Osakeperusteiset maksut, IFRS 2

 • soveltamisala
 • kirjaaminen ja arvostaminen
 • kirjausesimerkit
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Tuula Lempiäinen, EY

15.20 Tauko

15.30 Työsuhde-etuudet, IAS 19

 • työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
  • maksupohjaisten ja etuuspohjaisten järjestelyjen väliset erot
  • etuuspohjaisten järjestelyjen kirjaukset
 • muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
 • työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet
 • ajankohtaiset muutokset
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Tuula Lempiäinen, EY

16.15 Koulutuspäivä päättyy

3. PÄIVÄ 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen

9.00 Kestävyysraportointi 

Kouluttaja tarkentuu myöhemmin

9.45 Rahoitusinstrumentit ja käypään arvon arvostaminen

 • rahoitusinstrumenttistandardit
 • rahoitusvarat ja -velat, IFRS 9
  • rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja arvostaminen
  • arvonalentuminen
  • suojauslaskenta
 • käyvän arvon määrittäminen, IFRS 13
 • rahoitusinstrumenteista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 7
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

 KHT, Manager Outi Kuusinen, Deloitte

10.45 Tauko

11.00 Tuloverot, IAS 12

 • verojen kirjaamisen perusteet
 • esittäminen tilinpäätöksessä
 • erityiskysymykset
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

Manager Victor Penttinen, PwC 

12.00 Lounastauko

13.00 Aineettomat hyödykkeet, IAS 38

 • kirjaaminen ja arvostaminen
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Johanna Jalkanen-Steiner, KPMG

13.45 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 36

 • peruskäsitteet
 • rahavirtaa tuottava yksikkö
 • käyttöarvon laskennassa huomioitavat seikat
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

IFRS-asiantuntija Johanna Jalkanen-Steiner, KPMG

14.30 Tauko

14.45 Konsernitilinpäätös ja liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 10 ja IFRS 3

 • määräysvallan käsite, IFRS 10
 • liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 3
 • hankintamenetelmän vaiheet
 • vaiheittaiset hankinnat
 • meneillään olevat hankkeet
 • esittäminen ja liitetiedot (Terveystalo 2021)

Senior University Lecturer Nina Sormunen, Aalto-yliopisto

16.00 Koulutus päättyy

Kustannukset

1 680,00 €(+ alv 24 %)

Seuraa koulutusta etänä tai tule paikan päälle Sokos Hotel Presidenttiin, Helsinkiin.

Koulutuksen tallenne on katsottavissa 3 kk ajan.

Hintaan sisältyy kolmen kuukauden käyttöoikeus koulutusaineistoon ja tallenteeseen ST-Onlinessa. Löydät nämä ST-Onlinen Omat tuotteet -kohdasta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta IFRS-standardit – Johdanto ja Jatko | Paketti (3 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.
ST-Akatemia
Fredrikinkatu 61 A
00100 Helsinki

ST-Akatemia on talouden ammattilaisten osaamisen kehittäjä. Pidämme asiakkaamme ajan tasalla kirjanpidon, taloudellisen raportoinnin ja verotuksen muutoksista – yhdessä eturivin asiantuntijoiden kanssa. ST-Akatemia Oy on Suomen Tilintarkastajat ry:n omistama yhtiö. Löydät lisätietoa ST-Akatemian koulutuksista alta löytyvästä koulutuslistauksesta. Voit myös kysyä lisätietoa suoraan...

Lue lisää kouluttajasta ST-Akatemia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu