Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Terapeuttinen luonto-ohjaaja

Suomen Psykologinen Instituutti
Yhteenveto
1 vuosi
1 500 EUR + alv 24 % (yht. 1 860 EUR)
elokuu 2022
   
Joensuu
Koulutus
Suomen Psykologisen Instituutin koulutukset

Terapeuttinen luonto-ohjaaja

Tavoitteet

 • Saada tutkittua tietoa luonnon ja sen eri elementtien hyvinvointivaikutuksista ja luonnossa vietetyn ajan  hyödyistä ihmiselle.
 • Omaksua kehityspsykologinen kasvatus- ja ohjausfilosofia, jossa ihminen nähdään osana luomakuntaa, jonka pääkouluttajana ja terapeuttina toimii itse luonto.
 • Havahduttaa ympäröivän luonnon mahdollisuuksista toiminnassa sekä  antaa mahdollisuuden oivaltaa ympäristöstä ja arjesta löytyviä virikkeitä toimintaan.
 • Antaa tilaa kokea ja havainnoida itse luonnon terapeuttisia vaikutteita ja tuoda esille omia kokemuksia ja tuntemuksia reflektoiden niitä ryhmän kanssa.
 • Avata silmiä omalle lähiluonnolle ja näkemään sen tarjoamat mahdollisuudet.
 • Antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa luontolähtöistä toimintaa ja muuttaa osa toiminnasta tai jopa koko toiminnan setting luonnon ehdoille.
 • Herättää ajattelemaan, miten yhdistää luonnon tarjoamat rajattomat mahdollisuudet mielekkäällä tavalla jo olemassa olevaan toimintaan ja miten luoda uusia toimintoja luonnon ehdoilla.
 • Tarjota ideoita, menetelmiä ja materiaaleja monenlaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä sivistys- ja ohjausalan ammatilliseen toimintaan sekä kannustaa yhteiseen ajatusten vaihtoon ja ideointiin.
 • Madaltaa kynnystä käyttää luontoa tavoitteellisesti omassa toiminnassa asiakkaiden parhaaksi.
 • Kannustetaan tulevaa terapeuttista luonto-ohjaajaa pitämään luontotietoutta aktiivisesti esillä omalla  toiminta-alueella sekä muistuttamaan muita luonnon tarjoamista mahdollisuuksista.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Luontoperustainen hyvinvointi 2 op

Opintojakso toteutuu suorittamalla SOTE-akatemian ja luonnonvarakeskus Luke yhteistyössä tuottaman verkkokoulutuskokonaisuuden Digicampuksessa. Tämä opintojakso tulee olla suoritettuna ennen ensimmäisiä lähiopetusjaksoja.

Ympäristö- ja ekopsykologian teoriaopinnot 13 op

Ihmisen ja ympäristön välinen suhde vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, niin fyysiseen kuin psyykkiseen. Ympäristöpsykologia on tieteenala, jolla tutkitaan ihmisen ja ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita. Ihminen nähdään toiminnallisena ja yhteisöllisenä olentona, joka kasvaa ja kehittyy saamiensa kokemusten mukaisesti. Ympäristön luomien tarjoamien varassa määräytyy, mitkä yksilön ominaispiirteistä vahvistuvat, ja mitkä heikkenevät. 

Ekopsykologia on ympäristöpsykologian osa-alue, joka keskittyy ihmisen ja luonnon välisen kokonaisvaltaisen suhteen tutkimiseen. Ihminen nähdään osana luontoa. Muutokset luontosuhteessa heijastuvat myös psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.  Ekopsykologia muodostaa keskeisen perustan kaikelle Green Care-toiminnalle. Se on alkujaan Yhdysvalloissa kehitetty psykologisen teorian ja käytännön haara, jossa ihminen nähdään osana muuta luontoa. Tällöin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi (tai pahoinvointi) ovat yhteydessä toisiinsa. Taustalla on tavoitteena myös ennalta ehkäistä ihmisen vieraantumista luonnosta ja rakentaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.

 • Alan kirjallisuutta ja sen reflektointia
 • Kehittämistehtävä/ kirjallinen tai toiminnallinen lopputyö
 • Lähiopetusta 8 teoriakoulutuspäivää, jotka toteutetaan videovälitteisesti, jolloin niihin voi osallistua etänä.
 1. Luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvat eri menetelmät
 2. Luonnossa toteutettujen palveluiden vaikutus – käsitellään tutkimusten ja kokemusten tuomaa tietoa
 3. Luonnossa rauhoittuminen – ohjaaminen ja ohjaamisen menetelmät
 4. Luontoliikunta – ohjaaminen ja ohjaamisen menetelmät
 5. Luonnon elementit hyvinvoinnin tuottajana
 6. Palveluiden turvallinen järjestäminen
 7. Luonnossa toteutettavan toiminnan eettiset kysymykset
 8. Hyvinvointivaikutusten arviointi ja mittaaminen

Luonnonlääketieteen perusteet 5 op

Opintojakso sisältää kirjallisuutta, 3 videovälitteistä lähiopetuspäivää sekä ohjattua käytännön harjoittelua.

Käytännön opintojaksot 10 op

Käytännön jaksot ovat yleensä viikonloppuisin pe-su järjestettäviä elämyksellisiä kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan kokeneiden kouluttajien johdolla autenttisessa ympäristössä. Päätavoitteena on mahdollistaa osallistujille kokemuksia ja opettaa käytännössä toimintaympäristöissä turvallisesti toimimisen periaatteita. Käytännön opintojaksojen yhteydessä opiskellaan ja suoritetaan elämys- ja seikkailupedagogiikan perusteet sekä elämys- ja seikkailuohjauksen peruskurssi.

1. Metsä toiminta- ja kuntoutusympäristönä I

Kurssiviikonloppu toteutetaan metsäleirinä, yöpyminen puolijoukkueteltassa. Elo-syyskuussa 2022

2. Metsä toiminta- ja kuntoutusympäristönä II

Kurssiviikonloppu metsäympäristössä sijaitsevassa leirikeskuksessa. Kevättalvella 2023.

3. Virtaavan vesistön kuntoutusmahdollisuudet

Kurssiviikonloppu toteutetaan metsäleirinä, yöpyminen laavuissa / teltoissa virtaavan veden äärellä. Ohjelmassa myös jokimelontaa. Kesäkuussa 2023.

4. Muut vesistöt toimintaympäristöinä

Kurssiviikonloppu toteutetaan veneretkenä purjeveneellä/ troolarilla. Elokuussa 2023.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Terapeuttinen luonto-ohjaaja, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisille, jotka jo hyödyntävät luontoa työvälineenä yksilö- tai ryhmätyöskentelyssä, tai jotka ovat kiinnostuneita ottamaan luontoterapian työvälineekseen. Koulutus antaa valmiuksia myös muuttaa osa tai koko toiminta luontolähtöiseksi.

Kouluttaja

Suomen luonto avustajinaan Raul Soisalo, Sami Koivumäki, Mari Laine, sekä muita asiantuntijoita ja vierailevia luennoitsijoita

Kustannukset

Opiskelija suorittaa koulutukseen ilmoittautumisen jälkeen opintojakson Luontoperustainen hyvinvointi 2 op verkkokurssin. Tämän jälkeen alkaa muu teoriakoulutus 18 op, joka kulkee läpi vuoden. Käytännön metodiopintojaksot ajoittuvat elo-syyskuulle, helmi-maaliskuulle sekä kesäkuulle ja elokuulle 2023.

Teoriakoulutuksen osallistumismaksu on 1500€ + arvonlisävero 24% ja sen voi maksaa tarvittaessa neljässä erässä.

Käytännön viikonloppukurssien osallistumismaksut ovat 350-500€/ viikonloppu. Ne laskutetaan kunkin viikonlopun jälkeen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Terapeuttinen luonto-ohjaaja? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Suomen Psykologinen Instituutti

Suomen Psykologinen Instituutti

Suomen Psykologisen Instituutin tarkoituksena ja tavoitteena on edistää soveltavaa psykologiaa sekä sen lähialojen tutkimusta hyödyntävää osaamista toimialoilla, joissa toimitaan ihmisten hyväksi. Instituutti toteuttaa alansa tutkimus-, julkaisu- ja kehittämistyötä. Koulutusalat Kriisityön menetelmät Ohjauksen teoria ja käytäntö Neuropsykiatrinen ohjaus ja valmennus Psykoterapeuttinen...


Lue lisää kouluttajasta Suomen Psykologinen Instituutti ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Suomen Psykologinen Instituutti

80101 Joensuu

 Näytä puhelinnumero
psyk.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Päivitä ensiaputaitosi nyt!

Punaisen Ristin laadukkaat ensiapukurssit saatavilla omiin ja yrityksesi tarpeisiin lähikoulutuksena, verkkokoulutuksena ja yhdistelmäkoulutuksena.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Terapeuttinen luonto-ohjaaja täytä seuraavat tiedot: