Sähkötyöturvallisuus sähkötilojen puhtaanapitotöitä tekeville, verkkokoulutus

Taitotalo, Verkossa
Koulutuskieli
suomi
Koulutuskieli
suomi
Oletko valmis? Ilmoittaudu koulutukseen!

Sähkötyöturvallisuus sähkötilojen puhtaanapitotöitä tekeville, verkkokoulutus

Taitotalo

Sähkötöiden johtajan tai sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, että siivousta tai muuta työtä tekevät henkilöt on opastettu työskentelemään sähkötilassa..  

Kurssin jälkeen tunnet suomalaisen sähkötyöturvallisuusjärjestelmän ja tiedät sähkön vaarallisuuden keskeiset tekijät sähkötiloissa muun muassa jännitteisen osan koskettaminen, valokaaren aiheuttama palovaara ja veden käyttämiseen liittyvä vaara. 

Koulutuksen sisältö määräytyy standardin SFS6002 kohtien -Z.2.3 Muut työt sähkötiloissa jännitteisten osien läheisyydessä ja Z.2.4 Muuta työtä tekevän opastaminen.

Koulutuksessa käsitellään sähkötyöturvallisuuden tärkeimmät määritelmät ja käsitteet, sähkölaitteiston käyttötoimenpiteiden ja toiminnan tarkastusten järjestelyt sekä kunnossapitokäytännöt ja turvallisen sähköenergian käytön periaatteet.
Lisäksi koulutuksessa on esillä sähkötyön organisointi, työskentelykäytännöt jännitteettömänä ja jännitteisten osien läheisyydessä.

Ohjelmassa

Koulutuksen sisältö määräytyy standardin SFS6002 kohtien -Z.2.3 Muut työt sähkötiloissa jännitteisten osien läheisyydessä ja Z.2.4 Muuta työtä tekevän henkilön opastaminen.

 • Sähkötöiden johtajan tai sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, että siivousta tai muuta työtä tekevät henkilöt on opastettu työskentelemään sähkötilassa.
 • SFS6002-Z.2.4: Tässä esitettyjä periaatteita tulee noudattaa sähkötiloissa ilman jatkuvaa valvontaa tehtävien muiden töiden esim. siivous- rakennus- tai maalaustöiden tekijöiden opastamiseen.
 • Työn tekijälle pitää antaa tietopuolinen ja käytännön opastus ottaen huomioon työpaikalla vallitsevat olosuhteet ja sähköstä aiheutuva vaara.
 • Opastuksen jälkeen on kuulustelulla tai muulla sopivalla tavalla varmistettava, että hän ymmärtää annetut ohjeet ja on oppinut työn turvallisen tekemisen edellyttämän varovaisuuden ja ammattitaidon.

Opastamiseen pitää standardin mukaan kuulua muun muassa seuraavat asiat:

 • sähkön vaarallisuus
 • jännitteisen osan koskettamisesta aiheutuva vaara, valokaaren aiheuttama palovaara ja veden käyttämiseen liittyvä vaara
 • toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa
 • avun hankkiminen, elvytystoimenpiteet puhallus- ja painantaelvytyksen avulla
 • sähkötilaan pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevat kiellot
 • ovien pitäminen lukittuina ja sivullisten henkilöiden pääsyn estäminen, kielto avaimen luovuttamisesta sivullisille, kojeisto-ovien ja suojusten pitäminen kiinni, kytkimien ja erottimien, esim. ohjauspainikkeiden ja vipujen käytön kieltäminen
 • sähkötiloissa liikkuminen ja työskentely
 • turvallisten kulkuteiden neuvominen, tikkaiden käytön rajoitukset, kennojen päälle nousemisen kieltäminen, vaarallisten osien sijainnin ja vaaran laadun selostaminen jokaisessa tilassa, jossa joudutaan työskentelemään, kojeiden normaalien (esim. ilmakatkaisijan) toimintaäänien sekä hälytysäänien selvittäminen

Tämän kurssin lisäksi sähkötiloissa työskenteleville on järjestettävä käytännön paikallisopastus tarvittaessa kuhunkin työn kohteena olevaan sähkötilaan säädösten ja standardin SFS 6002 vaatimusten mukaisesti.

Koulutus järjestetään verkkokurssina. Hyväksytyistä suorituksista toimitetaan todistukset jälkikäteen osallistujalle.

Hintaan sisältyy

 • verkkokurssi aineistoineen (tulostettavissa)
 • yksilöity verkkotentti teoriaosuudesta
 • todistus käydystä koulutuksesta
 • mahdollisuus tulostaa paikallisopastuslomakkeen malli suoraan koulutusaineistosta

Huom!
Tämän kurssin lisäksi on ennen pääsyä sähkötiloihin saatava käytännön opastus paikalliselta sähköalan ammattihenkilöltä standardin vaatimusten mukaisesti.

Opastuksen jälkeen on kuulustelulla tai muulla sopivalla tavalla varmistettava, että hän ymmärtää annetut ohjeet ja on oppinut työn turvallisen tekemisen edellyttämän varovaisuuden ja ammattitaidon.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu tietopuoliseksi opastukseksi sähkötiloissa muuta työtä kuin sähkötyötä tekeville.  

Esimerkiksi siivoojille, kiinteistönhoitajille  ja muille, joilla on tarve päästä työskentelemään sähkötiloihin. Koulutusta suositellaan myös heidän esimiehilleen.

Taitotalo
Valimotie 8
00380 Helsinki

Taitotalo – maan laajimmat koulutusmahdollisuudet ammattilaisille, asiantuntijoille ja esimiehille

Taitotalo on Suomen suurin aikuisten ammatillinen kouluttaja ja yritysten kumppani. Laitamme likoon kaiken kokemuksemme, koulutamme ja valmennamme rohkeita työelämän osaajia.  Taitotalon koulutukset ja valmennukset on suunniteltu siten, että opiskelu on yhdistettävissä kiireiseenkin elämänrytmiin. Koulutusta on päivisin, iltaisin sekä verkossa. Lähikoulutuksia...

Lue lisää kouluttajasta Taitotalo ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu