Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Miten esihenkilö parantaa organisaation tuloksentekokykyä hyvillä vuorovaikutustaidoilla?

TAKETO+
Yhteenveto
3 tuntia
560 EUR + alv 24 % (yht. 694,40 EUR)
Koulutus
Suomi, Verkossa
Alkavat koulutukset
Suomi
Sopimuksen mukaan

Verkossa
560 EUR
Sopimuksen mukaan
Piirroskuva valoa näyttävästä majakasta ja laineilla seilaavasta veneestä

Miten esihenkilö parantaa organisaation tuloksentekokykyä hyvillä vuorovaikutustaidoilla?

Johtaminen on monessa suhteessa ensisijaisesti viestintää. Johtajan tärkein työkalu
johtamistyössä ovat vuorovaikutustaidot. Johtajan on ymmärrettävä, mitä tehdään ja missä vaiheessa.

On tärkeää tietää ja ymmärtää, miten saada ihmiset johtajan ympärillä toimimaan tavoitteiden mukaisesti.Tavoitteemme ovat nykyään ryyditettyjä monilla muutoksilla ja muutosten määrä kasvaa joka vuosi. Saavuttaaksemme tavoitteemme, meidän on tiedettävä, miten meidän tulee toimia ja miten vaikuttaa muihin ihmisiin.

Koulutuksen tavoite

 • Koulutus laajentaa osallistujien ymmärrystä vuorovaikutustaitojen
  tarpeellisuudesta ja käyttöalueista. Kuinka me pystymme helpottamaan sekä omaa elämäämme että ennen kaikkea selkeyttämään organisaatiomme tietä eteenpäin sekä kehittämään johdettaviamme?
 • Koulutus antaa osallistujille käsityksen siitä, miten hyvät vuorovaikutustaidot siirretään tehokkaasti koko organisaation sosiaaliseksi pääomaksi siten, että hankitut taidot muodostavat pysyvän uuden, yhteneväisen ja positiivisen toimintakulttuurin.
 • Lisäksi koulutus perehdyttää osallistujat siihen, millä skaalauttavilla ja automatisoivilla mekanismeilla vaikutetaan organisaatiotasoisen muutoksen toteuttamiseen.

Koulutuksen hyöty

 • Ymmärrät vaikuttamisen peruslainalaisuudet ja miten ne toimivat.
 • Opit tulkitsemaan erilaisia kohtaamisia ja viestintätilanteita sekä haasteita, mitä
  niihin yleensä liittyy.
 • Opit, miten pystyt käyttämään monipuolisia vuorovaikutustaitoja niin, että ne
  hyödyntävät sekä sinua että organisaatiotasi.
 • Ymmärrät, miten hyvä vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa organisaation kulttuuriin ja miten tämä pystytään toteuttamaan skaalauttavin mekanismein koko
  organisaatiossa. Lisäksi opit ymmärtämään, miten toimivalla analytiikalla
  todennetaan hyvän vuorovaikutuksen tuloksia.

Koulutuksen sisältö

 • Etäkoulutuksessa käydään läpi vaikuttamisen lainalaisuudet ja miten me pystymme hyödyntämään niitä. Lisäksi perehdytään sudenkuoppiin, joihin me niin helposti lankeamme. Mitä seuraamuksia on pieleen menneestä vaikuttamisesta, vääristä ja väärin suunnatuista viesteistä? Mitkä ovat vaikutukset organisaation sisällä, entä asiakkaissa ja/tai sidosryhmissä?
 • Mihin tulisi kiinnittää huomiota niissä monissa, erilaisissa kommunikaatio-, viestintä ja kehittämistilanteissa, joihin päivittäin joudumme? Miksi on elintärkeää sekä henkilökohtaisella että organisaatiokohtaisella tasolla omata hyvät vuorovaikutustaidot?
 • Meillä on liian usein harhakäsityksiä omista taidoistamme. Viestinnän Grand Old Man Osmo A. Wiio on kerännyt viestinnän lait yhteen, ja laki nro 2 kertoo, että: ”Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, se tulkitaan tavalla, josta on
  eniten vahinkoa." Haaste on siinä, että kaksi ihmistä harvoin ymmärtää asian täysin samalla tavalla. Saadaksemme viestin perille oikealla tavalla, meidän tulee tietää, miten se tehdään.
 • Mitä skaalauttamisella ja automatisaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä? Miten
  digitaalisilla välineillä tehostetaan oppimisprosessia sekä miten analytiikka valjastetaan siihen, että parantuneiden vuorovaikutustaitojen suoria ja välillisiä
  positiivisia muutoksia voidaan mitata?

Toteutus

 • Koulutus alkaa osallistujille lähetettävällä ennakkotehtävällä, joka palautetaan ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat ”kotitehtävän”, jonka avulla kukin osallistuja voi reflektoida oppimaansa oman organisaationsa toimintaan.
 • Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena webinarina, jossa osallistujat muodostavat lopputuloksen yhdessä valmentajien kanssa.
 • Koulutus toteutetaan ajankäytöllisesti 2+1-periaatteella: ensimmäinen kaksituntinen käsittelee aiheita yksi ja kaksi, viimeisessä yhden tunnin sessiossa, kuukautta myöhemmin puretaan kotitehtävät ja arvioidaan yhteisesti, miten on onnistuttu.

Kouluttaja

Outi Piisi-Putta:

Outi on sertifioitu organisaatio- ja vuorovaikutusvalmentaja, joka on tukenut kymmenien organisaatioiden kehittymistä ja muuttumista paremmiksi työyhteisöiksi. Outi keskittyy koulutuksessa vuorovaikutustaitojen laajamittaisiin ulottuvuuksiin.


Thomas Schleutker:

Thomas on kokenut johtamisjärjestelmien kehittäjä eri rooleissa sekä yksityisellä että
julkisella sektorilla, pääsääntöisesti isoissa organisaatioissa. Thomas keskittyy koulutuksessa datan ja analytiikan tuomiin mahdollisuuksiin ja niiden väliseen kytkentään vuorovaikutustaitojen suhteen.

Kustannukset

560€ / hlö + alv. 24 %

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Miten esihenkilö parantaa organisaation tuloksentekokykyä hyvillä vuorovaikutustaidoilla?? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

TAKETO+

Muutosjohtamiskoulu

TAKETO+ on muutosjohtamiskoulu sekä skaalautuva ja vuorovaikutteinen oppimisratkaisu, joka samalla sekä poistaa muutosjohtamisen suurimmat riskit että nostaa organisaation sosiaalisesti kestäväksi ja ketteräksi toimijaksi. Muutos on oppimista. TAKETO+ tekee muutoksesta yhteisöllisen, viestinnällisesti elämyksellisen ja positiivisen oppimistapahtuman. Osoitamme, että muutosjohtaminen voikin olla...


Lue lisää kouluttajasta TAKETO+ ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

TAKETO+


 Näytä puhelinnumero

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Haluatko parempia tuloksia?

Kehitä myyntiä ja johtamista, ja saavuta parempia tuloksia Uranon kanssa. Koulutukset järjestetään verkossa tai räätälöidysti paikan päällä.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Miten esihenkilö parantaa organisaation tuloksentekokykyä hyvillä vuorovaikutustaidoilla? täytä seuraavat tiedot: