Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op)

Tampereen kesäyliopisto
Yhteenveto
Kesto: 27.8.2018 - 31.12.2019
Hinta: 500 EUR (arvonlisäverotonta)
Aloituspäivämäärä: 27.8.2018
marker Kesäkurssi
   
Paikkakunta: Tampere
Koulutustyyppi: Avoin koulutus

Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op)

Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) / Tampereen kesäyliopisto

Sukella liikuntalääketieteeseen

Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op
 • Liikunnan turvallisuus 4 op
 • Liikunta ja sairaudet 4 op
 • Ravitsemus ja liikunta 4 op
 • Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
 • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
 • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa
 • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
 • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
 • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
 • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
 • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

Liikuntalääketieteen perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Liikuntalääketiede oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Aikataulu

Opetus alkaa 27.8.2018 ja jatkuu kevääseen 2019. Opinto-oikeus kokonaisuuden opiskelijoilla on voimassa 31.12.2019 saakka. Opetusta järjestetään iltaisin ja/tai viikonloppuisin noin kerran kuukaudessa.

Kouluttaja

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Mika Venojärvi. Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija, TtT Annamari Lastunen. Liikuntalääketieteen opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Kustannukset

Opintokokonaisuuden hinta on 500 €. Opintokokonaisuuteen ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 430 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 70 € opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Ota yhteyttä

Täytä yhteystietosi, jos haluat tietää lisää koulutuksesta Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op).


Yhteydenottopyynnön avulla saat helposti yhteyden koulutuksen järjestäjään.


Kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä. Saat lisätietoja, jotta voit tehdä oikean koulutuspäätöksen.


Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.

Errors
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen

Tampereen kesäyliopisto Facebookissa

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto

Kaikille avointa opetusta Tampereen kesäyliopistossa

» Tampereen kesäyliopisto somessa Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta kaikille, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikursseja sekä abi- ja lukiolaiskursseja Pirkanmaalla. Tampereen kesäyliopistossa opiskelee vuosittain noin 5000 opiskelijaa 500:lla eri kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa.  Tampereen kesäyliopisto järjestää eri yliopistojen ja korkeakoulujen opintovaatimusten mukaista avointa korkeakouluopetusta useissa...


Lue lisää kouluttajasta Tampereen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen kesäyliopisto

Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere

 Näytä puhelinnumero
tampereenkesayliopisto.fi