Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

IPMA C -sertifiointikoulutus

Tieturi
Yhteenveto
2 päivää
1 550 EUR (arvonlisäverotonta)
Avoin koulutus
Helsinki, Verkossa/etänä
Alkavat koulutukset
Helsinki
30.9.2019  
1 550 EUR
7.11.2019  
1 550 EUR
28.11.2019  
1 550 EUR
Verkossa/etänä
30.9.2019  
1 550 EUR
7.11.2019  
1 550 EUR
28.11.2019  
1 550 EUR

IPMA C -sertifiointikoulutus

Koulutuksessa syvennetään projektipäällikön suunnittelutaitoja ja käydään läpi IPMA C -teoriakokeen ja -workshopin sisältämiä aihealueita. Koulutus antaa hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi.

Sertifioitumistilaisuus on riippumattoman tahon (PRY) järjestämä. Sertifioitumistilaisuus ei sisälly koulutuksen hintaan ja siihen pitää jokaisen osallistujan hakea itsenäisesti, kts. hakuohjeet yllä.

Jos vastuullasi on laajoja projektikokonaisuuksia, on tuiki tärkeää saada oikeat menetelmät ja prosessit haltuun, jottei työnteko levähdä käsiin. Mutta kuinka säilyttää fokus, jos hallittava asiakokonaisuus on laaja? IPMAn (International Project Management Association) kehittämä C-tason sertifikaatti on suunniteltu osoittamaan, että sinulla on eväät vaativaan projektinhallintaan.

Tähän koulutukseen osallistujat saavat hyvät valmiudet IPMA C -tason sertifioinnin saamiseksi. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys (PRY). Sertifiointi edellyttää teoriakokeen ja workshopin hyväksyttyä suorittamista. Koska näiden kustannus on merkittävä, on läpipääsyä hyvä varmistaa sertifioitumiseen valmistavalla koulutuksella.

We offer IPMA C certification preparation training also in English.

Sisältö IPMA C koulutuksessa IPMA C -tason teoriakokeen osiot muodostavat rungon tälle IPMA C koulutukselle: 
 • Tavoite- ja vaiheistusmääritys
 • Ositusrakenne
 • Aikataulutus- ja toimintoverkkotekniikka
 • Riskit
 • Resurssisuunnittelu ja -hallinta
 • Kustannussuunnittelu ja -hallinta
 • Tuloksen arvoanalyysi
 • Projektinohjaus ja organisointi

Koulutus sisältää runsaasti harjoituksia olennaisimmista osuuksista sekä IPMA C -tason harjoituskokeen (ml. oikeiden vastauksien läpikäynti) koulutuksen päätteeksi.

 1. päivä

Projektin asettaminen
 • projektin tavoitteet
 • tavoitemääritys
Projektityypit Projektin laajuuden suunnittelu ja projektin osittaminen
 • projektin lopputulosten ositus: Product Breakdown Structure (PBS)
 • projektin osittaminen suunnitelmien pohjana
 • työn ositus: Work Breakdown Structure (WBS)
 • projektia jäsentävät rakenteet
 • WBS:n tekoprosessi ja valmiustesti
Projektin vaiheistus ja karkea aikataulutus
 • projektointi kehittämisprosessissa
 • vaiheistettu vs. vaiheistamaton projekti
 • hyvän tarkastuspisteen tuntomerkit
Projektin tehtävien keston ja työmäärien arviointi
 • arviointiprosessi ja -menetelmiä
 • tunnista tehtäväkokonaisuudet ja vaiheen tehtävät
Aikataulutus- ja toimintoverkkotekniikka
 • toimintoverkkotekniikan lähtötiedot
 • riippuvuuksien selvittäminen ja riippuvuustyypit
 • toimintoverkkotekniikan prosessi
 • toimintaverkon ratkaisu / laskenta
 • kritiikkiä toimintoverkosta
 • aikataulun hallinta
 • Gantt-kaavio
Projektin resurssisuunnittelu, resurssikuormitus ja sen tasaaminen
 • toimintoverkko resurssien suunnittelussa
 • resurssiprofiilikaavio
Kustannussuunnittelu ja kustannustenhallinta

 2. päivä

Projektin seuranta ja ohjaus
 • projektinhallinnan prosessit
 • prosessien väliset linkit
 • projektin kokonaisohjaus, mahdollistajana PBS ja WBS
 • resurssoinnin ja kustannusten seuranta
Tuloksen arvo -menetelmä (Earned Value Method)
 • termit, merkinnät, kaavat
 • indeksien ja varianssien tulkinta
 • laskentaesimerkkejä
Projektin riskien hallinta
 • projektin riskikartta
 • riskien hallinnan ajoitus
 • riskien hallinnan teesit
Projektin organisointi ja projektit organisaatiossa
 • organisaatiotyyppien vaikutus projektitoimintaan
 • projektin vastuut
Projektin raportointijärjestelmä IPMA C harjoituskoe

Itse sertifioitumistilaisuus on riippumattoman tahon (PRY) järjestämä. Sertifioitumistilaisuus ei sisälly koulutuksen hintaan ja siihen pitää jokaisen osallistujan hakea itsenäisesti.

IPMA C koulutuksen aikataulu

Koulutuspäivät ovat klo 9:00 - 16:00, aamukahvia tarjolla 8:30 alkaen.

Kohderyhmä

Projektipäälliköt ja muut projektityön ammattilaiset, joilla on monipuolista suunnittelukokemusta sekä hyvät tiedot projektinhallinnan menetelmistä ja jotka haluavat todentaa osaamisensa kansainvälisesti tunnustetulla IPMA:n C-tason sertifikaatilla. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys, jonka sivulla oleviin IPMA C-tason sertifiointivaatimuksiin (mm. vaadittava työkokemus) ja hakemukseen on suositeltavaa tutustua etukäteen.

Esilukemisena suositellaan kirjaa Artto Karlos – Martinsuo Miia – Kujala Jaakko: Projektiliiketoiminta, ISBN: 951-0-31482-X, 1. painos (2006). Luvut 1, 2, 4 ja 5. Myös esimerkiksi Risto Pelinin Projektinhallinnan käsikirja on sopivaa lukemista.

Tämän lisäksi suositellaan, että osallistujat tutustuvat IPMA C -tason sertifiointivaatimuksiin ja -hakemukseen, johon sisältyy Projektin johdon pätevyys -osaamisjäsentelyyn perustuva itsearviointi ja projektikokemusta painottava CV. Hakemuksen voi myös lähettää jo ennen koulutusta: lomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät Projektiyhdistyksen kotisivuilta.

Tieturi

Tieturi

Tieturi – valmentaa paremmaksi

Tieturi on koulutuksen edelläkävijä, jonka kasvattaa yksilöiden ja organisaatioiden osaamista ja tuottavuutta. Autamme kohtaamaan liiketoiminnan muutokset ja kääntämään ne voimavaraksi. Olemme alan monipuolisin toimija ja tarjoamme sekä avoimia että yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Erityisiä osaamisalueitamme ovat ohjelmistokehitys, projektityö, infrastruktuuri, tiedonhallinta...


Lue lisää kouluttajasta Tieturi ja katso koulutustarjonta täältä
Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,0)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit