Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Tieturi
Yhteenveto
2 päivää
1 550 EUR (arvonlisäverotonta)
Avoin koulutus
Helsinki, Verkossa/etänä
Alkavat koulutukset
Helsinki
7.10.2019  
1 550 EUR
12.12.2019  
1 550 EUR
Verkossa/etänä
7.10.2019  
1 550 EUR
12.12.2019  
1 550 EUR

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät, kuinka liiketoimintaprosessien kehittäminen on osa liiketoiminnan monikanavaista kehittämistä ja strategialähtöistä palvelumuotoilua. Ymmärrät liiketoimintaprosessien roolin yritysarkkitehtuurissa ja miten prosessit tuottavat asiakaskokemuksen, työntekijäkokemuksen ja liiketoiminnallisen arvon.

Koulutuksessa käydään läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten prosessien kehittäminen, mittaus ja seuranta nidotaan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Koulutus koostuu havainnollisista harjoituksista liiketoimintaprosessien kehittämisen eri vaiheista.

The training description of Business Process Development is available also in English, click here.

Palveluliiketoiminnan kehityksessä ja erityisesti palvelumuotoilussa on huomioitava tuleva palvelutuotanto. Prosessien kehittäminen yhdistää asiakaskokemuksen, liiketoiminnallisen vaikuttavuuden ja työntekijätyytyväisyyden. Suurin osa prosesseista yhdistää useita kanavia muodostaen monikanavaisen palvelun, jossa sisäinen tai ulkoinen asiakas ei seuraa ennalta määriteltyä asiakaspolkua, mutta prosessien on silti tuotettava holistinen palvelu kanavaylitykset huomioiden.

Prosessit ovat tapa, jolla ihmiset työskentelevät yhdessä tuottaakseen lisäarvoa asiakkailleen. Liiketoimintaprosessit ovat setti loogisesti toisiinsa liittyviä tehtäviä, joiden avulla saavutetaan määritelty liiketoimintatavoite.

Organisaatiorakenteet ja -rajapinnat vaihtuvat säännöllisesti: rakenteita järjestetään uudelleen, toimintoja ulkoistetaan ja yrityksiä ostetaan. Kuitenkin yritysten liiketoimintaprosessit säilyvät usein suurin piirtein samoina. Pystyäksemme vastaamaan asiakkaittemme ongelmiin tarvitsemme tietyt ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit riippumatta niitä toteuttavista organisaatioista.

Sisältö liiketoimintaprosessien kehittäminen -koulutuksessa Prosessiajattelun taustaa
 • Prosessien kehittämisen lähtökohdat ja periaatteet
Strategialähtöinen kehittäminen - palvelumuotoilusta prosesseihin
 • Tavoitteet ja mittarit strategiasta
 • Palvelutuotanto osana palvelukehitystä: Business model canvas
 • Asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisen arvon suhde
 • Palvelumuotoilun periaatteet prosessien kehittämisessä
Yritysarkkitehtuurin rooli kehittämisessä
 • Business Process Management (BPM)
 • Modulaarisuus
 • Yritysarkkitehtuurin viitekehyksiä
Prosessien analysointi
 • Prosessien mittaaminen
 • Prosessien kypsyyden arviointi
Prosessien mallintaminen
 • Mallintamisstandardeja ja -välineitä
 • Prosessien rajaus
 • Prosessien mallintamisen metodiikka
 • Roolit
Ketterä kehitys
 • Lean menetelmistä ketterään (agile) kehitykseen
 • Prosessien kokeilut ja pilotointi
Aikataulu prosessien kehittämisen koulutukselle

Koulutuspäivät klo 9.00-16.00. Aamukahvia tarjolla klo 8.30 alkaen.

Muut liiketoiminnan kehittämisen koulutukset

Sinua voivat kiinnostaa tämän kurssin yhteyteen myös seuraavat koulutukset:

 • Palvelumuotoilu, koulutus ja workshop
 • Digitaalisen palvelumuotoilun perusteet
 • Prosessien mallintaminen

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu:

 • Toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille
 • Toiminnan ja prosessien kehittämiseen osallistuville henkilöille
 • Toiminnallista vaatimusmäärittelyä tekeville henkilöille
 • Palvelumuotoilijoille ja suunnittelijoille

Tässä koulutuksessa ei syvennytä liiketoiminnan prosessien mallintamiseen, vaan niiden kehittämiseen. Mallintamisesta on oma kurssinsa Prosessien mallintaminen.

Ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta auttaa jäsentämään koulutuksessa saatavaa informaatiota.

Tieturi

Tieturi

Tieturi – valmentaa paremmaksi

Tieturi on koulutuksen edelläkävijä, jonka kasvattaa yksilöiden ja organisaatioiden osaamista ja tuottavuutta. Autamme kohtaamaan liiketoiminnan muutokset ja kääntämään ne voimavaraksi. Olemme alan monipuolisin toimija ja tarjoamme sekä avoimia että yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Erityisiä osaamisalueitamme ovat ohjelmistokehitys, projektityö, infrastruktuuri, tiedonhallinta...


Lue lisää kouluttajasta Tieturi ja katso koulutustarjonta täältä
Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,0)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit