Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Tieturi
Yhteenveto
Kesto: 3 päivää
Hinta: 1 990 EUR (arvonlisäverotonta)
Koulutustyyppi: Avoin koulutus
Paikkakunta: Helsinki, Oulu, Verkossa/etänä
Kouluttaja: Tieturi plus
Alkavat koulutukset
Helsinki
12.12.2018  
1 990 EUR
23.1.2019  
1 990 EUR
Verkossa/etänä
12.12.2018  
1 990 EUR
23.1.2019  
1 990 EUR
Oulu
20.2.2019  
1 990 EUR

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

The training description of IT Project Planning and Execution is available also in English, click here.

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksessa paneudutaan projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Koulutuksessa perehdytään projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien erityispiirteitä käsitellään ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen läpivientiin. Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset menetelmät sekä tuntevat tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.

Sisältö tietojärjestelmäprojektikoulutuksessa 1. päivä: Kokonaisuuden suunnittelu tietojärjestelmäprojektiin
 • Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö
 • Tietohallintojohtajan rooli
 • Johdanto projektityöhön
  • Projektityöhön liittyviä käsitteitä
 • Projektin esiselvitys
  • Ryhmätyö: Case-projektien lähtötilanteen analysointi
 • Projektin valmistelu ja kokonaisvaltainen suunnittelu
 • Projektin suunnittelu
  • Ryhmätyö: Case-projektien sidosryhmäanalyysi
 • Vaatimusmäärittely
 • IT-projektien erityispiirteitä
 • IT-projektien sudenkuoppia
 • Ohjelmistotuotantomalleja
2. päivä: Tietojärjestelmä projektin yksityiskohtainen suunnittelu ja läpivienti

Suunnittelu

 • Projektin osittaminen
 • Laatuajattelu projektissa
 • Perusteita
 • Aikataulutus
 • Toimintaverkkotekniikka
 • Työmääräarviointi
 • Ryhmätyö: Case-projektien työn ositus, vaiheistus ja välitavoitteet

Riskienhallinta

 • Esimerkkejä vaiheittain
 • Ryhmätyö: Case-projektien tehtävien suunnittelu

Projektinhallinnan ohjelmistot
Testaus

 • Testausprosessi
 • Testaustasot ja V-malli
 • Ei-toiminnallinen testaus
 • Organisaatio
3. päivä: Tietojärjestelmäprojektin johtaminen ja ohjaus

Muutosjohtaminen projektissa

 • Ryhmätyö: Case-projektien viestintäsuunnitelma

Projektin organisointi

 • Pääperiaatteita

Projektin organisointi

 • Projektipäällikön rooli ja osaamisalueet
 • Projektitiimin roolit ja osaamisalueet
 • Ryhmätyö: Case-projektien organisointi: osaamis- ja vastuumatriisit

Ihmisten johtaminen projekteissa
Projektin seuranta ja ohjaus

 • Tuloksen arvo –menetelmä

Projektiviestintä
Muutoshallinta projektissa
Laadunvarmistus
Projektin päättäminen

Aikataulu IT-projektikoulutukselle

1. ja 2. koulutuspäivä klo 9:00-16:30 ja 3. päivä klo 9:00-16:00. Aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.

Koulutuskortti tietojärjestelmäprojektikoulutuksessa

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää.

Kohderyhmä

Tämän koulutuksen kohderyhmänä ovat tietojärjestelmäprojektien johtamiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn osallistuvat henkilöt. Jos toimit tilaajana tietojärjestelmäprojektissa, katso myös koulutuksemme Tietojärjestelmäprojektin hankkiminen ja läpivienti tilaajana.

Muiden kuin IT-projektien projektipäälliköille suosittelemme Projektipäällikön keskeiset taidot koulutusta.

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

Tieturi

Tieturi

Tieturi – valmentaa paremmaksi

Tieturi on koulutuksen edelläkävijä, jonka kasvattaa yksilöiden ja organisaatioiden osaamista ja tuottavuutta. Autamme kohtaamaan liiketoiminnan muutokset ja kääntämään ne voimavaraksi. Olemme alan monipuolisin toimija ja tarjoamme sekä avoimia että yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Erityisiä osaamisalueitamme ovat ohjelmistokehitys, projektityö, infrastruktuuri, tiedonhallinta...


Lue lisää kouluttajasta Tieturi ja katso koulutustarjonta täältä
Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
          (4,0)
Perustuu 12 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit