Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Vaatimusten määrittely ja hallinta

Tieturi
Yhteenveto
3 päivää
1 990 EUR + alv 24 %
2.12.2020
   
Lähiopetus
Helsinki
Koulutus
Tieturin koulutukset

Vaatimusten määrittely ja hallinta


Koulutuksessa käydään läpi miten sovelletaan käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä. Koulutuksen läpikäynyt osaa viedä tiedot tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta riittävän yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Kurssin jälkeen osaat vaatimusten ja niiden muutosten hallinnan keinot.Vaatimusmäärittely on avainasemassa, kun kehitetään tai hankitaan palveluja, tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja. Toimintaprosessit ja toiminnan tarpeet ovat lähtökohtana vaatimusmäärittelylle. Myös tuotekehityksessä tehdään vaatimusmäärittelyä, osa siitä tehdään jo tuote-ehdotuksen luomiseksi. Ketterässä ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely ja erityisesti kommunikointi on voimakkaasti läsnä, vaikka kaikkea ei kuvatakaan dokumentteihin.
Onnistunut vaatimusmäärittely tarkoittaa todellisten tarpeiden löytämistä, rajausten tekemistä ja vaatimusten dokumentointia tilaajan ja toimittajan ymmärtämällä tavalla. Koska jokainen projekti on erilainen, tärkeintä onkin soveltaa vaatimusmäärittelyprosessia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.
Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että vaatimusten ja niihin tulevien muutosten hallinta on yksi avainasioista ohjelmistoprojektin onnistumiseksi. Hallintaprosessi, vaatimusrepositoryt ja laadun varmistus ovat oleellisia asioita vaatimusten hallinnassa. Työkalut auttavat mm. vaatimusten jäljitettävyydessä määrittely- ja suunnitteluvaiheisiin.

1. päivä
Johdanto vaatimusmäärittelyyn

Millainen on laadukas järjestelmä?
Vaatimusmäärittelyn peruskäsitteistö
Vaiheistus ja dokumentointi
Vaatimusmäärittely valmisohjelmiston tai palvelun hankinnassa
Vaatimusmäärittely tuotekehityksessä
Entä vaatimusmäärittely Scrumissa?

Vaatimusten lähtökohtana toiminnan tarpeet

Ratkaistavan asian määrittely
Sidosryhmien tunnistaminen
Toimintaprosessien kuvaaminen toimintokaaviolla (activity diagram)
Rajoitteiden tunnistaminen
Tarpeiden keruu ja kuvaaminen

Hyvät työskentelykäytännöt vaatimusten määrittelyssä

Työskentelyyn osallistuvien sitouttaminen
Erilaiset työskentelytekniikat, mm. työpajat, havainnointi, user storyt
Ongelmien ratkaisu

Järjestelmän alustavien vaatimusten määrittely

Liiketoimintavaatimukset ja IT-järjestelmä
Vaatimusluettelo
Järjestelmädokumentti eli Visio (Vision document)
Käyttäjäroolien (actors) tunnistaminen
Toiminnalliset vaatimukset käyttötapauksina (use cases, use case diagram)

2. päivä
Järjestelmän vaatimusten määrittely: käyttötapaus

Käyttötapausten luonnostelu
Käyttötapausten merkitys ja hyödyntäminen
Käyttötapausmalli (use case model)

Järjestelmähankkeen rajaus

Järjestelmävaatimusten attribuutit
Priorisointi ja baselinen sopiminen
Muutoskäytännöistä sopiminen
Mitä nämä tarkoittavat ketterässä ohjelmistokehityksessä?

Järjestelmän toiminnallisten vaatimusten tarkentaminen

Käyttötapausten kuvaaminen (use case specification)
Erityyppiset käyttötapaukset: suorakäyttö, eräajot, liittymät
Hyvän käyttötapauksen piirteet
Tehdäänkö kaikista toiminnallisista vaatimuksista käyttötapauksia?
Käyttötapausmallin strukturointi käyttötapausten välisillä suhteilla
Käyttöliittymän hahmottelu apuna toiminnallisuuden kuvaamisessa

Järjestelmän tietosisällön määrittely

Käsitteiden tunnistaminen
Liiketoiminnan käsitemallin (business domain model) laatiminen

Järjestelmän ei-toiminnallisten vaatimusten määrittely

Vaatimuskategoriat kuten käytettävyys, luotettavuus, suorituskyky, ylläpidettävyys, turvallisuus
Ei-toiminnallisten vaatimusten merkitys ja kuvaaminen

3. päivä
Vaatimusten ja muutosten hallinta

Miksi vaatimusten hallintaa tarvitaan?
Vaatimusten hallinnan aktiviteetit

Vaatimusten hallintaprosessin luominen ja vakiinnuttaminen

Hallintaprosessin luominen
Hallintaprosessin vakiinnuttaminen
Hallintaprosessin sovittaminen projektiin
Hallintasuunnitelma
Organisointi
Hallintaprosessi

Jäljitettävyys (traceability)
Muutokset vaatimuksissa

Syyt ja seuraukset
Muutosten käsittely

Korkea laatu muutosten vähentäjänä

Vaatimusten testaus
Erilaiset katselmoinnit
Hyvät katselmointikäytännöt

Vaatimusten säilytyspaikat

Tiedostonhallintaan perustuva säilytys
Repositoryt

Lyhyt katsaus vaatimusten hallinnan työkaluihin

Yleiset edut ja haitat
Caliber
RequisitePro
Doors

Tieturi

Tieturi

Tieturi – valmentaa paremmaksi

Tieturi on koulutuksen edelläkävijä, jonka kasvattaa yksilöiden ja organisaatioiden osaamista ja tuottavuutta. Autamme kohtaamaan liiketoiminnan muutokset ja kääntämään ne voimavaraksi. Olemme alan monipuolisin toimija ja tarjoamme sekä avoimia että yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Erityisiä osaamisalueitamme ovat ohjelmistokehitys, projektityö, infrastruktuuri, tiedonhallinta...


Lue lisää kouluttajasta Tieturi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Vaatimusten määrittely ja hallinta? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Kohderyhmä


Kurssille osallistuminen vaatii perustiedot Unity-ohjelmistosta eli Unity 2018 perusteet kurssin suorittaminen on suositeltavaa.
Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,0)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Vaatimusten määrittely ja hallinta täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: