Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus

Turun kesäyliopisto
Yhteenveto
12.03.2020 - 13.02.2021
3 450 EUR (arvonlisäverotonta)
12.3.2020 09:00
Haku päättyy: 31.1.2020
   
Turku
Avoin koulutus
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus

Tue lasta tunnetaitojen opettelussa!

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin, EFT (emotional freedom techniques) -menetelmään, positiivisen pedagogiikan näkökulmiin, tunteiden kehollisuuteen, tunne- ja tarvelähtöiseen vuorovaikutukseen NVC:hen sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä.

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Lisäksi osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdytään seuraaviin aiheisiin:

 • Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva
 • Tunteen takana olevat tarpeet
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
 • Lapsen tunne-elämän kehitys
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)
 • Lapsuuteni tarina
 • Lapsuuskollaasit
 • EFT eli Emotional Freedom Technique
 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • Ohjaajana toimiminen
 • Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
 • Satuhieronta
 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Harjoitusohjaukset
 • Draaman käyttö
 • Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
 • Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Kuunteleminen ja minä-viestit

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja lopputyön. Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 opintopistettä.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen konsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone ja nettiyhteys riittävät.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla. Koulutus ja sen jälkeen tehtävä taitojen käytäntöön soveltaminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa syventävän Tunnetaito-ohjaajan valmiudet sekä syventää henkilökohtaista prosessia ja ohjaajuutta.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Aikataulu

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 16 lähipäivää.

Kouluttaja

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii VTM, Lasten Tunnetaito-ohjaaja Inkeri Meriluoto ja koulutuksen johtajana sekä osio 6. kouluttajana Anne-Mari Jääskinen. 

Vierailevat kouluttajat:

 • Satuhieronta – Sanna Tuovinen (lähiosio)
  Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja lorujen yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Kosketus ja rentoutuminen mahdollistavat lapsen tunteiden tunnistamisen ja niiden käsittelyn. Sanna Tuovinen on Satuhierontakokonaisuuden kehittäjä ja kouluttaja sekä Satuhieronta -kirjan kirjoittaja.
 • Draaman keinot – Leena Ylimäki (verkkokurssi ja lähiosio)
  Tunteita ja tunnetilanteita voi draaman keinojen kautta tarkastella eri näkökulmista omaa ilmaisua ja vuorovaikutusta hyödyntäen. Pääpaino on kokemuksellisessa työskentelyssä ja sen purkamista sanoiksi yhdessä keskustellen. Oman ilmaisun kehittyessä on myös tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen helpompaa. Leena on draamakouluttaja ja esiintyjä (KM).
 • EFT – Karita Palomäki (verkkokurssi)
  EFT-menetelmää eli lapsillakin käytettyä tunteiden vapautusmenetelmää opettaa koulutuksessa verkkokurssilla Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, EFT- kouluttaja sekä NLP työnohjaaja.
 • Ohjaajan ohjenuorat – Eija Reinikainen (lähiosio)
  Erityisopettaja, KM ja kirjailija Eija Reinikainen kertoo luento-osuudellaan ohjaajana ja opettajana toimimisesta myös erityisen tarvitsevien lasten kanssa. Hän avaa omia ohjenuoriaan ja sitä, miten hän on tukenut lasten ja vanhempien vahvuuksia.
 • Tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus - Sara Hellsten (lähiosio)
  NVC-prosessiin pohjautuvan tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen kautta on mahdollista säilyttää yhteys lapseen ja ylipäätään toiseen ihmiseen myös tunnekuohutilanteissa. Mitä selkeämmin pystymme minä-viesteillä ilmaisemaan sitä, mitä tunnemme ja tarvitsemme, sitä paremmin tulemme usein myös ymmärretyksi ja kuulluksi. Samaan tapaan voimme harjoitella kuulemaan toisen ihmisen tunteita ja tarpeita hänen sanojen ja käyttäytymisen takaa. Erityisen tärkeää tämä on lapsen kohdalla, jonka itseilmaisutaidot ovat vasta kehittymässä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 3450 €. Hinta sisältää opetuksen, materiaalin lähiopetuspäivillä ja tehtävien arvioinnin. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana. Lisäksi opiskelija hankkii pienen tarvikepaketin, jota hän käyttää lähijaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Turun kesäyliopisto

Turun Kesäyliopisto

Turun kesäyliopisto tarjoaa yksilöille, ammattiryhmille ja organisaatioille mahdollisuuden kehittymiseen ja oppimisen iloon elämän eri vaiheissa. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Kursseja ja koulutuksia erilaisiin koulutustarpeisiin on saatavilla ympäri vuoden. Turun kesäyliopiston monipuolisesta tarjonnasta löytyy kursseja niin oman osaamisen kehittämiseen,...


Lue lisää kouluttajasta Turun kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun kesäyliopisto

Sirkkalankatu 4
20520 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.turunkesayliopisto.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus täytä seuraavat tiedot: