Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi

Vaasan yliopiston Executive Education
Yhteenveto
Riippuu moduulista
Kysynnän mukaan
   
Tilauskoulutus
Vaasa
Koulutus
Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi -opintokokonaisuuden moduulit syventävät ymmärrystä siitä, mitä hankinnoissa kannattaa huomioida ja miten. Hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen liittyy olennaisesti kyky löytää parhaat toimittajat ja kehittää hankintaa yhdessä toimittajien kanssa, siksi opintokokonaisuus on suunnattu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Julkisten hankintojen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että julkinen sektori kykenee tuottamaan laadukkaita palveluita ja tuotteita kansalaisille. Lisäksi julkiset hankinnat ovat tärkeä väline kustannustehokkaan talouspolitiikan ohjauksessa sekä erilaisten yhteiskunnallisten, kuten esimerkiksi sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. Covid-19 -viruksen kaltaiset vaikutukset julkisiin hankintoihin eivät rajoitu ainoastaan kriisin aikaisiin nopeutettuihin elintärkeisiin hankintoihin, kuten suojavarusteisiin. Myös vastuullisuudella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Julkinen sektori voikin hankinnoillaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, ja nämä seikat voidaan huomioida hankintaprosessin monessa eri vaiheessa. Lisäksi on tärkeä pohtia, miten digitalisaatio vaikuttaa toimialaan ja miten sitä voidaan kehittää hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Moduulit

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi - Johdantomoduuli (6 op)

Moduuli on johdanto osto- ja hankintatoimeen. Tässä koulutuksessa käsitellään hankintatoimeen ja toimitusketjujen hallintaan liittyviä perusteita ja muutospaineita, mm. digitalisoitumiseen ja kiertotalouden vaatimuksiin liittyen.

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi - Erityispiirteet I (6 op)

Tässä moduulissa tarkastelu painottuu arvon tuottamiseen yhteistoiminnallisissa hankintaketjuissa ja liiketoimintasuhteissa. Hankintaverkostot nähdään pikemminkin ekosysteemeinä kuin markkinoina.

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi - Erityispiirteet II (8 op)

Koulutus keskittyy julkisten hankintojen erityispiirteisiin, kuten esimerkiksi sopimuksiin, lainsäädäntöön ja hankintamenettelyihin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Tutkinto / todistus

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi -opintokokonaisuuden voi liittää osaksi Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaa (95 op).Osallistuja saa MBA-diplomin suoritettuaan kaikki ohjelmaan kuuluvat moduulit.Kaikki moduulit voi suorittaa myös itsenäisinä koulutuksina, joista saa moduulitodistuksen.

Aikataulu

OSA I Johdantomoduuli (6 op)


Hankinta- ja ostotoimi

 • oston ja hankinnan osa-alueet ja työkalut 
 • ostostrategia, ostoprosessi, oston organisointi ja toimittajayhteistyö  
 • palveluiden hankinta, ulkoistaminen, riskien hallinta
 • kestävä hankintatoimi ja e-hankinnat 
 • hankintojen digitalisoituminen


Kiertotalous ja kestävyys liiketoiminnassa

 • Kestävyyden dimensiot 
 • Mitä kiertotaloudella tarkoitetaan?
 • Kiertotalouden liiketoimintaa katalysoivat erityiset tekijät
 • Pienryhmätyöskentelyä: Mitkä asiat/käytänteet voisivat edistää kestävien/kiertotaloudellisten ratkaisujen hankintaa?


Logistiikka ja toimitusketjun hallinta

 • Logistiikan merkitys materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa  
 • Strateginen logistiikka  
 • Kuljetusten hallinta ja kansainvälinen logistiikka 
 •  Varastonhallinta ja kustannustietoisuus
 • Logistiikan teknologiat ja kestävä kehitys 

OSA II – Erityispiirteet 1: Hankintaketjut verkostoina (6 op)


Verkostoituminen ja liiketoimintasuhteet

 • Hankintaketjun organisoitumistavat
 • Mitä ovat verkostot?
 • Miten verkostoissa toimitaan?
 • Miten verkostoja johdetaan?
 • Hankintaketjun johtamisen ABC 


Palveluiden ja projektien hankinnat

 • erityispiirteet 
 • luokittelu 
 • palvelun määrittely 
 • ostoprosessi 
 • aikainen mukaantulo 
 • toimittajien kehittäminen 


Hankintaketjun kehittäminen -workshop

 • Liiketoimintasuhteet, tuotteet ja palvelu 
 • Yhteistoiminnallisuus 
 • Hankintamenetelmät 
 • Workshopissa osallistujat esittävät oman kehittämissuunnitelmansa. Tehtävässä tulee olla vahva hankinta- ja ostotoiminnan kehittämisen näkökulma. Workshop vaatii valmistautumista ennakkoon.  

OSA III – Erityispiirteet 2: Julkiset hankinnat (8 op)


Kauppasopimukset, kauppalaki ja sopimusoikeus

 • Perehdytään liikekaupan sopimuksiin ja kaupan toteutumiseen liittyviin juridisiin säännöksiin, riskeihin ja ongelmiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tutustutaan erilaisiin sopimustyyppeihin ja perehdytään sopimussisältöön vaikuttaviin seikkoihin. 
 • kauppalain keskeiset kohdat 
 • sopimuksia koskeva lainsäädäntö ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet 
 • Keskeisten sopimustyyppien tarkastelu 
 • sopimuksen synnyn, sitovuuden, sisällön ja seuraamusten määrittäminen 
 • sopimusrikkomukset ja riitojen ratkaisu 
 • Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja liittymät liiketoiminnan eri alueisiin 


Hankintalaki

 • Onko hankintalaki hanskassa ja tiedätkö oikeutesi tarjoajana julkisissa hankinnoissa?  
 • Kansalliset hankintamenettelyt 
 • EU-Hankintamenettelyt 
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat 
 • Hankintojen julkisuuskysymyksiä 


Julkiset hankinnat

 • Kilpailuttaminen  
 • Yhteistoiminnalliset hankintamenettelyt julkisissa hankinnoissa  
 • Allianssimalli (case Bothnia High 5 -allianssi)
 • PPP (Public Private Partnership)


Workshop-tentti

 • Workshopin tavoitteena on pienryhmissä tai parityönä rakentaa yhteistoiminallinen hankintamenettely sekä hankinnan laatijan että hankintaan vastaavan osapuolen näkökulmista. Workshop vaatii valmistautumista ennakkoon.  

Koulutuspaikka

Vaasan ylipisto ja verkko-oppimisympäristö

Kustannukset

Hankintatoimen osaamisen opintokokonaisuuden hinta on 4500 € + alv 24%, kun ilmoittaudut koko opintokokonaisuuteen kerralla. Yksittäisten moduuleiden hinnat ovat seuraavat:

 • Johdanto 1750€ + alv 24%
 • Erityispiirteet 1: Hankintaketjut verkostoina 1750€ + alv 24%
 • Erityispiirteet 2: Julkiset hankinnat 1990€ + alv 24%

Hintaan sisältyy opetus, luentomateriaalit ja opinto-ohjaus.

Koulutukset voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta ne voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

Vaasan yliopiston Executive Education somessa

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Vaasan yliopiston Executive Education

Vaasan yliopisto Executive Education - Syvennä osaamistasi!

Vaasan yliopisto Executive Education on johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen sekä liiketoimintaosaamisen valmentaja, kouluttaja ja asiantuntija. Vaasan yliopisto Executive Education tarjoaa innovatiivista näkemystä kasvuun, muutostilanteisiin ja johtamisen haasteisiin. Yliopisto on yrityksille myös luonteva sparrauskumppani.  Vaasan yliopisto Executive Education järjestää useita eri...


Lue lisää kouluttajasta Vaasan yliopiston Executive Education ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopiston Executive Education

Wolffintie 34
65200 Vaasa

 Näytä puhelinnumero
www.uvaasaexed.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi täytä seuraavat tiedot: