Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

WinNova
Yhteenveto
Noin 6 kuukautta
   
Laitila, Pori, Rauma
Tutkinto
WinNova koulutukset

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan alalla tarvitaan yleistä asiakaspalvelu- ja talousosaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista digitaalisissa ympäristöissä. Liiketalouden opinnot suoritetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja niissä korostuu oma-aloitteisuus sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys.

Työ edellyttää  joustavuutta, järjestelykykyä sekä myönteistä ja vastuuntuntoista asennetta. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen. Työpaikkoja ovat mm. vähittäis- tai tukkukaupat, palveluja tuottavat, myyvät tai välittävät yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit sekä vakuutusyhtiöt. Voit olla myös yrittäjä tai sellaiseksi haluava.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (Loisto VII -kehittäjävalmennus)

Loisto™ -valmennukset perustuvat aikuisoppijoille sopiviin tiimioppimisen menetelmiin. Valmennuspäivissä jaetaan kokemuksia, rakennetaan uutta tietoa ja synnytetään ratkaisuja käytännön haasteisiin. Valmennuksessa tärkeää on valmentava ja sparraava työskentely sekä osallistujien keskinäinen verkostoituminen.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka edellyttää työnantajan sitoutumista omassa työssä tapahtuvan oppimisen ja osaamisen osoittamiseen mahdollistamiseen.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia (Proaktiivinen kehittäminen, Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, Innovaattorina toimiminen)

Tässä valmennuksessa kehität toimintaa, palveluita tai tuotteita hyvällä fiiliksellä yhdessä muiden kehittämisestä innostuneiden ihmisten kanssa. Uuden luominen on innostavaa ja pääset tavoitteisiin valmentajien ja ryhmän tuen ja hyvin suunnitellun prosessin avulla.

Sammon takojat tuotteistaminen -valmennus, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon osa

Valmennusohjelma muodostuu kahdeksasta valmennuspäivästä ja kahdesta ohjatusta pajasta pienryhmissä sekä suunnitelmien käytäntöön soveltamisesta omassa yrityksessä tai työpaikalla. Valmennus toteutetaan kahden ja kolmen päivän lähijaksoina ja ne pidetään maatilamatkailupaikoissa osallistujien sijainti huomioiden. Valmennuksen aikana suoritat omien ja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tutkinnonosan; tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa.

Sammon Takojat tuotteistaminen -valmennuksessa kehität oman työsi kannalta keskeisiä tuotteita ja palveluja, paketoit ne helposti ostettavaksi ja myytäväksi. Valmennuksesta saat tukea tuotteistusprosessin läpivientiin ja sen johtamiseen. Opit kaupallistamaan ja hinnoittelemaan palvelusi asiakaslähtöisesti ja tuottamaan palvelut kannattavasti. Saat rohkeutta ottaa käyttöösi uusia välineitä ja menetelmiä sekä tehdä nopeita tuotteistamiseen liittyviä kokeiluja. Opit työskentelemään kehittämistiimin jäsenenä ja hyödyntämään verkostoja.

Yksinyrittäjäakatemia (Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto)

Tavoitteena on suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja samalla yrittäjän osaamisen kehittyminen Yksinyrittäjäakatemia koulutuksen aikana:

Kehittämiskyky

 • Oman liiketoiminnan analysointi ja proaktiivisuus tuotekehitystyössä
 • Tuotekehitysprosessin, sis. budjetoinnin suunnittelu ja läpivienti
 • Asiakashyödyn vahvistaminen asiakasprofilinnoin avulla ja uusien ratkaisujen kehittäminen
 • Tuotekehitystyön prosessin omaksuminen
 • Asiantuntijaverkoston hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä

Imago ja identiteetti

 • Yrityksen brändikirjan määritteleminen
 • Henkilöbrändin vahvistaminen
 • Yrityksen visuaalisen ja viestinnällisen identiteetin toteuttaminen käytännössä

Vahva tuote

 • Tuotteen paketointi ja hinnoittelu
 • Tuotteen monistettavuuden ja monikäyttöisyyden edistäminen asiakaslähtöisesti
 • Tuotteen tai palvelun tuotantoprosessin testaaminen
 • Tuotteen kaupallistaminen ja levittäminen markkinoille

Palvelumuotoilulla tuloksiin (tutkinnon osa)

Opit tunnistamaan palvelumuotoilun mahdollisuudet omassa organisaatiossasi. Saat valmiuksia yhteiskehittämisen menetelmien käyttöön ottamisessa ja toteutat asiakaslähtöisen palvelumuotoiluprojektin käytännössä. Palvelumuotoilun avulla lisäät asiakastyytyväisyyttä, liiketoiminnan kannattavuutta ja prosessien sujuvuutta.

Palvelumuotoiluvalmennuksen teemoja ovat:

 • Palvelumuotoilun käsite ja mahdollisuudet
 • Asiakasymmärryksen lisääminen
 • Yhteiskehittämisen menetelmät
 • Palvelupolun ja käyttäjäprofiilien kuvaaminen
 • Palvelujen kehittäminen, testaus ja palautteen kerääminen
 • Palvelukonseptin määrittely

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (Loisto VII -kehittäjävalmennus)

Loisto™ VII –kehittäjävalmennus on suunnattu monialaisesti työllisyyspalveluiden asiantuntijoille, kehittäjille ja esimiehille. Tutkinnon suorittaminen edellyttää opiskelijan työskentelyä työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella sekä toteuttaa palvelujen ja toimintamallien kehittämistyötä, mielellään yhdessä oman kehittäjätiimin kanssa. Opiskelijan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla. Valmennusohjelma on parhaimmillaan silloin, kun pääset osallistumaan siihen yhdessä kollegasi tai kehitystiimisi kanssa. Näin pystytte parhaiten hyödyntämään valmennuksen tuen organisaationne tai verkostonne toiminnan kehittämisessä.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia (Proaktiivinen kehittäminen, Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, Innovaattorina toimiminen)

Valmennus soveltuu kaikille, joilla on valtuudet kehittämiselle.

Sammon takojat tuotteistaminen -valmennus, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon osa

Lokakuussa 2021 Sammon Takojien ja WinNovan yhteistyössä käynnistyvä tuotteistamisvalmennus on suunnattu kaikille tuotteitaan ja palvelujaan kehittäville yrityksille ja organisaatioille. Valmennusohjelma perustuu aikuisoppijoille sopiviin tiimioppimisen menetelmiin. Valmennuspäivissä jaetaan kokemuksia, rakennetaan uutta tietoa ja synnytetään ratkaisuja käytännön haasteisiin. Valmennuksessa tärkeää on valmentava ja sparraava työskentely sekä osallistujien keskinäinen verkostoituminen.

Yksinyrittäjäakatemia (Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto)

Yksinyrittäjät. Ei toimialakohtaisia rajoituksia. Yhtiömuodolla tai omalla yrittäjän taipaleen pituudella ei ole merkitystä. Yksinyrittäjän määritelmä on se, ettei hänellä ole työsuhteessa olevia työntekijöitä. 

Yksinyrittäjäakatemia (YYA) on yksinyrittäjille suunnattu koulutusohjelma. Se edistää yrittäjien verkostoitumista ja osaamista. Aiheita ovat mm. myynti ja markkinointi, digitaaliset työkalut, hyvinvointi, talous ja kasvu. Sisällöt sovelletaan oman yrityksen ja itsensä kehittämiseen. 

Kenelle Yksinyrittäjäakatemia sopii?

Kehittymishaluisille yrittäjille, jotka ovat valmiita oppimaan uutta muiden yrittäjien seurassa. Saat tuoreita näkemyksiä yritystoimintasi eri osa-alueisiin ja löydät kumppaneita. Ohjelma sopii erityisen hyvin, jos sinulla on ideoita tai suunnitelmia, joiden läpivientiin toivot apua. 

Hyödyt yksinyrittäjälle:

 • kehittää liiketoimintaansa asiantuntijoiden kanssa, mikä vahvistaa yritystä ja edistää kasvua
 • saa ryhmästä vertaistukea sekä uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita
 • täydentää omaa ammattitaitoa ja vahvistaa yrittäjäidentiteettiä

Yksinyrittäjäakatemian valintaperusteet:

 • Nykyisten työtehtävien tulee vastata suoritettavaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa
 • Mentorin tulee sitoutua tutkinnon arviointiin
 • Tutkintokielenä suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa.

Yllä olevat asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valitaan hakeutumisjärjestyksessä. 

Palvelumuotoilulla tuloksiin (tutkinnon osa)

Palvelumuotoiluvalmennus on suunnattu kaikille, jotka haluavat ymmärtää, mitä palvelumuotoilu on, mihin sitä voidaan soveltaa ja miten onnistunut palvelumuotoiluprojekti toteutetaan käytännössä.

Hakijalla tulee olla valtuudet tehdä kehittämistyötä omassa organisaatiossaan. Työsuhteessa olevan hakijan työnantaja sitoutuu tutkinnon arviointiin ja yrittäjänä toimiva hakija sitoutuu hankkimaan arvioijan vastuukouluttajan kanssa. Tutkintokielenä suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa 

Tutkinto / todistus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Aikataulu

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (Loisto VII -kehittäjävalmennus)

Koulutusaika 06.10.2021–31.05.2023

Valmennusjaksot:

 • Sytytys -valmennukseen oritentoituminen (6.10.2021)
 • Dialoginen kehittäminen ja tiimioppiminen (1.-3.12.2021)
 • Strategia- ja asiakaslähtöinen kehittäminen (2.–4.3.2022)
 • Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen (4.–6.5.2022)
 • Systeemiset työllisyyspalvelut ja itseohjautuvat tiimit (31.8.–2.9.2022)
 • Vaikuttavuus ja hyöty asiakkaalle (9.–11.11.2022)
 • Innovaattorina toimiminen ja muutosagenitin identiteetti (19.–21.1.2023)
 • LoistaWin 2023 -asiantutijaseminaari, päätöstilaisuus (30.–31.3.2023)

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia (Proaktiivinen kehittäminen, Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, Innovaattorina toimiminen)

Koulutusaika 07.10.2021–31.05.2023

Proaktiivinen kehittäminen (pakollinen tutkinnon osa):

 • Verkko-opintoja ja henkilökohtaista sparrailua.

Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa:

Lähitapaamiset kerran kuussa iltapäivisin klo 12–16

 • 7.10.2021 Mitä, miksi ja miten tuotteistetaan?
 • 16.11.2021 Osallistava tuotteistamisprosessi
 • 14.12.2021 Tuotteiden ja palvelujen paketointi
 • 13.1.2022 Kannattavuus ja hinnoittelu
 • 7.2.2022 Tuotteen prototyyppi ja sen testaus
 • 8.3.2022 Markkinoinnin ja vakiinnuttamisen suunnittelu
 • 13.4.2022 Esittelymateriaali ja jakelukanavat
 • 11.5.2022 Tuotteistamishankkeiden esittely

Innovaattorina toimiminen:

 • Verkko-opintoja ja henkilökohtaista sparrailua.

Sammon takojat tuotteistaminen -valmennus, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon osa

Koulutusaika 13.10.2021–15.04.2022

Lähipäivien moduulit ja aikataulu

Tuotteistamisen suunnittelu 13.–15.10.2021

 • Suunnittelupaja

Kaupallistaminen ja hinnoittelu 8.–10.12.2021

 • Tuotteistuspaja

Tuotteistamissuunnitelman esittely 10.–11.2.2022

Yksinyrittäjäakatemia (Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto)

Koulutusaika 21.10.2021–31.10.2022

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12 kappaletta. Koulutuspäivät järjestään kahdeksan kuukauden aikavälillä, noin kolmen viikon välein. Koulutuksen kokonaiskesto on yksi vuosi.

Yksinyrittäjäakatemiassa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon koulutuspäivät toteutetaan alla kuvatuilla kolmella tutkinnon osilla. 

Proaktiivinen kehittäminen, 90 osp (pakollinen tutkinnon osa)

 • 21.10.2021 Kick-off
 • 11.11.2021 Tuotekehitys
 • 2.12.2021 Itsensä johtaminen ja hyvinvointi 

Tutkinnon osan sisältö:

 • Tuotteen kirkastaminen
 • Yrityksen kehittäminen
 • Tuotekehitysprosessi
 • Hyvinvoiva yrittäjä

Palvelumuotoilu, 45 osp (valinnainen tutkinnon osa)

 • 21.12.2021 Palvelumuotoilun ABC
 • 13.1.2022 Asiakasprofilointi
 • 3.2.2022 Palvelupolku
 • 24.2.2022 Budjetti ja hinnoittelu 

Tutkinnon osan sisältö:

 • Asiakashankinta ja asiakkuudet
 • Palvelupolku tuotekehityksessä
 • Asiakasymmärrys ja -profilointi
 • Tuotteen hinnoittelu ja kannattavuus

Brändin rakentaminen, 45 osp (valinnainen tutkinnon osa)

 • 17.3.2022 Verkosto ja sidosryhmät
 • 7.4.2022 Brändin identiteetti
 • 28.4.2022 Henkilöbrändi
 • 19.5.2022 Myynti
 • 9.6.2022 Esiintyminen

Tutkinnon osan sisältö:

 • Yritysidentiteetti osana strategiaa
 • Myyntikanavat ja markkinointimateriaalit
 • Henkilöstä brändi?
 • Jakelu ja markkinointikanavat
 • Verkoston ja sidosryhmien hyödyntäminen myynnissä

Palvelumuotoilulla tuloksiin (tutkinnon osa)

Koulutusaika 21.09.2021–30.06.2022

Valmennusohjelma muodostuu 8 kontakti-iltapäivästä sekä käytäntöön soveltamisesta omassa yrityksessä tai työpaikalla. Valmennuksen aikana suoritat omien ja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti Palvelumuotoilun tutkinnon osan Liiketoiminnan perustutkinnosta tai Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuspäivät ovat (klo 12–16):

 • 21.9.2021 
 • 19.10.2021  
 • 23.11.2021
 • 8.2.2022
 • 15.3.2022 
 • 19.4.2022
 • 11.1.2022 
 • 10.5.2022

Koulutuspaikka

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (Loisto VII -kehittäjävalmennus)

Turuntie 9, Laitila

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia (Proaktiivinen kehittäminen, Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, Innovaattorina toimiminen)

Satamakatu 19, Rauma

Sammon takojat tuotteistaminen -valmennus, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon osa

Satamakatu 19, Rauma

Yksinyrittäjäakatemia (Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto)

Crazy Town Pori, Rautatienpuistokatu 7, 28100 Pori

Palvelumuotoilulla tuloksiin (tutkinnon osa)

Satamakatu 19, Rauma

Kustannukset

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (Loisto VII -kehittäjävalmennus)

Tutkintoon valmistavan Loisto-valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Oppisopimus ei kata intensiivijaksoihin sisältyviä ruokailu- ja majoituskustannuksia, joista opiskelija ja työnantaja sopivat keskenään. Oppisopimusta haetaan hakeutumisen yhteydessä WinNovasta.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia (Proaktiivinen kehittäminen, Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, Innovaattorina toimiminen)

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Sammon takojat tuotteistaminen -valmennus, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon osa

Sammon Takojat tuotteistaja -valmennuksen omarahoitusosuus omaehtoiselle opiskelijalle on 200 €. Oppisopimuksella valmennus on maksuton. Opiskelijan maksettavaksi tulevat koulutusmuodosta riippumatta valmennusjaksoihin liittyvät ruokailu- ja majoituskustannukset.

Yksinyrittäjäakatemia (Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto)

Koulutus on maksutonta ja toteutetaan yrittäjän oppisopimuksella.

Palvelumuotoilulla tuloksiin (tutkinnon osa)

Palvelumuotoilulla tuloksiin -valmennuksen omarahoitusosuus omaehtoiselle opiskelijalle on 150 €. Oppisopimuksella valmennus on maksuton.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

WinNova

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta koulutusta Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella oppilaitoksen keskeinen ydintehtävä. Kampukset toimipisteineen sijaitsevat Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa. Opiskelijoita on keskimäärin 5000 ja henkilöstöä 560. Kattavat...


Lue lisää kouluttajasta WinNova ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

WinNova

Turuntie 9
Laitila

 Näytä puhelinnumero
www.winnova.fi


Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto täytä seuraavat tiedot: