Koulutus.fi Esimies & Henkilöstö 2015 -ammattitapahtumassa

Kimmo Feldt Esimies & Henkilötö -ammattitapahtumassa

Henkilöstöalan ammattilaisten kohtaaminen Helsingin Messukeskuksessa

Esimies & Henkilöstö 2015 -ammattitapahtuman puheenvuoromme, Häiritsevät käytöstavat ja käyttäytymiset työpaikalla, keräsi ison joukon kuuntelijoita saaden tapahtuman HR-lavan katsomon täyteen. Rekrytointi vaikuttaa olevan mielenkiintoinen aihe Suomen vaikeassa taloustilanteessa. Yrityksillä ja organisaatioilla on tahtotilana onnistua oikean henkilön valinnassa kerralla, jottei monesti kallista ja aikaa vievää rekrytointiprosessia tarvitse toteuttaa tarpeettoman usein. 

Puheenvuoromme pääosassa yhteistyökumppanimme Oy Assessio Ab:n asiantuntija ja uransa henkilöarviointia tutkinut ja soveltanut, PsT Kimmo Feldt, avasi puheenvuorossaan tilanteita, jotka aiheuttavat huonoa käytöstä työpaikalla. Yhtenä mielenkiintoisena seikkana nousi esille se, että ylikuormittuneilla ihmisillä ei vain ole aikaa olla asiallinen toista henkilöä kohtaan. Hänen mukaansa ylikuormitus selittää yli 60 % tilanteista, joissa huonoa käytöstä esiintyy.

Huonoa käytöstä työpaikalla aiheuttavat tilannetekijät voivat olla esimerkiksi:

  • väsymys
  • konfliktit ja arkielämä
  • kova työkuorma
  • henkilökemiat
  • väärinymmärrykset
  • kontrollin katoaminen

Huonoa käytöstä aiheuttavia tilannetekijöitä on mahdollista välttää pyrkimällä minimoimaan niiden aiheuttajat. Unen puute on yksi isoimmista stressiä aiheuttavista tekijöistä. Toisaalta unen puute voi myös johtua stressistä. Stressiä taas voi pyrkiä välttämään analysoimalla oma työkuorma ja pyrkiä jaottelemaan työtehtävät kiireellisimmistä vähemmän kiireellisiin. Silloin tällöin on hyvä myöntää itselleen ja muille, että kaikkea ei pysty tekemään itse. Hyvässä tiimissä töitä on varmasti mahdollista jakaa sen jäsenten kesken, jos taakka käy itselle liian suureksi. Stressin lisäksi henkilökemiat voivat aiheuttaa huonoa käytöstä työpaikalla. Joskus ne eivät vain toimi, mutta yhteispeliä voidaan parantaa tiimihenkeä nostattamalla tai itseään kehittämällä. Itsensä kehittäminen auttaa yksilöitä kiinnittämään huomiota omaan käyttäytymiseensä suhteessa muihin tiimin jäseniin.

Esimies & Henkilöstö 2015 –ammattitapahtuman messukävijöistä iso osa edusti HR-alaa. Saimme iloksemme huomata osastollamme vierailleiden kanssa käymistämme keskusteluista, että alan koulutustarpeet ja halu kouluttautua ovat edelleen korkealla. HR-ammattilaiset etsivät aktiivisesti koulutuksia paitsi itselleen, myös organisaatioidensa muille työntekijöille. Erityisen tärkeänä pidettiin tehokasta tapaa hankkia tietoa saatavilla olevista koulutuksista ja mahdollisuutta vertailla koulutuksia keskenään. Koulutus.fi on laajan tarjonnan koulutushakuportaali, joka pyrkii auttamaan koulutusta etsiviä juuri näissä asioissa. Tavoitteena on edistää työelämässä kouluttautumista sujuvoittamalla koulutusta etsivän ja koulutusta tarjoavan kohtaamista.

Esimies & Henkilöstö 2015 -ammattitapahtuma järjestettiin syyskuun 23. – 24.9. Helsingin Messukeskuksessa. Koulutus.fi oli tapahtumassa mukana näytteilleasettajana sekä puheenvuorolla yhteistyössä Oy Assessio Ab:n kanssa.

Koetko tarpeelliseksi kohottaa työyhteisönne yhteispeliä?

Koulutus.fi:n Henkilöstöhallinto/HR-kategoriasta löydät mm. työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia. Itsensä kehittämiseen liittyviä koulutuksia voit vertailla, kun haluat kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseesi työyhteisössäsi.

Tunnistatko stressitekijät?

Tee Stressitestimme ja saat selville tunnistatko stressiä aiheuttavat tekijät. Stressitekijöiden tunnistaminen on ensimmäinen hyvä askel välttää stressin partaalle joutumista.

Viimeksi päivitetty: 14 loka 2015

studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.