Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Opas markkinointiuralla kehittymiseen

Markkinointiuralla kehittyminen

Kuinka kehittyä tehokkaasti markkinointialalla?

Tässä oppaassa selvitetään sitä, minkälaisia taitoja markkinointialalla menestymiseksi yleensä tarvitaan. 

Markkinoinnin parissa menestyvät etenkin luovat, vakuuttavat ja ne, joilla on intohimoa kilpailla markkinoilla. Markkinoinnissa on tärkeää pystyä näkemään asiat asiakkaan silmin ja luoda markkinointiviestintää, joka myy ja täyttää asiakkaan odotukset. Markkinoinnin ammattilaisena et edusta vain tuotetta tai palvelua; lisäksi kehität ja luot ideoita sekä tavoitat ja inspiroit erilaisia ihmisiä.

Valitse alta sinua tai organisaatiotasi kiinnostava markkinoinnin osa-alue ja tutustu siinä tarvittaviin tärkeimpiin taitoihin ja niitä kehittäviin koulutuksiin.

Suoramarkkinointi Digitaalinen markkinointi Sosiaalinen media SEO & SEM Mediamainonta

Markkinointitavat ja kohderyhmä yleensä määrittävät markkinointikampanjan. Nykyisin yhä useimmat asiakkaat on helpoin tavoittaa netin kautta. Tämän vuoksi monet markkinoinnin alat ovat muodostuneet verkkomarkkinoinnin alalajiksi. Tästä huolimatta suoramarkkinoinnin teesit pätevät edelleen referenssinä sekä online että offline -markkinoinnissa.

Marketing Career Guide - Find your courses, training and qualifications here! Tutustu tästä kaikkiin tarjolla oleviin markkinoinnin koulutuksiin

Tässä osiossa tutustumme aluksi tavanomaiseen suoramarkkinointiin ja digitaalisen markkinoinnin alalajeihin. Katsomme myös markkinointia sosiaalisessa mediassa, sisältömarkkinointia ja hakukoneoptimointia. Opas sisältää paljon vinkkejä ja ohjeita näissä aiheissa tarvittavien taitojen kehittämisestä ja siitä, mitä asioita työnantajat arvostavat työntekijässä markkinoinnin alalla. 

Top


Suoramarkkinointi

Kuten nimestäkin voi päätellä, suoramarkkinoinnin piiriin kuuluu paljon suoraviivaisia keinoja tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Suoramarkkinoinnissa tavoite on saattaa kohderyhmän tietoon kaikkein olennaisimmat ja houkuttelevimmat tiedot markkinoitavasta tuotteesta, tapahtui se sitten joko henkilökohtaisten tapaamisten, puhelinmyynnin tai painetun markkinointimateriaalin postituksen kautta. Klassinen suoramarkkinointi liitetään vahvasti painettuun mainontaan ja sellaisiin kohdennettuihin viesteihin, joilla saadaan aikaan välitön vaikutus mahdollisiin ostajiin.

Avainrooliin suoramarkkinoinnin tekemisessä pääsee usein seuraavanlaisilla nimikkeillä: 

 • markkina-analyytikko
 • yleisötutkija
 • painotuotannon asiantuntija
 • graafinen suunnittelija. 

Tehtäväkuvauksia suoramarkkinoinnin alalla ovat mm. seuraavat:

 • Yleisötutkimuksen tekeminen, millä tunnistetaan ja opitaan puhuttelemaan kohderyhmää paremmin.
 • Tietojen keruu siitä, miten tuote nähdään tällä hetkellä ja miten suoramarkkinointi voi auttaa erottumaan
 • Kohderyhmän tehokkaasti tavoittavan markkinointimateriaalin suunnittelu.
 • Kampanjan ajoituksesta päättäminen kohderyhmän demografian ja edellisten kampanjoiden tulosten perusteella.
 • Asiakkaiden odotusten täyttäminen ja palautteen kerääminen tuotteen/palvelun parantamiseksi.

  Taidot       Miten onnistua suoramarkkinoinnin alalla

Seuraavat taidot auttavat menestymään suoramarkkinoinnin uralla, ja ne voivat olla hyödyllisiä myös muilla markkinoinnin osa-alueilla:

 • Vahvat analyyttiset taidot - demografisten tietojen tutkiminen ja taito löytää olennaisimmat tiedot kohderyhmistä sekä kampanjoiden tuloksista.
 • Tilastotiedot ja taito käyttää tilastojen käsittelyyn tarkoitettuja ohjelmistoja, joilla on mahdollista esittää suoramarkkinointikampanjoiden tavoitteet ja tulokset muille.
 • Kommunikointitaitoja voit hyödyntää suoramarkkinoinnin viestin laatimisessa mahdollisimman vakuuttaviksi. Viestiä voi esim. puhelimessa, painotuotteissa tai sähköpostikampanjoissa.
 • Luova ajattelu - omintakeista lähestymistapaa suoramarkkinointiinkin vaaditaan nykyisillä tiukasti kilpailluilla markkinoilla.

Myös myynnin ammattilaiset ovat olennaisessa roolissa asiakkaiden tavoittamisessa, kontaktin luomisessa ja avainviestin kertomisessa suoralla ja vakuuttavalla tavalla. 

Tutustu myyntikoulutuskategoriaan

Top


Digitaalinen markkinointi

Nykyään lähes kaikkialle ulottuva verkkoympäristö ja sen päätelaitteet tarjoavat täydellisen kanavan markkinointisisältöjen jakamiselle. Kuitenkin tässä markkinoinnin alalajissa on haasteena oikean kohderyhmän tavoittaminen jatkuvasti muuttuvilla ja kilpailluilla markkinoilla. Innovointikyky, luovuus sekä trendeissä ja kehityksessä mukana pysyminen on erityisen tärkeää digitaalisen markkinoinnin ammattilaisille.

Digitaaliseen markkinointiin kuuluva internet-markkinointi voi antaa tuotteelle tai palvelulle kattavaa näkyvyyttä, kehittää brändiä tai lisätä yleistä tietoisuutta siitä, samalla kun se antaa mahdollisuuden myös yleisölle kommunikoida markkinoijan kanssa.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä digitaalisen markkinoinnin alalla ovat mm.: online-asiantuntija, online-markkinoinnin konsultti, verkkokauppa-asiantuntija, mobiilimarkkinoinnin asiantuntija, websuunnittelun & käytettävyyden (UI / UX) asiantuntijat. 

Esimerkkitehtäviä digitaalisen markkinoinnin työtehtävistä ovat esim.:

 • Sähköiset uutiskirje- ja suorapostitus -kampanjat: niiden suunnittelu, sisällön tuottaminen ja kohderyhmätutkimus.

 • Verkkomainonta: maksetun hakukonenäkyvyyden organisointi, bannereiden ja muun display-mainonnan suunnittelu.

 • Hakukoneoptimointi (SEO) ja Hakukonemarkkinointi (SEM): hakukoneille optimoidun sisältömarkkinoinnin strategian suunnittelu ja toteutus. Näitä käsitellään tarkemmin omassa osiossaan. 

 • Verkkosisällön tuotanto: laadukkaan ja aktivoivan verkkosisällön tuottaminen kohderyhmän tarpeet huomioiden.

 • Palveluiden käyttökokemuksen optimointi (UX): verkkopalvelun tai ohjelman kehittäminen siten, että käyttäjille jää palvelusta tavoitteen mukainen kokemus.

 • Verkkokaupan ylläpito ja kehitys: optimaalisen informaatioarkkitehtuurin laatiminen ja sopivan käyttöliittymän ja sisällön luominen verkkokauppaan.

 • Mainonnan muokkaaminen mobiililaitteille siten, että mainonta toimii niissäkin tehokkaasti.

  TAIDOT      Millä kyvyillä erotut eduksesi digitaalisen markkinoinnin alalla?

Digitaalisen markkinoinnin kampanjat  saatetaan hoitaa itse yrityksessä, niiden erikoistuneissa markkinointiosastoissa tai ulkopuolisten media- ja mainostoimistojen tai konsulttien avulla. Oli toimija sitten sisäinen tai ulkoinen, heidän pitää osata auttaa yritystä rakentamaan toimiva näkyvyys verkkoon ja antaa heille tarkkoja suosituksia ja ohjeita viimeisimpien verkkomarkkinoinnin tapojen hyödyntämiseksi. 

Digitaalisen markkinoinnin ammattilaiselle tärkeitä taitoja CV:ssä ovat useimmiten ainakin seuraavat:

 • Copywriting-taidot  - tekstimuotoisen sisällön toimivaksi saaminen markkinointikanavaa ja kohderyhmää ajatellen vaatii erityisiä taitoja.

 • Verkkosuunnittelun taidot - ymmärrys yleisimmistä sisällönhallintajärjestelmistä (CMS) ja niiden hyödyntämisestä markkinointitarkoituksiin on myös tärkeä taito.

 • Kokemus verkkoanalytiikan työkaluista, kuten Google Analyticsistä, Snoopista tai muista vastaavista on usein suositeltavaa

 • Sisällön hallinnan tietotaito ja eri verkkoalustojen hyödyntämiseen liittyvät taidot ovat tärkeitä konversioiden kehittämiseksi digitaalisen markkinoinnin kampanjoissa.

 • Perustiedot yritystaloudesta ja rahavirroista - on tärkeää, että pystyy ennustamaan tuotteen tai palvelun kehityskaaren markkinoilla ja digitaalisten markkinointikampanjoiden vaikutuksen kehitykseen, yrityksen liikevaihtoon ja tulokseen.

Jotkin digitaalisen markkinoinnin työkalut voidaan katsoa kasvaneen sellaiseen asemaan, että niistä on tullut sellaisenaan markkinoinnin itsenäisiä osa-alueita joillekin markkinoijille. Esimerkiksi hakukonemarkkinoinnin ja -optimoinnin ala on viime vuosina ollut ensisijaisen tärkeässä asemassa yhä useammalla sektorilla.,Samoin myös sosiaalisen median ja verkkomarkkinoinnin hyödyntäminen on yhä useammalle organisaatiolle tärkeää.

Näihin aiheisiin liittyvien taitojen kehittämiseksi löydät koulutuksia alta:

Katso digitaalisen markkinoinnin kurssit 

Top


Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi keskittyy siihen, miten saat potentiaalisia asiakkaita tähtäämällä korkealle – hakukoneiden hakutuloksissa. Hakukonemarkkinointi on ollut yksi nopeimmin kasvavista markkinoinnin osa-alueista kuluvalla vuosikymmenellä, ja sitä keskittyvät kaikki organisaatiot, jotka haluavat olla näkyvissä juuri silloin, kun hakija kaipaa aiheesta tietoa. 

Korkean konversion ja tulosten saaminen hakukonemarkkinoinnissa perustuu lopulta siihen, että tietoa Googlesta tai muusta hakukoneesta etsivälle tarjotaan oikeanlainen vastaus. Tähän oikeaan vastaukseen ei ole olemassa yleispätevää kaavaa, joten se täytyy etsiä kohderyhmää tutkimalla, hakusanoja kartoittamalla ja hakualgoritmien saloja avaamalla. Ennenkaikkea se merkitsee kohderyhmän ymmärtämistä ja heidän odotustensa täyttämistä silloin, kun he ovat tietoa etsimässä eri verkkoalustoilta.

Kysytyimmät SEO ja SEM -asiantuntijat ymmärtävät hakukoneiden algoritmien muutokset ja hallitsevat parhaat käytännöt niihin vaikuttamisessa.

Tehtävänimikkeitä SEO ja SEM -aloilla toimivilla voi olla esim. verkkoanalyytikko, hakukoneoptimoija ja informaatioarkkitehtuurin suunnittelija. Näissä toimenkuvissa tehtävät ovat usein seuraavanlaisia:
 • Sisältörakenteen analysointi ja kehittäminen siten, jotta se toisi tuotteen tai palvelun esiin oikealla tavalla.
   
 • Hakukoneoptimoidun alustan tai verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäystävällisesti, mutta silti hakukoneet mielessä pitäen.
   
 • Sisältötyyppien ja -aiheiden miettiminen siten, että ne voisivat tuoda liikennettä sivuille ja muuntua myynniksi.
   
 • Sisällön muokkaaminen siten, että se on helposti luettavaa yleisölle ja helposti käsiteltävää hakuroboteille.
   
 • Avainasanatutkimuksen tekeminen tuotteen ympärille,  niiden perusteella markkina-analyysin tekeminen ja lopulta tätä tukevan informaatioarkkitehtuurin luominen.
   
 • Verkkosivun uskottavuuden ja näkyvyyden kasvatus mm.  linkkejä ja muita hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeitä signaaleita hankkimalla.
   
 • Organisaation tai brändin näkyvyyden parantaminen luomalla interaktiota sen ja asiakkaiden välillä.
   
  TAIDOT     Miten kehittää hakukoneisiin liittyviä tietotaitoja?

Hakukoneoptimoinnin taidot on syytä pitää jatkuvasti ajan tasalla alati kehittyvän hakukonealgoritmien suhteen, jotta niillä voi saada parasta tulosta aikaan. Lisäksi täytyy kuitenkin olla taidot selvittää ja ymmärtää mainonnan kohderyhmä oikein, ja osata viestiä heille hakukoneiden puitteissa. Tällaista asiantuntijuutta voi kouluttautumisen lisäksi kehittää mm. verkko- ja tavallisten tutkimuksien sekä käytettävyystestien kautta. Näidenkin testien tekemisessä tarvitaan kuitenkin usein erityisosaamista.

 • Lue, ymmärrä, reagoi – verkkosisältöjen kehittämisen parhaiden ja ajantasaisimpien käytäntöjen selvittäminen  useita eri lähteitä ja medioita seuraamalla.

 • Hanki referensseja ja lähteitä, joista voi ottaa oppia ja määritellä omien kampanjoiden onnistuminen. Samoin näistä voi saada neuvoja siihen, minkälainen lähestysmistapa markkinointiin toimii nykyisissä hakukoneissa ja mikä ei.

 • Ole yhteydessä kohderyhmään ja selvitä heidän hakukoneiden käyttötavat ja yleisesti käyttämänsä termit, kun he etsivät tuotteita tai palveluita alueeltasi.

 • Optimoi verkkomarkkinoinnin alustat ja tee niistä käyttäjille helposti lähestyttävät tekemällä yhteistyötä mm. käytettävyysasiantuntijoiden, verkkosuunnittelijoiden ja -kehittäjien kanssa. Näin saat kasvatettua tulosta niissä tapauksissa, kun saat markkinoinnin avulla käyttäjät siirtymään hakukoneista omille sivuillesi.

SEO ja SEM -taitoja voi hyödyntää erityisen hyvin verkkokauppojen kohdalla. Verkkokauppojen perustamista tai kehittämistä käsittelevät koulutukset löydät alta. 

Katso verkkokaupan koulutukset 

Top


Sosiaalisessa mediassa markkinointi

Yhä useamman markkinoinnin alalla toimivan on syytä kehittää sosiaalisessa mediassa markkinoimisen taitojaan, sillä ainakin jossakin some-kanavissa heidän käyttäjänsä entistä todennäköisemmin ovat. Alan asiantuntijoiden koulutusten avulla on mahdollista pysyä sosiaalisen median jatkuvassa muutoksessa mukana ja sitä kautta luoda innostavia kampanjoita kohderyhmille.

Avainrooleja sosiaalisen median markkinoinnissa voivat olla esim.: kampanjapäällikkö, verkkoyhteisön vastaava, markkinatutkija, sosiaalisen median strategisti. Heidän vastuualueitaan taas ovat mm.:

 • Tuotteen tai palvelun lanseeraus ja ylläpito sosiaalisen median kanavassa tai kanavissa.

 • Yleisön kanssa keskusteleminen ja yleisön aktivoiminen heille relevantin sisällön avulla.

 • Palautteen kerääminen, kysymyksiin vastaaminen ja asiakaspalvelu brändin luottamusta tehostaen.

 • Pitkän aikavälin strategian laatiminen sosiaalisen median markkinointiin siten, että tavoitteet ovat mitattavia ja arvioitavissa.

 • Sosiaalisen median kampanjoiden integrointi muun markkinoinnin kanssa. Tämä on tärkeää erityisesti hakukonenäkyvyyttä optimoitaessa.

 • Tärkeimmän sosiaalisen median kanavan tai yhteisön tunnistaminen oman kohderyhmänsä piiristä ja siihen yhteyden muodostaminen.

  TAIDOT     Kuinka suunnitella sosiaalisen median markkinointi oikein?

Sosiaalisen median markkinoinnin ammattilainen käyttää kanaviaan säännöllisesti ja strategisesti. Säännöllisten päivitysten, tweettausten ja bloggausten lisäksi on hyvä luoda verkkopersoona, jolla on mahdollista puhua brändistä liiketoiminnan tavoitteita tukevasti. Jotta sosiaalisen median markkinoinnilla pystyy luomaan arvoa, tarvitaan usein seuraavia taitoja:

 • Mikä on ajankohtaista? - alalla on tärkeää tietää, minkälaisella sisällöllä on parhaat mahdollisuudet päästä nk. viraaliksi omassa yhteisössä tai laajemminkin.

 • Jaettavan sisällön luominen ja tuottaminen - uusien jäsenien houkutteleminen yhteisöön laadukasta ja ytimekästä sisältöä tuottamalla.
   
 • Innovointi - valtavirrasta poikkeavien uusien ideoiden ja aiheiden hyödyntäminen, joilla tuotteille on mahdollista saada näkyvyyttä ja keskustelua.

 • Vaikutustaidot - jotta pystyisi olemaan vakuuttava ammattimaisella tavalla eri kanavissa osittain samoilla sisällöillä, tarvitaan tietoa erilaisista vaikuttamisen keinoista ja viestinnän tavoista.

 • Omaperäisyys - erotu joukosta ja ole mukana niissä sosiaalisen median kanavissa, joissa kohderyhmäsikin on. Tärkeätä on oppia kääntämään sosiaalisessa mediassa mukana olo liiketoiminnan tulokseksi.

Katso sosiaalisen median kurssit 

Top


Mediamainonta

Mediamainontaan sisältyy digitaalisen eli verkossa markkinoinnin lisäksi esimerkiksi TV- ja radiomainonta. Kuten muussakin markkinonnissa, mediamainonnassa on tärkeää etenkin tunteisiin vaikuttaminen, hyvän tarinan luominen ja tarkoituksenmukainen tuotannon laatu. Omintakeisuus on usein avainsana toimivaan mediamainonnan kampanjaan jakelukanavasta riippumatta.

Avainroolit mainonnassa ovat mm.: editori, copy, äänen / videon leikkaaja. Nämä toimivat usein yhteistyössä muiden markkinoinnin ammattilaisten kanssa, ja tuottavat mainoskampanjan parhaaksi katsomallaan alustalla. Mainonnan tekemisessä on tärkeää muistaa ainakin nämä:

Jos työskentelet erikoistuneessa mainostoimistossa, niin yleensä teet kampanjan asiakkaan jo olemassa olevan tuotteen ympärille. Tällöin kohderyhmän ymmärtäminen, tuotteen nykyisen imagon ja erityispiirteiden selvittäminen ja kilpailijoiden tunteminen on avainasemassa.

 • Mainoksen hienosäätö ja lanseeraus sekä tulosten mittaus.

 • Mainoskampanjoiden luonnoksien ja ehdotusten tuottaminen ja asiakkaan näistä antaman palautteen hyödyntäminen.

 • Erilaisilta focus-ryhmiltä palautteen hankkiminen.

 • Mikäli vastaat kampanjan tuottamisesta itse: painotuotteen, televisiomainoksen tai bannerimainoksen tuottaminen.

 • Jos et itse vastaa kampanjan tuottamisesta, kommunikointi tuotannon kanssa siten, että saadaan aikaan  tavoitteiden mukainen mainos.

 

  TAIDOT     Miten kehittyä mediamainonnan tekijänä?

Mediamainonnan uralla menestyvät yleensä kilpailuhenkiset ihmiset, jotka ovat ajan tasalla mainonnan trendeistä ja ihmisiin vaikuttamisen keinoista. Avaintaitoja onnistuneeseen mediamainonnan uraan ovat:

 • Luova ajattelu - osaat rikkoa kaavoja ja luoda odottamattomia ideoita.

 • Trenditietoisuus - tiedät nykyiset trendit ja minkälaiseen sisältöön kohderyhmäsi vastaa parhaiten.

 • Kirjoitustaidot - sen lisäksi, että tavoittaa kohdeyleisön, tarvitsee myös saada heissä aikaan haluttu reaktio. Kirjoitustaidot ovat tässä usein merkittävässä asemassa.

 • Visuaalisen suunnittelun taidot - sisällölle pitää pystyä TV-, painotuote ja verkkomainonnassa antamaan myös toimiva visuaalinen muoto, jonka avulla idea ja sanoma saadaan perille.

Mediamainonnan suunnittelussa ja tuotannossa on usein hyötyä graafisen suunnittelun osaamisesta ainakin jollakin tasolla. Alta löydät koulutuksia graafiseen suunnitteluun sekä tuotteistamiseen keskittyen.

Katso graafisen suunnittelun kurssit

Tutustu tuotteistamisen koulutuksiin

Top

Viimeksi päivitetty: 04 loka 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 1.7.2019

Kehityskeskustelu – näin valmistaudut!

Kehityskeskustelu on oiva mahdollisuus parantaa omia työoloja, edistää uraa tai ylipäätään käydä antoisa keskustelu esimiehen kanssa. Saat tilanteesta kaiken irti vain, jos olet hyvin valmistautunut.

Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 24.1.2019

Täydennyskoulutusta keittiöpäällikölle

Keittiöpäällikön vastuulla on varmistaa, että keittiöhenkilökunta pelaa hyvin yhteen. Hän suunnittelee ja johtaa keittiön työtä sekä ideoi ja laatii ruokalistat. Hän voi myös tarvittaessa osallistua ruoan valmistukseen.

Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.7.2019

Matalakiitoa töissä? Näin inspiroidut!

Jopa unelmatyössä tulee joskus vastaan tylsiä hetkiä. Sen sijaan, että tuhlaisit aikaasi Facebookissa, tee jotain innostavaa ja palkitsevaa! Katso kuusi vinkkiämme tähän tarpeeseen »

Lue lisää
studentum.fi
Koulutusvinkkejä suoraan sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla! Saat koulutusvinkkejä ja tietoa ajankohtaisista teemoista osaamisen kehittämisen saralla.