Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Markkinoinnin opas

Opas markkinointiuralla kehittymiseen

Tässä oppaassa selvitetään sitä, minkälaisia taitoja markkinointialalla menestymiseksi yleensä tarvitaan. 

Markkinoinnin parissa menestyvät etenkin luovat, vakuuttavat ja ne, joilla on intohimoa kilpailla markkinoilla. Markkinoinnissa on tärkeää pystyä näkemään asiat asiakkaan silmin ja luoda markkinointiviestintää, joka myy ja täyttää asiakkaan odotukset. Markkinoinnin ammattilaisena et edusta vain tuotetta tai palvelua; lisäksi kehität ja luot ideoita sekä tavoitat ja inspiroit erilaisia ihmisiä.

Valitse alta sinua tai organisaatiotasi kiinnostava markkinoinnin osa-alue ja tutustu siinä tarvittaviin tärkeimpiin taitoihin ja niitä kehittäviin koulutuksiin.

» Suoramarkkinointi

» Digitaalinen markkinointi

» Sosiaalinen media

» SEO & SEM

» Mediamainonta

Markkinointitavat ja kohderyhmä yleensä määrittävät markkinointikampanjan. Nykyisin yhä useimmat asiakkaat on helpoin tavoittaa netin kautta. Tämän vuoksi monet markkinoinnin alat ovat muodostuneet verkkomarkkinoinnin alalajiksi. Tästä huolimatta suoramarkkinoinnin teesit pätevät edelleen referenssinä sekä online että offline -markkinoinnissa.

» Tutustu tästä kaikkiin tarjolla oleviin markkinoinnin koulutuksiin

Tässä osiossa tutustumme aluksi tavanomaiseen suoramarkkinointiin ja digitaalisen markkinoinnin alalajeihin. Katsomme myös markkinointia sosiaalisessa mediassa, sisältömarkkinointia ja hakukoneoptimointia. Opas sisältää paljon vinkkejä ja ohjeita näissä aiheissa tarvittavien taitojen kehittämisestä ja siitä, mitä asioita työnantajat arvostavat työntekijässä markkinoinnin alalla. 

Top


Suoramarkkinointi

Kuten nimestäkin voi päätellä, suoramarkkinoinnin piiriin kuuluu paljon suoraviivaisia keinoja tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Suoramarkkinoinnissa tavoite on saattaa kohderyhmän tietoon kaikkein olennaisimmat ja houkuttelevimmat tiedot markkinoitavasta tuotteesta, tapahtui se sitten joko henkilökohtaisten tapaamisten, puhelinmyynnin tai painetun markkinointimateriaalin postituksen kautta. Klassinen suoramarkkinointi liitetään vahvasti painettuun mainontaan ja sellaisiin kohdennettuihin viesteihin, joilla saadaan aikaan välitön vaikutus mahdollisiin ostajiin.

Avainrooliin suoramarkkinoinnin tekemisessä pääsee usein seuraavanlaisilla nimikkeillä: 

 • markkina-analyytikko
 • yleisötutkija
 • painotuotannon asiantuntija
 • graafinen suunnittelija. 

Tehtäväkuvauksia suoramarkkinoinnin alalla ovat mm. seuraavat:

 • Yleisötutkimuksen tekeminen, millä tunnistetaan ja opitaan puhuttelemaan kohderyhmää paremmin.
 • Tietojen keruu siitä, miten tuote nähdään tällä hetkellä ja miten suoramarkkinointi voi auttaa erottumaan
 • Kohderyhmän tehokkaasti tavoittavan markkinointimateriaalin suunnittelu.
 • Kampanjan ajoituksesta päättäminen kohderyhmän demografian ja edellisten kampanjoiden tulosten perusteella.
 • Asiakkaiden odotusten täyttäminen ja palautteen kerääminen tuotteen/palvelun parantamiseksi.

Miten onnistua suoramarkkinoinnissa?

Seuraavat taidot auttavat menestymään suoramarkkinoinnin uralla, ja ne voivat olla hyödyllisiä myös muilla markkinoinnin osa-alueilla:

 • Vahvat analyyttiset taidot  demografisten tietojen tutkiminen ja taito löytää olennaisimmat tiedot kohderyhmistä sekä kampanjoiden tuloksista.
 • Tilastotiedot ja taito käyttää tilastojen käsittelyyn tarkoitettuja ohjelmistoja, joilla on mahdollista esittää suoramarkkinointikampanjoiden tavoitteet ja tulokset muille.
 • Kommunikointitaitoja voit hyödyntää suoramarkkinoinnin viestin laatimisessa mahdollisimman vakuuttaviksi. Viestiä voi esim. puhelimessa, painotuotteissa tai sähköpostikampanjoissa.
 • Luova ajattelu - omintakeista lähestymistapaa suoramarkkinointiinkin vaaditaan nykyisillä tiukasti kilpailluilla markkinoilla.

Myös myynnin ammattilaiset ovat olennaisessa roolissa asiakkaiden tavoittamisessa, kontaktin luomisessa ja avainviestin kertomisessa suoralla ja vakuuttavalla tavalla. 

Tutustu myynnin koulutuksiin

Top


Digitaalinen markkinointi

Nykyään lähes kaikkialle ulottuva verkkoympäristö ja erilaiset digilaitteet tarjoavat täydellisen kanavan markkinointisisältöjen jakamiselle. Kuitenkin tässä markkinoinnin alalajissa on haasteena oikean kohderyhmän tavoittaminen jatkuvasti muuttuvilla ja kilpailluilla markkinoilla. Innovointikyky, luovuus sekä trendeissä ja kehityksessä mukana pysyminen ovat erityisen tärkeitä taitoja digitaalisen markkinoinnin ammattilaisille.

Digitaaliseen markkinointiin kuuluva internet-markkinointi voi antaa tuotteelle tai palvelulle kattavaa näkyvyyttä, kehittää brändiä tai lisätä yleistä tietoisuutta siitä samalla kun se antaa mahdollisuuden myös yleisölle kommunikoida markkinoijan kanssa.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä digitaalisen markkinoinnin alalla ovat mm.: online-asiantuntija, online-markkinoinnin konsultti, verkkokauppa-asiantuntija, mobiilimarkkinoinnin asiantuntija, websuunnittelun & käytettävyyden (UI / UX) asiantuntijat. 

Esimerkkitehtäviä digitaalisen markkinoinnin työtehtävistä ovat esim.:

 • Sähköiset uutiskirje- ja suorapostituskampanjat: niiden suunnittelu, sisällön tuottaminen ja kohderyhmätutkimus.

 • Verkkomainonta: maksetun hakukonenäkyvyyden organisointi, bannereiden ja muun display-mainonnan suunnittelu.

 • Hakukoneoptimointi (SEO) ja Hakukonemarkkinointi (SEM): hakukoneille optimoidun sisältömarkkinoinnin strategian suunnittelu ja toteutus. Näitä käsitellään tarkemmin omassa osiossaan. 

 • Verkkosisällön tuotanto: laadukkaan ja aktivoivan verkkosisällön tuottaminen kohderyhmän tarpeet huomioiden.

 • Palveluiden käyttökokemuksen optimointi (UX): verkkopalvelun tai ohjelman kehittäminen siten, että käyttäjille jää palvelusta tavoitteen mukainen kokemus.

 • Verkkokaupan ylläpito ja kehitys: optimaalisen informaatioarkkitehtuurin laatiminen ja sopivan käyttöliittymän ja sisällön luominen verkkokauppaan.

 • Mainonnan muokkaaminen mobiililaitteille siten, että mainonta toimii niissäkin tehokkaasti.

Millä kyvyillä erotut eduksesi digitaalisen markkinoinnin alalla?

Digitaalisen markkinoinnin kampanjat  voidaan hoitaa itse yrityksessä, yrityksen digimarkkinointiin erikoistuneissa markkinointitiimeissä tai ulkopuolisten media- ja mainostoimistojen tai konsulttien avulla. Oli toimija sitten sisäinen tai ulkoinen, heidän pitää osata auttaa yritystä rakentamaan toimiva näkyvyys verkkoon ja antaa heille tarkkoja suosituksia ja ohjeita viimeisimpien verkkomarkkinoinnin tapojen hyödyntämiseksi. 

Digitaalisen markkinoinnin ammattilaiselle tärkeitä taitoja CV:ssä ovat useimmiten ainakin seuraavat: 

 • Copywriting-taidot  – tekstimuotoisen sisällön toimivaksi saaminen markkinointikanavaa ja kohderyhmää ajatellen vaatii erityisiä taitoja.

 • Verkkosuunnittelun taidot – ymmärrys yleisimmistä sisällönhallintajärjestelmistä (CMS) ja niiden hyödyntämisestä markkinointitarkoituksiin on myös tärkeä taito.

 • Kokemus verkkoanalytiikan työkaluista, kuten Google Analyticsistä  tai muista vastaavista on usein suositeltavaa

 • Sisällön hallinnan tietotaito ja eri verkkoalustojen hyödyntämiseen liittyvät taidot ovat tärkeitä konversioiden kehittämiseksi digitaalisen markkinoinnin kampanjoissa.

 • Perustiedot yritystaloudesta ja rahavirroista – on tärkeää, että pystyy ennustamaan tuotteen tai palvelun kehityskaaren markkinoilla ja digitaalisten markkinointikampanjoiden vaikutuksen kehitykseen, yrityksen liikevaihtoon ja tulokseen.

 • Sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin tuntemus

Katso digitaalisen markkinoinnin kurssit 

Top


Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi keskittyvät siihen, miten saada potentiaalisia asiakkaita sijoittumalla korkealle hakukoneiden hakutuloksissa. Hakukonemarkkinointi on ollut yksi nopeimmin kasvavista markkinoinnin osa-alueista viime vuosikymmeninä.

Korkean konversion ja parempien tulosten saaminen hakukonemarkkinoinnissa perustuu lopulta siihen, että Googlesta tai muusta hakukoneesta tietoa etsivälle tarjotaan mahdollisimman relevantti vastaus heidän etsimäänsä ongelmaan tai aiheeseen. 

Tärkeitä toimenpiteitä hakukonenäkyvyyden nostamisessa ovat mm. kohderyhmän tutkiminen ja ymmärtäminen, hakusanojen kartoittaminen ja hakualgoritmien ymmärtäminen. Parhaat SEO ja SEM -asiantuntijat ymmärtävät hakukoneiden algoritmien muutokset ja hallitsevat parhaat käytännöt niihin vaikuttamisessa.

Tehtävänimikkeitä SEO ja SEM -aloilla toimivilla voi olla esim. verkkoanalyytikko, hakukoneoptimoija ja informaatioarkkitehtuurin suunnittelija. Näissä toimenkuvissa tehtävät ovat usein seuraavanlaisia:
 • Sisältörakenteen analysointi ja kehittäminen siten, jotta se toisi tuotteen tai palvelun esiin oikealla tavalla.
 • Hakukoneoptimoidun alustan tai verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäystävällisesti, mutta silti hakukoneet mielessä pitäen.
 • Sisältötyyppien ja -aiheiden miettiminen siten, että ne voisivat tuoda liikennettä sivuille ja muuntua myynniksi.
 • Sisällön muokkaaminen siten, että se on helposti luettavaa yleisölle ja helposti käsiteltävää hakuroboteille.
 • Avainasanatutkimuksen tekeminen tuotteen ympärille,  niiden perusteella markkina-analyysin tekeminen ja lopulta tätä tukevan informaatioarkkitehtuurin luominen.
 • Verkkosivun uskottavuuden ja näkyvyyden kasvatus mm.  linkkejä ja muita hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeitä signaaleita hankkimalla.
 • Organisaation tai brändin näkyvyyden parantaminen luomalla interaktiota sen ja asiakkaiden välillä.
   

Miten kehittää hakukoneisiin liittyviä tietotaitoja?

Hakukoneoptimoinnin taidot on syytä pitää jatkuvasti ajan tasalla, koska hakukonealgoritmit muuttuvat ja kehittyvät ihmisten hakutarpeiden ja -käyttäytymisen pohjalta.

Lisäksi täytyy olla taidot selvittää ja ymmärtää mainonnan kohderyhmiä ja osata viestiä heille hakukoneiden kautta. Tällaista asiantuntijuutta voi kouluttautumisen lisäksi kehittää mm. erilaisten selvitysten sekä käytettävyystestien kautta. 

 • Lue, ymmärrä, reagoi – verkkosisältöjen kehittämisen parhaiden ja ajantasaisimpien käytäntöjen selvittäminen useita eri lähteitä ja medioita seuraamalla.

 • Hanki referensseja ja lähteitä, joista voi ottaa oppia ja määritellä omien kampanjoiden onnistumisen. Samoin näistä voi saada neuvoja siihen, minkälainen lähestysmistapa markkinointiin toimii nykyisissä hakukoneissa ja mikä ei.

 • Ole yhteydessä kohderyhmään ja selvitä heidän tapansa käyttää hakukoneita. Selvitä myös, millaisia termejä ja hakusanoja he käyttävät tuotteita ja palveluja etsiessään.

 • Optimoi verkkomarkkinoinnin alustat ja tee niistä käyttäjäystävälliset tekemällä yhteistyötä mm. käytettävyysasiantuntijoiden, verkkosuunnittelijoiden ja -kehittäjien kanssa. 

SEO ja SEM -taitoja voi hyödyntää erityisen hyvin verkkokauppojen kohdalla. Verkkokauppojen perustamista tai kehittämistä käsittelevät koulutukset löydät alta. 

Katso verkkokaupan koulutukset 

Top


Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Yhä useamman markkinoinnin alalla toimivan on syytä kehittää sosiaalisessa mediassa markkinoimisen taitojaan, sillä jossakin some-kanavissa heidän käyttäjänsä todennäköisesti ovat. Alan asiantuntijoiden koulutusten avulla on mahdollista pysyä sosiaalisen median jatkuvassa muutoksessa mukana ja sitä kautta luoda innostavia kampanjoita kohderyhmille.

Sosiaalisen median parissa työskentelevien titteleitä voivat olla esim. kampanjapäällikkö, verkkoyhteisön vastaava, markkinatutkija tai sosiaalisen median strategisti. Heidän vastuualueitaan taas ovat mm.:

 • Tuotteen tai palvelun lanseeraus ja ylläpito sosiaalisen median kanavassa tai kanavissa.

 • Yleisön kanssa keskusteleminen ja yleisön aktivoiminen heille relevantin sisällön avulla.

 • Palautteen kerääminen, kysymyksiin vastaaminen ja asiakaspalvelu brändin luottamusta tehostaen.

 • Pitkän aikavälin strategian laatiminen sosiaalisen median markkinointiin siten, että tavoitteet ovat mitattavia ja arvioitavissa.

 • Sosiaalisen median kampanjoiden integrointi muun markkinoinnin kanssa. Tämä on tärkeää erityisesti hakukonenäkyvyyttä optimoitaessa.

 • Tärkeimmän sosiaalisen median kanavan tai yhteisön tunnistaminen oman kohderyhmänsä piiristä ja siihen yhteyden muodostaminen.

Miten suunnitella toimivaa sosiaalisen median markkinointia?

Sosiaalisen median markkinoinnin ammattilainen käyttää eri kanavia säännöllisesti ja strategisesti. Säännöllisten päivitysten, twiittausten ja bloggausten lisäksi on hyvä luoda verkkopersoona, jolla on mahdollista puhua brändistä liiketoiminnan tavoitteita tukien. Jotta sosiaalisen median markkinoinnilla pystyy luomaan arvoa, tarvitaan usein seuraavia taitoja:

 • Mikä on ajankohtaista? – alalla on tärkeää tietää, minkälaisella sisällöllä on parhaat mahdollisuudet päästä nk. viraaliksi omassa yhteisössä tai laajemminkin.

 • Jaettavan sisällön luominen ja tuottaminen – uusien jäsenien houkutteleminen yhteisöön laadukasta ja ytimekästä sisältöä tuottamalla.
 • Innovointi  valtavirrasta poikkeavien uusien ideoiden ja aiheiden hyödyntäminen, joilla tuotteille on mahdollista saada näkyvyyttä ja keskustelua.

 • Vaikutustaidot – jotta pystyy olemaan vakuuttava eri kanavissa osittain samoilla sisällöillä, tarvitaan tietoa erilaisista vaikuttamisen keinoista ja viestinnän tavoista.

 • Omaperäisyys – erotu joukosta ja ole mukana niissä sosiaalisen median kanavissa, joissa kohderyhmäsikin on. Tärkeätä on oppia kääntämään sosiaalisessa mediassa mukana olo liiketoiminnan tulokseksi.

Katso sosiaalisen median kurssit 

Top


Mediamainonta

Mediamainontaan sisältyy digitaalisen eli verkossa markkinoinnin lisäksi esimerkiksi TV- ja radiomainonta. Kuten muussakin markkinoinnissa, mediamainonnassa on tärkeää etenkin tunteisiin vaikuttaminen, hyvän tarinan luominen ja tarkoituksenmukainen tuotannon laatu. Omintakeisuus on usein avainsana toimivaan mediamainonnan kampanjaan jakelukanavasta riippumatta.

Avainrooleja mainonnassa voivat olla esim. editori, copy tai äänen / videon leikkaaja. Nämä toimivat usein yhteistyössä muiden markkinoinnin ammattilaisten kanssa, ja tuottavat mainoskampanjan parhaaksi katsomallaan alustalla. 

Jos työskentelet erikoistuneessa mainostoimistossa, niin teet yleensä kampanjan asiakkaan jo olemassa olevan tuotteen ympärille. Tällöin kohderyhmän ymmärtäminen, tuotteen nykyisen imagon ja erityispiirteiden selvittäminen ja kilpailijoiden tunteminen ovat avainasemassa.

Mainonnan tekemisessä on tärkeää muistaa ainakin nämä:

 • Mainoksen hienosäätö ja lanseeraus sekä tulosten mittaus.

 • Mainoskampanjoiden luonnosten ja ehdotusten tuottaminen ja asiakkaan näistä antaman palautteen hyödyntäminen.

 • Palautteen kerääminen erilaisilta fokusryhmiltä.

 • Mikäli vastaat kampanjan tuottamisesta itse: painotuotteen, televisiomainoksen tai bannerimainoksen tuottaminen.

 • Jos et itse vastaa kampanjan tuottamisesta, kommunikointi tuotannon kanssa siten, että saadaan aikaan  tavoitteiden mukainen mainos.

 Miten kehittyä mediamainonnan tekijänä?

Mediamainonnan uralla menestyvät yleensä kilpailuhenkiset ihmiset, jotka ovat ajan tasalla mainonnan trendeistä ja vaikuttamisen keinoista. Avaintaitoja onnistuneeseen mediamainonnan uraan ovat:

 • Luova ajattelu  osaat rikkoa kaavoja ja luoda odottamattomia ideoita.

 • Trenditietoisuus – tiedät nykyiset trendit ja sen, minkälaiseen sisältöön kohderyhmäsi reagoi parhaiten.

 • Kirjoitustaidot – sen lisäksi, että tavoittaa kohdeyleisön, tulee myös saada heissä aikaan haluttu reaktio. Kirjoitustaidot ovat tässä usein merkittävässä asemassa.

 • Visuaalisen suunnittelun taidot – sisällölle pitää pystyä TV-, painotuote ja verkkomainonnassa antamaan myös toimiva visuaalinen muoto, jonka avulla idea ja sanoma saadaan perille.

Mediamainonnan suunnittelussa ja tuotannossa on usein hyötyä graafisen suunnittelun osaamisesta ainakin jollakin tasolla. Alta löydät koulutuksia graafiseen suunnitteluun sekä tuotteistamiseen keskittyen.

Katso graafisen suunnittelun kurssit

Tutustu tuotteistamisen koulutuksiin

Top

Viimeksi päivitetty: 08 heinä 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 4.10.2019

Haastattelussa Heikki Karjaluoto: markkinointi muutoksessa

Heikki Karjaluoto on toiminut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa markkinoinnin professorina viimeiset seitsemän vuotta.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 28.1.2022

TOP 20: Markkinoinnin ammattilaisen kysytyimmät ominaisuudet

Selvitimme mitkä ovat markkinoinnin ammattilaisen tämän hetken arvostetuimmat ominaisuudet ja taidot. Tutustu TOP 20 listaan!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 14.3.2018

Haastattelussa Jaana Nyström: Google+ Top Contributor

Jaana Nyström on yksi maailman 15 Google+ Top Contributorista eli Googlen virallisesti suosittelemasta Google+-osaajasta. Me Koulutus.fi:ssä päätimme ottaa selvää, mikä tässä alustassa kiehtoo ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.