Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

TOP 20: Ohjelmoijan kysytyimmät ominaisuudet

Ohjelmoijat kysytyimmät ominaisuudet

Näille ohjelmoijan taidoille on kysyntää!

Koulutus.fi kävi läpi joukon ohjelmointialan työpaikkailmoituksia selvittääkseen, mitä taitoja ja ominaisuuksia ohjelmointialan ammattilaisella tulisi olla. Saimme selville TOP 20 ominaisuutta, joita suomalaisilla markkinoilla toimivat ohjelmointitehtäviä tarjoavat työnantajat eniten arvostavat.

Ohjelmoinnin osaamisen tärkeys

Ohjelmoijan työtehtävistä haaveilevan kannattaa tiedostaa, että työnantajat arvostavat eniten aiempaa ohjelmointikokemusta ja näyttöjä ohjelmoinnin osaamisesta (68 %). Osaaminen on voitu hankkia esimerkiksi relevantin koulutuksen (42 %), työkokemuksen tai harrastusten kautta. Työhakemukseen kannattaa siis liittää esimerkit aiemmin tehdyistä projekteista, kuten vaikkapa Github-tili. Äläkä ylläty, jos joudut todistamaan osaamisesi työhaastattelutilanteessa.

Ohjelmointikielten ja työkalujen taitaminen

Lähes jokaisessa ilmoituksessa oli listattuna erilaisten ohjelmointikielten ja työkalujen osaaminen. Selainpuolen eli front end -ohjelmoijan paikkaa hakevalta toivottiin pääosin JavaScriptin, HTML:n, CSS:n ja Reactin osaamista. Sen sijaan palvelinpuolen eli back end -ohjelmoijalta toivottiin pääasiassa Javan, C#:n ja Pythonin taitamista. Joissakin ilmoituksissa palvelinpuolen ohjelmoijan paikkaa hakevan toivottiin olevan kiinnostunut myös selainpuolen kehityksestä – ja sama toisin päin. Ohjelmointitehtävissä saatat siis päätyä ohjelmoimaan muillakin kielillä ja työkaluilla kuin mitä odotit. Siksi myös kehittymisen ja uuden oppimisen halu nähtiin hyvänä lisänä, kun ilmoituksista 40 % sisälsi kyseisen kriteerin.

Yksinäistä koodaamista?

Vaikka yleinen mielikuva on, että ohjelmoijat koodaavat yksikseen pimeässä huoneessa, se ei pidä paikkaansa – ainakaan työelämässä. Toki ohjelmointi on myös itsenäistä työtä, ja siksi oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta tarvitaan (18 %). Projektin onnistumisen kannalta huudossa on kuitenkin vielä enemmän tiimityöskentelytaidot (36 %), sillä työtä tehdään tiiviisti tiimin kanssa. Edellisen lisäksi myös viestintätaidot (18 %) oli toivottu ominaisuus. Kannattaa siis viimeistään tässä vaiheessa sytyttää valot ja jutustella naapurille.

Mitä ohjelmoijilta vaaditaan?

Seuraavassa listauksessa on lueteltuna tämän hetken toivotuimmat ohjelmoijan taidot ja ominaisuudet.

1. Ohjelmointikokemus / näytöt ohjelmoinnin osaamisesta

68 %

2. JavaScript-kieli

52 %

3. Englannin kieli

42 %

4. Relevantti koulutustausta

42 %

5. Kehityshaluisuus

40 %

6. Tiimityöskentelytaidot

36 %

7. CSS/CSS3-kieli

32 %

8. HTML5-kieli

32 %

9. Java-kieli

28 %

10. C#-kieli

24 %

11. React-kirjasto

24 %

12. Perustietämys web-tekniikoista

20 %

13. Tietämys / kokemus ohjelmistotestauksesta

18 %

14. Oma-aloitteisuus ja itsenäinen työote

18 %

15. Ongelmanratkaisutaidot

18 %

16. Python-kieli

18 %

17. Suomen kieli

18 %

18. Viestintätaidot

18 %

19. AWS (Amazon Web Services)

16 %

20. Ketterät menetelmät (esim. Agile, Scrum)

16 %

Alta löydät ohjelmoinnin ja kommunikoinnin koulutuksia.

Ohjelmointi Kommunikointi

Selvityksessä oli mukana 50 työpaikkailmoitusta, joiden tehtävänimikkeet olivat Software Developer, Front end Developer, Back end Developer tai vastaava. Ilmoitukset ovat tammi- ja huhtikuun 2018 välillä julkaistuja ja ne on kerätty työpaikkailmoituksia julkaisevien internetsivustojen hakupalveluista.

Viimeksi päivitetty: 19 huhti 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Koulutus kestävän tulevaisuuden tiennäyttäjänä

Miten koulutusjärjestelmämme onnistuu vastaamaan Ilmastonmuutoksen, eriarvoistumisen ja työn murroksen kaltaisiin megatrendeihin? Millaisia taitoja meidän tulisi oppia kestävää tulevaisuutta varten? Lue asiantuntijan kommentit!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.4.2017

Koulutusalan kysely 2017 – Henkilöstöhallinto

Koulutus.fi:n vuosittainen Koulutuskysely toteuttiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös henkilöstöhallinnon ammattilaisten keskuudessa. Kyselyn tulokset osoittavat, että koulutusalan kehitysnäkymät pysyvät myönteisinä vuodelle 2017.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.7.2019

Pohdi näitä ennen palkkaneuvottelua – 7 parasta vinkkiä

Lue DO's ja DONT's -listamme!

Ura
Lue lisää
Studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje työelämän koulutuksista.