Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

TOP 20: Opettajan kysytyimmät ominaisuudet ja taidot

TOP 20 Opettajan kysytyimmät ominaisuudet ja taidot

Haetko luokanopettajan virkaa tai haluat kehittää osaamistasi opettajana? Lue selvitys luokanopettajan kysytyimmistä ominaisuuksista ja menesty työnhaussa tai loista työssäsi.

Kehitys leimaa opetusalaa. Ala on viime vuosina ollut – ja tulee myös jatkossa olemaan – jatkuvan kehityspaineen alla. Uusi opetussuunnitelma OPS 2016 toi mukanaan monia uudistuksia. Opettajan tehtävä on ennen kaikkea ohjata oppilaita itsenäisiksi tiedonetsijöiksi ja elinikäisiksi oppijoiksi huomioiden yksilölliset oppimistavat.

Luokanopettaja kehittäjänä ja työyhteisötaitojen mestarina

Selvityksessä mukana olleista työpaikkailmoituksista nousee selkeästi esiin tarve innostuneille ja sitoutuneille opettajille, jotka ovat opetustehtävänsä ohella kiinnostuneita koulun toiminnan ja käytäntöjen kehittämisestä. 20 % tutkituista ilmoituksista sisälsi tämän joko edellytyksenä tai toivottuna ominaisuutena.

Perinteistä opettaja-käsitystä ravistellaan. Yhteisopettajuus on käytäntö yhä useammassa alakoulussa. Yhteisopettajuus tarkoittaa, että useampi opettaja osallistuu tasapuolisesti opetusryhmän opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Jaettu pedagoginen kokemus mahdollistaa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioinnin entistä paremmin. 13 % selvityksen työpaikkailmoituksista sisälsi toiveen hakijan halukkuudesta tai kokemuksesta toteuttaa yhteisopettajuutta.

Opettajien välinen sujuva tiimityöskentely koetaan työpaikkailmoitusten perusteella erittäin tärkeäksi. Yhteistyötaidot on tämän selvityksen mukaan ylivoimaisesti tärkein luokanopettajan ominaisuus, sillä niitä peräänkuulutettiin jopa 46 % ilmoituksista.

Luokanopettajalta edellytetään laaja-alaista osaamista

Opettajan tulee hallita yhä useampia sähköisiä järjestelmiä työssään. Viestintä niin kollegoiden kuin vanhempien kanssa on sähköistynyt. Lisäksi käytössä on sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten Peda.net ja Office 365. Tietoteknisille taidoille onkin kova kysyntä. Tieto- ja viestintätekniikan osaamista haetaan 31 % ilmoituksista ja käyttökokemusta sähköisistä oppimisympäristöistä tai -välineistä 13 % ilmoituksista.

Avoimet oppimisympäristöt ovat yksi teema, joka puhuttaa opetus- ja kasvatusalalla. Niiden tarkoituksena on tukea opetussuunnitelman tavoitteita. Työilmoituksissa asti niiden vaikutus ei kuitenkaan yleisellä tasolla vielä näy. Mikä taas näkyy vahvasti, on valinnaisaineiden lisääntyminen. Valinnaisainetarjonta vaihtelee kouluttain, mutta ytimen muodostavat yleensä taide- ja taitoaineet. Liikunnan, musiikin, kuvataiteen ja käsityön opettajille on Koulutus.fi:n selvityksen mukaan runsaasti kysyntää.

Alta löydät listan taidoista ja ominaisuuksista, joita luokanopettajilta edellytetään juuri nyt eniten. 

1. Yhteistyötaidot

46 %

2. Tieto- ja viestintätekniikkataidot

31 %

3. Käsityön opetus

26 %

4. Musiikin opetus

24 %

5. Halu kehittää koulua

20 %

6. Alkukasvatus / Alkuopetus

20 %

7. OPS 2016 tuntemus / mukainen ajattelu

17 %

8. Kielten opetus

15 %

9. Liikunnan opetus

15 %

10. Vuorovaikutustaidot

15 %

11. Sähköisten oppimisympäristöjen käyttökokemus

13%

12. Positiivisuus

13 %

13. Kokemus / sitoutuneisuus yhteisopettajuuteen

13 %

14. Joustavuus

13 %

15. Kehittävä työote

11 %

16. Halu kehittää omaa työtä

9 %

17. Tiede- ja teknologiakasvatus

7 %

18. Monikultuurisuus ja kansainvälisyys

7 %

19. Taideaineet

7 %

20. Kokemus erityisen tuen oppilaiden opettamisessa

6 %

Opetusalan ammattilainen, haluatko kehittää osaamistasi?

Katso ainakin näiden koulutuskategorioiden tarjonta ja löydä tarpeisiisi sopiva kurssi:

Tieto- ja viestintätekniikka  Opetus / Pedagogiikka

Selvityksessä oli mukana 54 työpaikkailmoitusta, joiden tehtävänimike oli luokanopettaja. Ilmoitukset kerättiin huhti- ja toukokuun 2018 aikana Kuntarekry-palvelusta.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan. Vaikka työpaikkailmoituksessa ei ole nimetty kelpoisuusvaatimuksien lisäksi lainkaan tehtävä- tai työpaikkakohtaisia kriteereitä tai hakijalta odotettuja ominaisuuksia tai taitoja, huomioitiin tällainen ilmoitus selvityksessä, jotta sen tulos vastaisi nykytilannetta ja haettujen ominaisuuksien jakaumaa mahdollisimman hyvin.

Lähteet: Peda.net; Oph.fi

Viimeksi päivitetty: 11 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 14.3.2018

Haastattelussa Heikki Karjaluoto: markkinointi muutoksessa

Heikki Karjaluoto on toiminut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa markkinoinnin professorina viimeiset seitsemän vuotta.

Teemat: Markkinointi , Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.11.2018

TOP 20: Projektipäällikön kysytyimmät taidot

Projektipäälliköitä kaivataan useilla aloilla. Yritykset etsivät osaajia, jotka pitävät langat käsissä ja kokonaisuudet liikkeellä. Koulutus.fi selvitti, mitkä ovat niitä taitoja ja ominaisuuksia, joilla projektipäällikön paikka voi napsahtaa sinun kohdallesi.

Teemat: Johtaminen , Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 14.3.2018

Mitä on coaching?

Oletko miettinyt, mitä coaching tarkoittaa? Miten coach pätevöityy tehtäviinsä tai mihin tilanteisiin coachaus sopii? Otimme selvää asiasta ja haastattelimme Business Coaching Instituten asiantuntijoita,

Teemat: Coaching , Ura
Lue lisää
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje työelämän koulutuksista.