Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Oppisopimusinfo – mitä oppisopimuksesta pitäisi tietää?


Mitä oppisopimusopiskelu on?

Oppisopimuskoulutus tarkoittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Teoriaopinnot täydentävät koulutusta. Teoriaopinnot järjestetään oppilaitoksessa, jossa sovit suorittavasi lähiopinnot. Oppisopimuksella voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Oppisopimuskoulutuksessa pääset nopeammin kiinni itse työntekoon kuin istumalla koulun penkillä. Olet alusta alkaen oikeissa töissä, joten työllistyminen koulutuksen jälkeen on kenties helpompaa.


Mitä oppisopimuksella voi opiskella?

 • ammatilliset perustutkinnot
 • ammattitutkinnot
 • erikoisammattitutkinnot

Mahdollisia oppisopimuksella suoritettavia tutkintoja on satoja.

Ammattikorkeakoulututkintoja ei voi suorittaa oppisopimuksella.


Kenelle oppisopimus sopii?

Oppisopimus voi olla ajankohtainen, jos:

 • sinulla ei ole ammatillista peruskoulutusta lainkaan tai et ole suorittanut sitä loppuun
 • sinulla on jo kokemusta alalta, mutta kaipaat todistusta ammattitaidostasi ja/tai sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
 • työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille, joka vaatii kouluttautumista
 • haluat kouluttautua uuteen ammattiin ja vaihtaa alaa

Oppisopimuskoulutus sopii henkilöille, jotka oppivat käytännön tekemisellä.

Oppisopimuskoulutukseen osallistujan tulee olla vähintään 15-vuotias, mutta muita kriteerejä ei ole.

Etsi oppisopimuskoulutuksia


Oppisopimus

Miten löytää oppisopimuspaikka?

Oppisopimuskoulutuksessa hankalin asia on löytää oppisopimuspaikka eli työpaikka, jossa suoritat oppisopimuksen. Työpaikka oppisopimusta varten on hankittava itse. Jotkut ovat toki niin onnellisessa asemassa, että oppisopimuspaikan saa vaikka perheyrityksestä tai tutun kautta suoraan. Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään.

Muutoin voit

 • olla yhteydessä kiinnostaviin yrityksiin ja kysyä mahdollisuutta saada oppisopimuspaikka. Ole aktiivinen, äläkä luovuta heti!

 • etsiä paikkoja työnhakusivustoilta. Esimerkiksi mol.fi:ssä voit suodattaa hakua oppisopimuspaikkojen mukaan.

 • pyytää apua TE-toimistosta. Mahdollisen työkokeilun kautta voit saada oppisopimuspaikan.

 • kysyä oppilaitoksilta, onko heillä yhteistyöyrityksiä, joiden kautta saisit oppisopimuspaikan.

 • ottaa yhteyttä aiempiin harjoittelupaikkoihisi ja kysyä mahdollisuutta saada oppisopimuspaikka.

 • etsiä paikkaa sosiaalisen median kanavista, esim. Facebookin Oppisopimustyöpaikat -ryhmästä.

Etsi oppisopimuskoulutuksia


Mitä oppisopimuspaikalta vaaditaan?

Oppisopimusopiskelijan työpaikalla on oltava:

 • henkilö, joka ohjaa ja kouluttaa opiskelijaa sekä toimii tarvittaessa oppisopimusyhteyshenkilönä
 • alan oikeita työtehtäviä vastaavia tehtäviä
 • tarvittavat ja asialliset välineet työntekoon
 • ammattitaitoinen henkilökunta

Sopivan yrityksen löydyttyä ja oppisopimuskoulutuksen järjestelyistä on sovittu, työnantaja ja työntekijä tekevät työsopimuksen ja sopivat oppisopimuskoulutuksen toteutuksesta oppilaitoksen kanssa.

Sopimuksessa on siis neljä osapuolta:

 1. opiskelija,
 2. työnantaja (ja työpaikkaohjaaja),
 3. oppisopimustoimija sekä
 4. oppilaitos.

Teoriaopetuspäivien ajankohdat ja teemat tulevat oppilaitoksilta. Mahdolliset työhön tarvittavat korttikoulutukset järjestyvät usein oppilaitoksen kautta maksutta.

On työnantajan tehtävä huolehtia, että opiskelija pystyy osallistumaan lähiopetukseen kuten henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) on sovittu.

Etsi oppisopimuskoulutuksia


Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus käytännössä

Oppisopimuskoulutus vaatii oma-aloitteisuutta, motivaatiota sekä itsenäistä otetta opiskeluun. Oppilaitoksen oppisopimusvastaavan kanssa yhdessä tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka määrittelee opintojen etenemistä. HOKS:ssa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Oppisopimuskoulutuksen aloittavien ei tarvitse yleensä käydä soveltuvuuskokeissa. Joitakin poikkeuksia on, esimerkiksi sote-alalla oppisopimuskoulutuksen suorittavien tulee käydä soveltuvuuskokeissa. Ennen oppisopimuskoulutuksen sopimista kannattaa selvittää, tarviiko alalla käydä soveltuvuuskokeissa.

Oppisopimuskoulutuksen kesto on keskimäärin 1–3 vuotta. Perustutkintojen opiskeleminen oppisopimuksella kestää noin kaksi vuotta, kun taas ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 1–1,5 vuotta. Opiskelun kesto riippuu opiskelijan taustasta ja opiskeltavasta alasta. Työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus solmitaan yleensä 4–36 kuukaudeksi.

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtä tehden. Oppisopimuskoulutuksessa 80–90 % opinnoista tehdään työpaikalla. Lähiopetuspäiviä on tutkinnosta riippuen noin 1–4 kuukaudessa. Työtunteja on oltava viikossa vähintään 25.

Etsi oppisopimuskoulutuksia


Oppisopimuskoulutuksen rahoitus ja palkka

Oppisopimuskoulutus itsessään on maksutonta, ja opiskelijalle maksetaan työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkka neuvotellaan itse työnantajan kanssa. Lähiopetuspäiviltä eri teoriaopinnoiden osalta ei yleensä makseta palkkaa, mutta tästäkin voi neuvotella työnantajan kanssa.

Oppisopimusopiskelijalle kuuluu oikeus sairasajan palkkaan sekä työterveyshuoltoon. Opiskelijalle kertyy lomapäiviä työpäiviltä sekä myös lähiopetuspäiviltä.

Jos opiskelija ei saa teoriaopintojen eli lähiopetuspäivien ajalta palkkaa, on hän oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, jotka ovat:

 • päiväraha 15 euroa/päivä
 • perheavustus 17 euroa/päivä
 • matkakorvaus
 • majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä opiskelupaikkakunnalla)

Oppisopimusopiskelijan työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen, jonka maksaa joko paikallinen oppisopimustoimisto tai koulutuksen järjestävä oppilaitos. Työttömän työnhakijan kouluttamisesta työnantaja voi saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea.


Mitä oppisopimuskoulutuksen jälkeen?

Oppisopimusopiskelijalla on kenties "tavallista" opiskelijaa paremmat mahdollisuudet työllistyä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Käytännön työ on jo tuttua ja suhteita alan toimijoihin on jo luotu. Ideaalitilanteessa oppisopimusopiskelija saa jatkaa samassa työpaikassa.

Etsi oppisopimuskoulutuksia

Lähteet: Duunitori, Opetushallitus, Oppisopimus.net, Opintopolku, Stadin aikuisopisto

Viimeksi päivitetty: 16 huhti 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 14.3.2018

Haastattelussa Jaana Nyström: Google+ Top Contributor

Jaana Nyström on yksi maailman 15 Google+ Top Contributorista eli Googlen virallisesti suosittelemasta Google+-osaajasta. Me Koulutus.fi:ssä päätimme ottaa selvää, mikä tässä alustassa kiehtoo ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 14.3.2018

Haastattelussa Päivi Leppänen: kokemuksia EMBA-ohjelmasta

Haastattelimme Leijona Catering Oy:n myyntijohtajaa Päivi Leppästä hänen opiskelukokemuksistaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Executive MBA-ohjelmassa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 24.1.2019

Täydennyskoulutusta hovimestarille

Murhamysteereissä hovimestari on yleensä syyllinen, mutta tosielämässä hän on ravintolasalien valtias. Hovimestari toimii ravintolan ravintolasalissa eräänlaisena myyntipäällikkönä sekä tarjoilijoiden esimiehenä.

Ura
Lue lisää