Mitä ovat ketterät menetelmät? – Scrum, Lean ja muut tutuksi
27 tammi 2021

Mitä ovat ketterät menetelmät? – Scrum, Lean ja muut tutuksi

Ketterät menetelmät ovat pinnalla projektinhallinnassa ja niitä sovelletaan yhä useamman organisaation toiminnassa. Mitä on ketteryys ja miten valita omalle organisaatiolle sopiva ketterä menetelmä? Olemme keränneet tälle sivulle tietopaketin ketteristä menetelmistä sekä listanneet yleisimpien menetelmien vahvuudet ja pääperiaatteet. Saat vastauksen esimerkiksi siihen miksi ketterät menetelmät kannattaa ottaa käyttöön organisaatiossa ja mitkä ovat ketterien menetelmien suurimmat hyödyt.

Mikä ketteryys?

Ketteryys on mentaliteetti, jota hyödynnetään organisaatioissa projektinhallinnan välineenä. Ketteryyden periaatteet vaihtelevat menetelmästä riippuen, mutta yleisiä pääperiaatteita ovat jatkuva kehittyminen sekä oppiminen kokeilujen, onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Joustavuus, muutosmyönteisyys sekä suora kommunikaatio ovat ketterien menetelmien keskeisiä periaatteita. Ketteryydessä tarkkoja suunnitelmia tai kankeita rakenteita tärkeämpää on kehittää työskentelyä projektin edetessä.

Ketteryys on syntynyt etenkin tarpeesta hallita monimutkaisia ja arvaamattomia projekteja, joissa perinteiset suunnitelmavetoiset mallit eivät toimi. Ketterät menetelmät soveltuvat hyvin muutoksiin ja parantavat projektin tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Ketteryys pohjautuu vahvasti vuorovaikutukselle ja projektitiimin yhtenäisyys sekä selkeä kommunikaatio ovat tärkeässä roolissa. Ketterät menetelmät soveltuvat parhaiten pieniin ja keskikokoisiin luoviin projekteihin.

Miksi valita ketterät menetelmä?

Miksi ketterät menetelmät kannattaa omaksua osaksi organisaation toimintatapoja ja projektinhallintaa? Kysyimme ketteriin menetelmiin erikoistuneelta asiantuntijalta Taskmillin Raija Harlelta:

“Ketteryys auttaa organisaatioita sopeutumaan nopeammin muuttuvaan maailmaan. Organisaatiot, jotka ovat jo omaksuneet ketteryyden, ovat saavuttaneet isoja hyötyjä organisaation toimintaan ja tuloksiin liittyen. Yhteistyö ja kommunikaatio organisaation sisällä on parantunut, ja on löydetty järkevämpiä tapoja tehdä työtä. 

Suoraan liikevaihdossa näkyviä hyötyjä organisaatiot ovat saaneet päästessään nopeammin markkinoille ja asiakastyytyväisyyden noustua. Edellä mainitut puolestaan ovat vaikuttaneet suoraan ihmisiin, jolloin työntekijöiden motivaatio ja työtyytyväisyys on parantunut.”

 

 Tutustu Agile -koulutuksiinn

Suosituimpia ketteriä menetelmiä:

Scrum

Scrum on ketterä menetelmä, joka on kehitetty erityisesti ohjelmistokehityksen projekteja varten, ja viime vuosina siitä on tullut erittäin suosittu myös IT:n ulkopuolella. Tuorein versio onkin suoraan sopiva kaiken tyyppiseen kehittämiseen. Menetelmänä Scrum on joustava: tärkeää ei ole se mitä prosesseja käytetään vaan se, että tehty työ tuottaa projektille jatkuvasti lisäarvoa. Projekti jaetaan sykleihin, joiden aikana projektia työstetään tiiviisti. Tiimityöskentely on Scrumin keskiössä ja tiimin yhtenäisyyttä vahvistetaan lyhyillä päivittäisillä palavereilla, joissa projektin edistymistä seurataan. Työskentelyä arvioidaan jatkuvasti ja toimintaa pyritään projektin edetessä parantamaan ja kehittämään.

Vahvuudet: Helposti ymmärrettävä, joustava, avoin ja vuorovaikutuksellinen

Mihin soveltuu?: Mm. ohjelmistokehitys, liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen, skaalattujen menetelmien tiimitason menetelmäksi. Soveltuu ketterien menetelmien aloittelijoille.

 Tutustu Scrum-koulutuksiin


Lean

Lean on johtamisfilosofia, jonka perusperiaatteena toimii pyrkimys poistaa prosesseista tehokkaasti turhaa työtä. Leanissa niin tuotantoa kun suunnittelutyötä pyritään tehostamaan aktiivisesti. Menetelmässä pyritään keskittymään yhteen projektin osaan kerrallaan. Tavoitteena menetelmässä on päästä parempaan ja taloudellisempaan tulokseen hukkaamatta turhaan aikaa tai työtä.

Vahvuudet: Tehokkuus, tiimityö ja jatkuva kehitys 

Mihin soveltuu?: Toiminnan tehostaminen, asiakaslähtöiset projektit, pyrkimys kustannustehokkuuteen

 Tutustu Lean-koulutuksiin 


Kanban

Kanban-menetelmässä projektinhallinnan apuna käytetään työn visualisointia. Työt järjestellään Kanban-taulun avulla jolloin työtehtävät visualisoidaan niin, että projektin pullonkaulojen ja tehtävälistan hahmottaminen helpottuu. Kanban-taulua voidaan hyödyntää projekteissa myös totuttujen käytäntöjen ohella.

Vahvuudet: Joustavuus ja visuaalisuus

Mihin soveltuu?: Sopii hyvin tilanteisiin, joissa ketteriä menetelmiä halutaan käyttää totuttujen käytäntöjen ohella. On parhaimmillaan tasaisissa projekteissa.

 Tutustu Kanban-koulutuksiin 


SAFe

SAFe eli Scaled Agile Framework on skaalausmenetelmä, joka mahdollistaa ketterän kehityksen skaalaamisen myös isompiin hankkeisiin ja projekteihin. SAFe antaa siis toimintamallit ja kehykset isojen projektien ketterään toteutukseen. Suuret organisaatiot, joihin muita ketteriä menetelmiä on hankala soveltaa, hyötyvät SAFen käytännöistä.

Vahvuudet: Laajuus, sovellettavuus ja joustavuus

Mihin soveltuu?: Isot projektit ja suuret organisaatiot

 Tutustu SAFe-koulutuksiin


Haluatko tietää lisää? Lue kokonainen projektinhallinnan oppaamme, jossa käydään läpi projektipäällikön roolia, haasteita ja mahdollisuuksia.

Tutustu projektinhallinnan oppaaseen

Viimeksi päivitetty: 27 tammi 2021

Usein kysyttyä

  • Ketterät menetelmät ovat etenkin projektinhallintaan liittyviä menetelmiä. Ketteriä menetelmiä ovat esimerkiksi Scrum, Lean, Kanban ja SAFe.

  • Scrum on yleisimmin käytössä oleva ketterä menetelmä. Scrum menetelmässä oleellista on sen joustavuus ja lisäarvon tuottaminen projektille.

  • Lean on liiketoiminnan kehittämisen työkalu. Sen periaatteena on poistaa prosesseista tehokkaasti turhaa työtä ja järkevöittää toimintaa.

  • Kanban on projektinhallinnan menetelmä, jonka periaate on työn visualisointi. Visuaalisten työkalujen avulla projektin todellisen tilan hahmottaminen selkeytyy.

  • SAFe eli Scaled Agile Framework on skaalautuva ketterän kehittämisen viitekehys. Se mahdollistaa ketterän kehityksen skaalaamisen myös isompiin hankkeisiin ja projekteihin.

  • Ketteryydellä tarkoitetaan mentaliteettia, jota sovelletaan organisaatioissa projektinhallinnan välineenä.  Oleellista on jatkuva kehittyminen ja oppiminen onnistumisen ja epäonnistumisen kautta.


Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 4.5.2023

Täydennyskoulutusta rakennusmestarille

Rakennusmestari työskentelee työnjohtotehtävissä tai työmaan johtajana uudis- ja korjausrakennustyömailla. Rakennusmestari organisoi työtä, valmistelee hankintoja, tekee kustannuslaskentaa sekä toteuttaa laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Rakennusmestarit työllistyvät rakennusyritysten, kuntien ja kaupunkien palvelukseen. Työnjohtaminen Projektinhallinta Tiimityötaidot Työturvallisuus Rakentaminen S ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.1.2020

7 kysymystä mentoroinnista

Kaipaatko uusia haasteita työelämässä? Mentorointi on loistava tapa oppia ja saada uusia näkökulmia luotettavan henkilön ohjauksessa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 5.7.2023

Uralle uusi suunta?

Jos mietit uusiin työtehtäviin suuntaamista, lukaise nämä neljä yleisintä syytä uudelleenkouluttautua ja nappaa vinkit talteen.

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.