Ura

Viimeksi päivitetty 16.8.2019

Täydennyskoulutusta tullitarkastajalle

Tullin tehtävänä on edistää tavarakaupan sujuvuutta, oikeellisuutta ja tavaraverojen kantoa. Tullin tehtävänä on myös suojata yhteiskuntaa. Tullitarkastajia työskentelee tullin yksiköissä eri puolilla Suomea. Tullitarkastaja voi toimia esimerkiksi tullauksen passituksen, tullivalvonnan, verotuksen tai jälkitarkastuksen parissa. Tullitarkastajaksi voit opiskella henkilöstökoulutuksena Helsingin Tul ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 16.8.2019

Täydennyskoulutusta vartijalle

Vartijan tehtävänä on muun muassa ennaltaehkäistä yritysten omaisuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä ja rikoksia. Vartija tekee tarkistuskierroksia vartiointikohteissaan ja toimii hälytystehtävissä, valvomotehtävissä sekä turvatarkastajana. Vartijat voidaan jakaa piirivartijoihin, paikallisvartijoihin, myymälätarkkailijoihin, vahtimestareihin ja arvokuljettajiin.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta taideterapeutille

Taideterapeutti antaa sanalliseen ja kuvalliseen ilmaisuun perustuvaa terapeuttista hoitoa. Taideterapiassa kuvallista itseilmaisua käytetään vuorovaikutuksen välineenä. Hoitotapaa käytetään muun muassa psyykkisten kriisien ja ongelmien hoitona sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemisenä. Taideterapian tavoitteena on kehittää henkilön selvitytymiskeinoja, kasvattaa tietoisuutta ja auttaa koke ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.7.2019

Täydennyskoulutusta life coachille

Life coach eli elämäntapavalmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa voimallisella prosessimaisella ohjausmuodolla. Life coachingissa ohjaus suuntautuu asiakkaan yksityiselämään. Työelämään ja organisaatioon kohdistuvaa coachingia kutsutaan business coachingiksi. Coachingilla autetaan valmennettavaa selkeyttämään omat ajatuksensa ja löytämään askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta neuropsykiatriselle valmentajalle

Neuropsykiatristen valmentajien yhdistyksen mukaan neuropsykiatrinen valmennus eli NEPSY-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, jonka tarkoituksena on tukea arjen ja elämänhallinnan taitoja, myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja myönteisen elämänpolun muodostumista. Neuropsykiatrisen valmennuksen asiakkailla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.8.2019

Täydennyskoulutusta automaatioinsinöörille

Automaatioinsinööri on erikoistunut teollisuudessa ja kiinteistöissä käytettäviin automaatiojärjestelmiin. Automaatio tarkoittaa automaattisesti eli itsenäisesti toimivaa laitetta tai järjestelmää. Automaatioinsinöörin tehtäviin kuuluu järjestelmien ja laitteiden suunnittelua, tuotekehitystä sekä tuotannon johtamista. Automaatioinsinööriksi voi valmistua ammattikorkeakoulusta tekniikan insinöörili ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.8.2019

Täydennyskoulutusta elektroniikka-asentajalle

Elektroniikka-asentajan monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluu elektroniikkalaitteiden testaus, huolto- ja korjaustyöt, av-järjestelmien asennustyöt, antenni- ja kaapelointiasennukset, elektroniikkalaitteiden valmistus sekä kulutuselektroniikan myyntityö ja asiakaspalvelu. Elektroniikka-asentajaksi voit opiskella suorittamalla tieto-ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 30.1.2019

Täydennyskoulutusta rehtorille

Rehtorin päätehtävä on johtaa oppilaitoksen opetustyötä. Rehtorit saattavat joskus itsekin opettaa, mutta työhön kuuluu paljon myös hallinnollisia tehtäviä. Rehtori laatii lukuvuoden työsuunnitelmat ja järjestää kokouksia. Rehtorit huolehtivat myös päätösten toimeenpanosta sekä tiedottamisesta koulun ulkopuolisille tahoille, mutta myös oppilaiden vanhemmille.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 15.7.2019

Täydennyskoulutusta kiinteistönvälittäjälle

Kiinteistönvälittäjä välittäjää kiinteistöjä, asunto-osakkeita, tontteja ja muuta kiinteää omaisuutta. Hän selvittää kiinteistön arvon ja tekee myytävästä kohteesta ilmoituksen lehtiin tai internetiin. Ilmoittamisen jälkeen hän esittelee kiinteistöjä potentiaalisille ostajille. Kiinteistönvälittäjä avustaa kaupanteossa laatimalla kauppakirjan ja neuvomalla rahoitus-, vakuutus- ja laina-asioissa.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 16.8.2019

Täydennyskoulutusta palvelumuotoilijalle

Palvelumuotoilija kehittää, ideoi ja suunnittelee palveluja muotoilun keinoin. Palvelumuotoilijan tehtävänä on suunnitella palvelu ja palvelukokemus vastaamaan käyttäjien tarpeisiin sekä edistämään palveluntarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Työn tavoitteena voi olla asiakaskokemuksen kehittäminen, prosessien tehostaminen tai uusien palveluiden ja markkinoiden löytäminen.
Ura
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.