Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Millainen oppimisen kulttuuri työelämässä vallitsee? Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Ura

Viimeksi päivitetty 15.7.2019

Täydennyskoulutusta kiinteistönvälittäjälle

Kiinteistönvälittäjä välittäjää kiinteistöjä, asunto-osakkeita, tontteja ja muuta kiinteää omaisuutta. Hän selvittää kiinteistön arvon ja tekee myytävästä kohteesta ilmoituksen lehtiin tai internetiin. Ilmoittamisen jälkeen hän esittelee kiinteistöjä potentiaalisille ostajille. Kiinteistönvälittäjä avustaa kaupanteossa laatimalla kauppakirjan ja neuvomalla rahoitus-, vakuutus- ja laina-asioissa.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 16.8.2019

Täydennyskoulutusta palvelumuotoilijalle

Palvelumuotoilija kehittää, ideoi ja suunnittelee palveluja muotoilun keinoin. Palvelumuotoilijan tehtävänä on suunnitella palvelu ja palvelukokemus vastaamaan käyttäjien tarpeisiin sekä edistämään palveluntarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Työn tavoitteena voi olla asiakaskokemuksen kehittäminen, prosessien tehostaminen tai uusien palveluiden ja markkinoiden löytäminen.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 24.1.2019

Täydennyskoulutusta käytettävyysasiantuntijalle

Käytettävyysasiantuntija on tietojenkäsittelytieteiden ammattilainen. Käytettävyysasiantuntijalla on tietoa ja käytännön taitoja käyttäjäkokemusten ja käyttöliittymien suunnitteluprosessista.

Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta hallintosihteerille

Hallintosihteeri tekee monipuolisia tehtäviä työnantajan päivittäisten toiminnoiden sujumiseksi. Hallintosihteeri avustaa esimiestään, valmistelee kokousasioita, toimii kokoussihteerinä ja hoitaa kokousten täytäntöönpanoasioita. Lisäksi hallintosihteerit hoitavat yleishallinnollisia tehtäviä, vaaliasioita ja arkistointia. Hallintosihteerillä on asiakaspalvelutaitoja, tietotekniikkaosaamista, tiimi ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta talousasiantuntijalle

Talousasiantuntija toimii asiantuntijana rahoituspalvelualalla. Talousasiantuntijalla on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Talousasiantuntija analysoi, suunnittelee ja seuraa taloutta sekä rahoitustoimintaa. Lisäksi hän toteuttaa budjetti- ja talousarvioseurantaa, sisäistä laskentaa ja laatii konsernitilinpäätöksiä. Taloushallinto Tilinpäätös/ Kirjanpito Verotus Sisäinen laskentatoim ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.8.2019

Täydennyskoulutusta kemistille

Kemisti tutkii aineiden ominaisuuksia ja reaktioita. Kemistin tehtävät riippuvat työpaikasta. Hän voi työllistyä laboratoriossa tehtävään tutkimustyöhön, markkinointiin, hallinnolliseen työhön tai laadunvalvontaan. Kemistien työpaikkoja ovat erilaiset tutkimuslaitokset, kemianteollisuus, yliopistot, oppilaitokset, kaupan ala sekä kuntien sairaala-, elintarvike- ja ympäristölaboratoriot.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.8.2019

Täydennyskoulutusta laborantille

Laborantti tekee kemiallisia, fysikaalisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia määrityksiä laboratorioissa. Laborantin työ on varsin käytännönläheistä. Hän valmistaa liuoksia, käsittelee näytteitä, tekee mittauksia, testaa tuotteita ja laskee tuloksia. Laborantin työllä on tärkeä merkitys tuotteiden laadun, elintarvikkeiden terveellisyyden ja ympäristön hygieenisyyden kannalta.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 15.7.2019

Täydennyskoulutusta rakennusmestarille

Rakennusmestari työskentelee työnjohtotehtävissä tai työmaan johtajana uudis- ja korjausrakennustyömailla. Rakennusmestari organisoi työtä, valmistelee hankintoja, tekee kustannuslaskentaa sekä toteuttaa laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Rakennusmestarit työllistyvät rakennusyritysten, kuntien ja kaupunkien palvelukseen. Työnjohtaminen Projektinhallinta Tiimityötaidot Työturvallisuus Rakentaminen S ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.8.2019

Täydennyskoulutusta tekniselle suunnittelijalle

Tekninen suunnittelija laatii teknisiä piirustuksia muun muassa rakennusalan, elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä kone- ja metalliteollisuuden käyttöön. Suunnittelun kohteina voivat olla rakennukset, rakennusten sisätilat, ajoneuvotekniset ratkaisut tai sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle suunnatut tuotteet. Tekninen suunnittelija tunnetaan myös teknisen piirtäjän ja suunnitteluassiste ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 27.9.2019

Täydennyskoulutusta psykoterapeutille

Psykoterapeutti antaa psykoterapiahoitoa, joka on terapeuttiselle vuorovaikutukselle, merkityksille ja sisällöille perustuvaa lääkkeetöntä hoitoa. Psykoterapeuttikoulutusta järjestetään yliopistoissa ja niihin hyväksytyksi tuleminen edellyttää soveltuvaa pohjakoulutusta. Psykoterapeutti on nimikesuojattu ammattinimike, jonka myöntää  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
Ura
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.