12 heinä 2019

Täydennyskoulutusta arkkitehdille

Täydennyskoulutusta arkkitehdille, Uraopas

Arkkitehti suunnittelee rakennuksia, mutta hän voi työskennellä myös yhdyskuntasuunnittelun tai kaavoituksen parissa. Suunnittelutyö voi koskea sekä uudis- että korjausrakennuskohdetta. Menestyminen edellyttää ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja hyvää tilallista hahmotuskykyä. Arkkitehdit työllistyvät yksityisiin toimistoihin, kuntiin ja valtiolle.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi arkkitehdille

Arkkitehtinä sinun on tunnettava rakennustekniikkaa sekä laki- ja sopimusasioita. Inspiroidu rakentamisen uusista mahdollisuuksista rakennustekniikan täydennyskoulutuksissa!

Asiakkaat odottavat arkkitehdiltä tuoreita ideoita esteettisistä ratkaisuista. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten hyvästä piirustustaidosta on sinulle etua laatiessasi piirustuksia. CAD-suunnitteluohjelmien ja 3D-mallinnusohjelmien avulla esität visiosi kuvallisessa muodossa.

Visuaalisten keinojen lisäksi tarvitset kirjallisia- ja suullisia viestintätaitoja kommunikoidessasi kollegoidesi ja toimeksiantajasi kanssa. Kehity vakuuttavammaksi puhujaksi vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen täydennyskoulutuksissa.

Suurissa rakennushankkeissa työ usein jaetaan useamman arkkitehdin kesken. Hyvistä tiimityötaidoista on apua, kun liitätte suunnitelmanne yhteen. Yhteistyötaitojen koulutuksia löytyy niin tiimin jäsenten vahvuuksien hyödyntämiseen kuin ristiriitojen käsittelyynkin.

Arkkitehti tarvitsee loistavia ajanhallinnan ja järjestelmällisyyden taitoja. Löydä uusia työkaluja ajanhallinnan ja henkilökohtaisen tehokkuuden koulutuksissa. Käsittelet kritiikkiä varmasti helpommin stressinhallinnan ja mindfulness-koulutusten jälkeen.

Haaveiletko oman arkkitehtitoimiston perustamisesta? Siinä tapauksessa yrittäjyyskoulutus on sinua varten. Yrittäjänä tarvitset tietoa rahoituksesta, markkinoinnista ja kirjanpidosta. Jos sinulla on alaisia, ilmoitaudu esimieskoulutukseen.

Ajattele haluatko jatkokouluttautua

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista.

Tulevaisuuden näkymät

Työllisyystilannetta talonrakennusalalla ylläpitää uudisrakentaminen. Myös korjausrakentaminen tulee työllistämään yhä enemmän, koska vanhoihin rakennuksiin tehdään peruskorjauksia, perusparannuksia ja uudistuksia.

Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat työntekijöiden tarpeeseen. Alan projektit ovat osittain kausiluonteisia, mikä osaltaan vaikuttaa rekrytointeihin. Rakennusalan työpaikkoja on eniten tarjolla kesäisin ja syksyisin. Uusia ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle.

Suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijapalveluille on kysyntää erityisesti teollisuudessa, talonrakennuksessa ja yhdyskuntarakennuksessa. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten rekrytointiin vaikuttaa maailmantalouden suhdanteet. Alan yritykset rekrytoivat henkilökuntaa tarpeen mukaan esimerkiksi eläkkeelle siirtyvien tilalle.

Liittyvät ammatit: rakennusinsinöörisisustusarkkitehti

Lähteet: ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 12 heinä 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 9.11.2017

AR- ja VR -lasien tulevaisuudennäkymät

Oli sitten kyse peleistä, kuntoutuskäytöstä tai potilastyöstä, virtuaalitodellisuus tuntuu olevan kaikkien huulilla. Mutta mitä on lisätty todellisuus? Entä millaisia ovia VR- ja AR-lasit avaavat vaikkapa opetus- ja koulutuskäytössä? 

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 24.1.2019

Täydennyskoulutusta ravintolapäällikölle

Ravintolapäällikön lautasella on paljon asioita. Hän pyörittää ravintolaa, johtaa sen henkilökuntaa ja vastaa taloudellisesta tuloksesta.

Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 25.1.2019

Täydennyskoulutusta jalkahoitajalle

Jalkahoitajan työn keskiössä ovat halu auttaa sekä palvella asiakkaita. Jalkahoito on varsin ihmisläheistä työtä. Jalkahoitajan työhön kuuluu jalkojen perushoitoa sekä asiakkaan jalkaongelmien ennaltaehkäisyä. 

Ura
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.