Täydennyskoulutusta digimarkkinoinnin asiantuntijalle

Täydennyskoulutusta digimarkkinoinnin asiantuntijalle, Uraopas

Digimarkkinoinnin asiantuntija voi työskennellä mainos- ja mediatoimistoissa sekä muissa markkinointiviestintää suunnittelevissa ja toteuttavissa toimistoissa tai missä tahansa omasta markkinoinnistaan vastaavassa yrityksessä. Digimarkkinoinnin asiantuntijan työtehtävät ovat monipuolisia. Niihin voi sisältyä mm. verkkosivujen luomista ja ylläpitoa, sisällöntuotantoa, hakukoneoptimointia, sosiaalisen median tuotantoa, Google-mainontaa ja konversio-optimointia. Digimarkkinoinnin asiantuntijan ammatissa tarvitaan ammattikohtaisten taitojen lisäksi mm. hyvää paineensietokykyä ja joustavuutta toisinaan nopeatempoisissakin tilanteissa.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi digimarkkinoinnin asiantuntijalle

Digimarkkinoinnin asiantuntijan luova mielikuvitus ja analysointitaidot ovat hänen tärkeimpiä valttikorttejaan. Digitaalisen markkinoinnin, hakukoneoptimoinnin, sisällöntuotannon sekä webanalytiikan lisäksi digimarkkinoinnin asiantuntijan on hyvä hallita visuaalisten työkalujen sujuva käyttötaito. Myös kielitaidosta on usein hyötyä markkinoinnin työtehtävissä.

Digimarkkinoinnin asiantuntija vastaa joko yrityksen markkinoinnista tai omien asiakkaidensa kokonaispalvelusta, joten asiakaslähtöisyys on tärkeä työn periaate. Monet tietävät hyvät asiakaspalvelun yleiset periaatteet, mutta täydennyskoulutuksella voit todella kehittyä taitavaksi ihmistuntijaksi, mikä auttaa tuomaan omat ja asiakkaasi näkemykset yhteen. Liikesuhteet ovat loppujen lopuksi ihmisten välisiä suhteita, joten asiantunteva palvelu voi olla se tekijä, mikä saa tyytyväiset asiakkaat palaamaan luoksesi.

Webanalytiikkaohjelmien lisäksi käytät tietokoneen muitakin ominaisuuksia. Hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot ovat tarpeellisia. Monissa ammateissa tarvitaan Microsoft Officen työkalujen käyttötaitoja. Erityisesti Excel, Word ja Powerpoint on hyvä hallita. Työyhteisöissä jaetaan tiedostoja Outlookissa, Sharepointissa ja pilvipalvelimissa. Katso tarjolla olevat pilvityökalujen koulutukset!

Ajattele, haluatko jatkokouluttautua

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja omassa tietämyksessäsi ja millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista, jotka voisivat sopia sinulle.

Tulevaisuuden näkymät

Digimarkkinoinnin ammattilaisia työllistyy mainostoimistoihin, mediatoimistoihin sekä muihin markkinointiviestintää suunnitteleviin ja toteuttaviin toimistoihin sekä yrityksiin. Työpaikkoja on eniten tarjolla pääkaupunkiseudulla. 

Mainostoimistot ja muut markkinointiviestintää tekevät yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työpaikoista on kova kilpailu, ja työntekijöistä on yleisesti ottaen ylitarjontaa koko maassa. Mainonnan ja markkinoinnin tehtävät houkuttelevat uusia tulijoita, joita valmistuu oppilaitoksista enemmän kuin alalla on työpaikkoja tarjolla. Työllistymistä helpottaa koulutus, työkokemus sekä ansioituneisuus alalla. 

Liittyvät ammatit: Mediasuunnittelija, Web-analyytikko, Graafinen suunnittelija

Lähteet: digimarkkinointi.fi, ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 30 tammi 2019

studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.